BENEŠ, Nikola, Barbora BÜHNOVÁ, Ivana ČERNÁ and Milan KŘIVÁNEK. CoIn Tool Set. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CoIn Tool Set
Name in Czech Sada nástrojů CoIn
Authors BENEŠ, Nikola (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Barbora BÜHNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivana ČERNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milan KŘIVÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2009.
Other information
Original language English
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00028846
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) formální verifikace; ověřování modelu; komponentově-interakční automaty; state/event LTL
Keywords in English formal verification; model checking; component-interaction automata; state/event LTL
Technical parameters Nástroj pro ověřování vlastností komponentově interakčních automatů
Tags Component-Interaction automata, formal verification, Model checking, state/event LTL
Tags International impact
Changed by Changed by: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D., učo 72525. Changed: 17/12/2010 12:26.
Abstract
The purpose of the CoIn Tool Set is to assist developers along the modelling and verification process using component-interaction (CI) automata. The Tool Set currently consists of two parts: a graphical modelling tool, which enables the developer to create CI automata models visually using a GUI, and a verification environment for formal verification of created models with the model-checking technique. The properties to be checked are specified using temporal logic, namely a variant of State/Event LTL.
Abstract (in Czech)
Účelem sady nástrojů CoIn je pomáhat vývojářům při modelování a verifikaci za pomoci komponentově-interakčních (CI) automatů. Sada nástrojů se v současnosti skládá ze dvou částí: modelovacího nástroje, který umožňuje vytvářet modely CI automatů pomocí grafického rozhraní, a verifikačního prostředí pro formální verifikaci vytvořených modelů pomocí techniky ověřování modelu (model checking). Ověřované vlastnosti jsou specifikovány v temporální logice State/Event LTL, resp. její variantě.
Links
GA201/09/1389, research and development projectName: Verifikace a analýza velmi velkých počítačových systémů
Investor: Czech Science Foundation, Verification and Analysis of Large-Scale Computer Systems
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
1ET400300504, research and development projectName: Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Realistic application of formal methods in component systems
PrintDisplayed: 28/5/2023 15:10