KILIANOVÁ, Anna, Markéta BÉBAROVÁ, Klára BERÁNKOVÁ, Radka OPATŘILOVÁ, Michal PÁSEK a Ladislava BARTOŠOVÁ. Effect of Newly Synthesized Compounds 44Bu and 444 on QRS-Complex Width and Fast Sodium Current: Differences between Isomers. Acta Veterinaria Brno. Brno, 2010, roč. 79, č. 1, s. 41-49. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201079010041.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Effect of Newly Synthesized Compounds 44Bu and 444 on QRS-Complex Width and Fast Sodium Current: Differences between Isomers
Název česky Účinek nově syntetizovaných látek 44Bu a 444 na šíři QRS-komplexu a na rychlý sodíkový proud: rozdíly mezi izomery
Autoři KILIANOVÁ, Anna (203 Česká republika, domácí), Markéta BÉBAROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Klára BERÁNKOVÁ (203 Česká republika), Radka OPATŘILOVÁ (203 Česká republika), Michal PÁSEK (203 Česká republika, domácí) a Ladislava BARTOŠOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Acta Veterinaria Brno, Brno, 2010, 0001-7213.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.534
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00051343
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.2754/avb201079010041
UT WoS 000276631000006
Klíčová slova anglicky 444; 44Bu; isomer; QRS-complex; sodium current; rat
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 20. 4. 2012 14:57.
Anotace
In this study, we explored the effect of both racemates and particular isomers of 44Bu and 444 on the QRS-complex width in vivo in rats and on INa in isolated rat ventricular myocytes. All variants of 44Bu and 444 (1.5 mg/kg) caused a significant QRS-widening reaching the peak effect at the 1st or 2nd min after their intravenous administration. 44Bu racemate widened the QRS-complex by 57%, significantly more than R- (33%-widening) and S-isomer (36%-widening). 444 racemate widened the QRS-complex by 64%, which was comparable to S-isomer (63%-widening), however, substantially more than R-isomer (40%-widening). Regarding the effect on INa, 44Bu caused a significantly deeper INa-block compared to 444 in the same concentration of 3.0 micromol/l (0.1 mg/kg). 44Bu racemate and R-isomer blocked INa similarly (91.7 and 91.8%-block, respectively), significantly more than S-isomer (82.4%-block). 444 R-isomer blocked INa less than racemate and S-isomer (by 31.7% vs. 48.3 and 50.2%, respectively).
Anotace česky
Všechny varianty látek 44Bu a 444 (1,5 mg/kg) způsobily signifikantní prodloužení QRS-komplexu s maximem v 1. nebo 2. minutě po jejich intravenózním podání. Racemát látky 44Bu prodloužil QRS-komplex o 57%, signifikantně více než R- (o 33%) and S-izomer (o 36%). Racemát látky 444 prodloužil QRS-komplex o 66%, srovnatelně s S-izomerem (o 63%), nicméně více než R-izomer (rozšíření o 49%). Co se týká vlivu na INa, látka 44Bu způsobila statisticky významně hlubší blokádu INa ve srovnání s látkou 444 při podání ve stejné koncentraci 3,0 micromol/l (0,1 mg/kg). Racemát a R-izomer látky 44Bu blokovali INa stejně (blokáda 91,7% respektive 91,8%), avšak signifikantně více než S-izomer (82,4%). R-izomer látky 444 blokoval INa méně než racemát a S-izomer (31,7% oproti 48,3 a 50,2%).
Návaznosti
MSM0021622402, záměrNázev: Časná diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 31. 7. 2021 00:48