VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. (Inclusive Education with the Focus on At-risk Pupils and Pupils with Behaviour Disorder and the Quality of Life.). 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 pp. ped. ISBN 978-80-210-5159-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.
Name in Czech Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.
Name (in English) Inclusive Education with the Focus on At-risk Pupils and Pupils with Behaviour Disorder and the Quality of Life.
Authors VOJTOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1.vyd. Brno, 336 pp. ped. 2010.
Publisher Muni Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/10:00051344
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5159-1
Keywords (in Czech) porucha chování; riziko poruchy chování; vzdělávání; inkluzivní vzdělávání; vzdělávací potřeby; kvalita života školy; vylučování; resilience; kvalita života; výzkum.
Keywords in English behaviour disorder; At-risk children/pupils; exclusion; special education; education; inclusive education; educational needs; quality of school life; resilience; quality of life; research.
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 6/4/2013 11:31.
Abstract
Monografie se zabývá inkluzivními přístupy k edukaci dětí/žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování v mezinárodním i národním měřítku. Autorka interpretuje koncept inkluzivního vzdělávání ve vztahu ke kvalitě života školy a k podpoře resilienčních procesů při vzdělávání žáků v riziku poruch chování v hlavním proudu vzdělávání. Ve výzkumné části práce prezentuje autorka nástroj pro vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, který vyvinula a ověřila.
Abstract (in English)
The work focuses on inclusive attitudes towards education of at-risk pupils/children and pupils/children with behaviour disorder at international as well as at national level. The author introduces the concept of inclusive education in the quality of school life consequences with the focus on processes of resilience as the support for at-risk students in mainstream education. The introduced research is presenting the pedagogical tool for screening at-risk students in the school.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 23/1/2022 21:49