BRANDEJS, Michal, Dana KOLÁČKOVÁ, Tomáš SEDMÍK a Jitka BRANDEJSOVÁ. Kurzy univerzity třetího věku v Informačním systému MU. In Univerzita třetího věku : Historie, současnost a perspektivy dalšího rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 43-50, 179 s. ISBN 978-80-210-5158-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kurzy univerzity třetího věku v Informačním systému MU
Název česky Kurzy univerzity třetího věku v Informačním systému MU
Název anglicky Courses of the University of the Thrid Age in Information System MU
Autoři BRANDEJS, Michal, Dana KOLÁČKOVÁ, Tomáš SEDMÍK a Jitka BRANDEJSOVÁ.
Vydání Brno, Univerzita třetího věku : Historie, současnost a perspektivy dalšího rozvoje, od s. 43-50, 179 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-5158-4
Klíčová slova česky Informační systém MU; univerzita třetího věku
Klíčová slova anglicky Information System MU, University of the Third Age
Štítky IStech111
Změnil Změnila: Mgr. Dana Kozlová, učo 135399. Změněno: 13. 7. 2012 11:37.
Anotace
Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) je unikátním nástrojem pro elektronickou podporu studijní administrativy a zahrnuje i další služby například z oblasti e-learningu nebo komunikace. Pro evidenci kurzů U3V je IS MU využíván již od svého počátku. Cílem příspěvku je seznámit posluchače se současným zapojením agend nejen do seniorského vzdělávání. Systém bude rovněž představen z pohledu uživatele – seniora. Prostor bude věnován také dalším projektům, na kterých Vývojový tým IS MU pracuje, a výhledům do budoucna.
Anotace anglicky
Masaryk University Information System (IS MU) is a unique tool for the electronic study administration support, which also includes other services, for example the e-learning or communication sections. IS MU has been used for the U3V course agenda since its very beginning. The aim of the presentation is to introduce to students the current agenda integration not only into third-age education system. The System will also be introduced from the user’s (senior citizen’s) point of view. Some time will be devoted to other projects of the IS MU Developer Team, and to the outlooks for the future.
VytisknoutZobrazeno: 25. 7. 2021 06:22