TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Upgrading of motivational effectiveness of experiments for gifted and ungifted students in science education. In The Second International Congress of Educational Research. Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research. 2010. ISBN 978-605-60682-2-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Upgrading of motivational effectiveness of experiments for gifted and ungifted students in science education
Název česky Zvýšení motivační účinnosti experimentů pro nadané a nenadané žáky v přírodovědném vzdělávání
Autoři TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ.
Vydání The Second International Congress of Educational Research. Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research. 2010.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Turecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-605-60682-2-5
Klíčová slova česky motivace, pozorování, experiment, mezipředmětové vztahy, přírodovědné vzdělávání
Klíčová slova anglicky motivation, observation, experiments, interdisciplinary relations, science education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Josef Trna, CSc., učo 2027. Změněno: 6. 4. 2013 17:35.
Anotace
Concrete examples of motivational science techniques as hands-on and minds-on experimenting, application of experiments in everyday and safe life, entertainment-edutainment experiments, science family experimenting, experiments supported by ICT educational technologies, action research based experimenting are presented. All presented science motivational teaching techniques are based on empirical research. These experimental activities can support ungifted students and can help to identify and to develop students gifted in science.
Anotace česky
Jsou prezentovány konkrétní příklady motivačních přírodovědných technik jako hands-on a minds-on experimenty, aplikace experimentů z každodenního života, přírodovědné rodinné vzdělávání, experimenty podporované ICT, akční výzkum založený na experimentech. Všechny tyto motivační techniky jsou založeny na empirickém výzkumu. Tyto experimentální aktivity mohou podporovat nenadané studenty a také mohou zjišťovat a rozvíjet nadané studenty.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 7. 3. 2021 23:06