HANZLOVÁ, Jitka and Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového ústrojí. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 100 pp. ISBN 978-80-210-4937-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy anatomie pohybového ústrojí
Authors HANZLOVÁ, Jitka and Jan HEMZA.
Edition 2., přepracované. Brno, 100 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-4937-6
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 23/11/2015 16:53.
Abstract
Ve skriptech je rozebrán systém pohybového ústrojí, jak pasivního, tak aktivního – kosterní systém a svalový systém. Dílo je doplněno funkčními poznámkami a dále i poznámkami z oblasti historie, medicíny klinické k jednotlivým částem učební látky. Podrobněji jsou rozebrány jednotlivé kosti, klouby, svaly a jejich funkce, včetně inervace. Ke skriptům je přiloženo CD-ROM s obrazovou přílohou, dále slovníček nejdůležitějších výrazů a ukázky zkušebních testů z učební látky.
PrintDisplayed: 3/8/2021 23:54