ČORNEJOVÁ, Michaela, Jaroslav DAVID a Milan HARVALÍK. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference 15.-17. září 2009. Sborník příspěvků. Praha - Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. 521 s. ISBN 978-80-7368-779-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky
Název anglicky Diversity and Specificity of Onomastics
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí), Jaroslav DAVID (203 Česká republika) a Milan HARVALÍK (203 Česká republika).
Vydání Praha - Ostrava, Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference 15.-17. září 2009. Sborník příspěvků, 521 s. 2010.
Nakladatel Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00051356
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7368-779-3
Klíčová slova česky onomastika; sborník; IV. česká onomastická konference; Ostrava
Klíčová slova anglicky onomastics; proceedings; IV. Czech Conference of Onomastics; Ostrava
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 10. 2016 14:23.
Anotace
Sborník zahrnuje písemné verze příspěvků, jež zazněly na IV. české onomastické konferenci konané 15.-17. září 2009 v Ostravě.
Anotace anglicky
Proceedings includes written papers of submissions, which were presenten on the IV. czech conference of onomastics (September 15th-17th, 2009, Ostrava, Czech Republic).
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 14. 5. 2021 01:04