STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK and Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád (Criminal Code and Criminal Procedure Code, guidebook through criminal legislation and jurisprudence, 2. volume - Criminal Procedure). 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 pp. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád
Name in Czech Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád
Name (in English) Criminal Code and Criminal Procedure Code, guidebook through criminal legislation and jurisprudence, 2. volume - Criminal Procedure
Authors STŘÍŽ, Igor (203 Czech Republic), Přemysl POLÁK (203 Czech Republic), Jaroslav FENYK (203 Czech Republic, guarantor) and Roman HÁJEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vydání. Praha, 1185 pp. Edice komentované zákony, 2010.
Publisher Linde Praha, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/10:00043891
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7201-803-1
Keywords (in Czech) trestní řád; trestní zákoník; základní zásady trestního řízení; dokazování; přípravné řízení; hlavní líčení; mezinárodní justiční spolupráce
Keywords in English Criminal Procedure; Criminal law; fundamental principles of criminal procedure; evidence; preliminary proceedings; main trial; international cooperation in criminal matters
Changed by Changed by: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., učo 5338. Changed: 12/5/2010 14:57.
Abstract
Knihu tvoří kromě textu předpisu především poznámky a platná judikatura. Kniha navazuje na obdobné zpracování trestního zákoníku, jako díl druhý.
Abstract (in English)
The book is containing text of act and esp. comments and useful jurisprudence. The book is continuing on the similar book - Criminal Code, as volume 2.
PrintDisplayed: 18/5/2021 20:52