STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád
Název česky Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád
Název anglicky Criminal Code and Criminal Procedure Code, guidebook through criminal legislation and jurisprudence, 2. volume - Criminal Procedure
Autoři STŘÍŽ, Igor (203 Česká republika), Přemysl POLÁK (203 Česká republika), Jaroslav FENYK (203 Česká republika, garant) a Roman HÁJEK (203 Česká republika).
Vydání 1. vydání. Praha, 1185 s. Edice komentované zákony, 2010.
Nakladatel Linde Praha, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/10:00043891
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7201-803-1
Klíčová slova česky trestní řád; trestní zákoník; základní zásady trestního řízení; dokazování; přípravné řízení; hlavní líčení; mezinárodní justiční spolupráce
Klíčová slova anglicky Criminal Procedure; Criminal law; fundamental principles of criminal procedure; evidence; preliminary proceedings; main trial; international cooperation in criminal matters
Změnil Změnil: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., učo 5338. Změněno: 12. 5. 2010 14:57.
Anotace
Knihu tvoří kromě textu předpisu především poznámky a platná judikatura. Kniha navazuje na obdobné zpracování trestního zákoníku, jako díl druhý.
Anotace anglicky
The book is containing text of act and esp. comments and useful jurisprudence. The book is continuing on the similar book - Criminal Code, as volume 2.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 05:49