ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Tomáš SOLDÁN, Petr PAŘIL a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Comparison of mayfly (Ephemeroptera) taxocenes of permanent and intermittent Central European small streams via species traits. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2010, roč. 65, č. 4, s. 720-729. ISSN 0006-3088.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Comparison of mayfly (Ephemeroptera) taxocenes of permanent and intermittent Central European small streams via species traits
Název česky Srovnání taxocenóz jepic (Ephemeroptera) permanentního a intermitentního toku pomocí "species traits"
Autoři ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla (203 Česká republika), Tomáš SOLDÁN (203 Česká republika), Petr PAŘIL (203 Česká republika, garant) a Světlana ZAHRÁDKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Biologia, Bratislava, Slovak Academy of Science, 2010, 0006-3088.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.609
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00044059
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000278614900022
Klíčová slova česky jepice; přežití sucha; species traits; životní cykly; vysychavý tok; Česká Republika
Klíčová slova anglicky Ephemeroptera; drought survival; species traits; life cycles; intermittent stream; Czech Republic
Změnil Změnil: RNDr. Petr Pařil, Ph.D., učo 70751. Změněno: 6. 10. 2010 16:09.
Anotace
The objectives of this study were to describe the effect of drying out on the composition of the mayfly taxocene and evaluate the relevance of individual species traits for survival of mayflies to drying out.Their taxocenes of two localities,one at intermittent and one at permanent brook,were investigated in 2002,2003 and 2005.Compared with the permanent stream,the taxocene of the intermittent stream was short of nine species,foremost rheobionts and high oxygen demand species.To explain further differences between both stream in survival and recolonisation ability,15 species traits were evaluated.These ecological traits(e.g. habitat and substrate range,density distribution,current velocity adaptation)and biological traits connected with life cycle and larval-adult adaptations.Species showing highest number of advantageous traits(with only exception of Electrogena sp.cf.ujhelyii-species of taxonomically unclear status)were able to successfully survive under unfavourable conditions of intermittent brook.
Návaznosti
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 7. 7. 2022 19:07