VYBÍRAL, Zbyněk. Psychoterapie v Evropě. In Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 67-77, 11 s. Psychoterapie 615.8. ISBN 978-80-7367-682-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychoterapie v Evropě
Název česky Psychoterapie v Evropě
Název anglicky Psychotherapy in Europe
Autoři VYBÍRAL, Zbyněk (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Praha, Současná psychoterapie, od s. 67-77, 11 s. Psychoterapie 615.8, 2010.
Nakladatel Portál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/10:00044084
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7367-682-7
Klíčová slova česky Evropa; psychoterapie; poradenství; situace
Klíčová slova anglicky Europe; psychotherapy; counselling; situation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 8. 6. 2010 14:48.
Anotace
V kapitole je probrán rozdíl mezi poradenstvím a psychoterapií. Autor se kloní k chápání těchto dvou profesí jako kontinua. Další důležitou otázkou je, kdo může být v Evropě psychoterapeutem? Situace je hlavně v tomto smyslu představena v 7 zemích Evropy: v Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Švýcarsku a Velké Británii. Přehled původních profesí britských psychoterapeutů z roku 1997 ukazuje na různá původní vzdělání psychoterapeutů sdružených v UKCP.
Anotace anglicky
The chapter describes differences between counselling and psychotherapy. Author encourages the idea that both profession belong to continuum. The further key question is the theme who may be called as psychotherapist in various european countries. The situation in seven countries is described: Germany, Norway, Poland, Portugal, Austria, Switzerland and United Kingdom. At the end of the chapter was included an overview of origin education of the British psychotherapits in 1990s - members of the UKCP.
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2019 04:19