BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Genová terapie - lze změnit jednou rozdané karty? 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Genová terapie - lze změnit jednou rozdané karty?
Název česky Genová terapie - lze změnit jednou rozdané karty?
Název anglicky Gene therapy - are we playing God?
Autoři BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie (203 Česká republika, garant).
Vydání 2010.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00044118
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky genová terapie; imunodeficience; etické otázky
Klíčová slova anglicky gene therapy; imunodeficiencies; ethical issues
Změnil Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 12. 6. 2010 12:20.
Anotace
Genová terapie představuje intenzivně se rozvíjející oblast, která budí značnou racionální i emocionální odezvu jak u laické veřejnosti, tak u veřejnosti odborné. Výsledky klinických studií s protokoly genové terapie u člověka jsou do určité míry kontroverzní a parciální neúspěchy genové terapie vedly v globálním měřítku k jistému vystřízlivění z počátečního optimismu. Zdá se, že nejdříve bude nutné lépe porozumět mechanismům regulace genové exprese in vivo a zdokonalit metody transferu natolik, aby nedocházelo k případům závažných komplikací genové terapie, které jsou obtížně terapeuticky ovlivnitelné a pro daného pacienta často fatální. Toto sdělení si klade za cíl představit základní východiska genové terapie u člověka, podává přehled o spektru onemocnění, která stojí v ohnisku zájmu genové terapie, i o současných technických metodách genového transferu, ať už se jedná o virus-dependentní metody nebo metody bez použití virových vektorů, a zabývá se dále metodami řízení exprese terapeutického genu. Nedílnou součástí je i rozbor základních etických otázek souvisejících s genovou terapií.
Anotace anglicky
Gene therapy - a controversial issue eliciting different reactions across the scientific community as well as stiring up public opinitions. This communication discusses the current possibilities as well as limitation of the gene therapy.
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 10:32