PAŘIL, Petr, Vít SYROVÁTKA a Helena KRÁLOVÁ. Jsou morfologicky degradované toky zdrojem tepelného znečištění vody? Vodní hospodářství. Praha: Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2010, roč. 2010, č. 8, s. 1-7. ISSN 1211-0760.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jsou morfologicky degradované toky zdrojem tepelného znečištění vody?
Název anglicky Can morphologically degraded stream reaches act as sources of thermal pollution?
Autoři PAŘIL, Petr (203 Česká republika, garant), Vít SYROVÁTKA (203 Česká republika) a Helena KRÁLOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Vodní hospodářství, Praha, Vodní hospodářství, spol. s r.o. 2010, 1211-0760.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00044155
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky teplota vody malé toky tepelné znečištění morfologická degradace roční průběh teplot
Klíčová slova anglicky water temperature small streams thermal pollution morphological degradation annual course of temperatures
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Petr Pařil, Ph.D., učo 70751. Změněno: 10. 9. 2010 13:35.
Anotace
Studie se zabývá teplotním režimem malého příměstského toku(povodí 30km2,délka 11,5 km)jehož pramenná část a spodní úsek nad ústím jsou morfologicky zachovalé,zatímco střední morfologicky degradovaná část leží v intenzivně využívané krajině(regulace, bez zastínění).Sledovány byly 3 lokality umístěné v pramenné části, na středním úseku a při ústí toku.Během ročního měření teplot vody pomocí čidel(po 20min.)byly zjištěny rozdíly jak ve sledovaných charakteristikách (průměr, maxima, minima, amplituda),tak i v jejich denním,měsíčním a ročním průběhu.V degradovaném úseku došlo k dřívějšímu nástupu vysokých teplot na počátku léta,ke zvýšení denních maxim a k jejich časovému zpoždění v rámci dne.Tato nezastíněná lokalita byla zejména v první části roku výrazně teplejší(v řádu st.C)a její pozměněný teplotní režim silně ovlivňoval 3,5km níže ležící, morfologicky zachovalý úsek.Zde způsoboval nejen nárůst teploty vody, ale i výrazné posuny v denním průběhu teplot, zvláště maxim.
Anotace anglicky
Study deals with temperature regime of small suburban brook(catchment 30km2,length 11.5km).Spring and downstream parts is forested and have natural character,middle part flows through intensively used land(regulated unshaded channel).3 sites situated in spring,middle and downstream part of stream were studied.Water temperature was measured every 20minutes for 1year using dataloggers.Remarkable differences in monitored parameters(mean,minimum and maximum temperatures,amplitude)and their circadian,monthly and annual courses were found.Comparison of 3 study sites showed that degraded middle part was characterised by earlier onset of high temperatures in early summer and by higher daily maximum temperatures that were recorded later in day.Unshaded middle reach was warmer especially in first half of year(in degrees of C)and its altered temperature regime influenced 3.5km far downstream natural reach,where increased water temperatures and caused shifts in daily course of temperature(maxima).
Návaznosti
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 01:30