JANOVCOVÁ, Zora. Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 52 s. ISBN 9788021051867.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alternativní a augmentativní komunikace : učební text
Authors JANOVCOVÁ, Zora.
Edition 2. vyd. Brno, 52 s. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 9788021051867
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:10.
Abstract
V učebním textu „Alternativní a augmentativní komunikace“ je podán praktický přístup a zásady rozvoje porozumění a vyjadřování od nejranějšího věku u dětí se závažnými stupni narušení komunikačního procesu. Autorka uvádí aktuální přehled různých systémů alternativní a augmentativní komunikace: piktogramů s doporučeními pro tvorbu komunikačních prostředků, vizuálně-motorického systému „Znak do řeči“, komunikačního systému MAKATON a Bliss, věnuje se rovněž alternativní výuce čtení pomocí globání metody, sociálnímu čtení a jiným systémům. Další části textu jsou věnovány komunikačním pomůckám s hlasovým výstupem, včetně počítačové techniky a alternativním komunikačním systémům pro těžce postižené jedince. V závěru je prezentován přehled jiných specifických komunikací a prostředků k osvojování řeči. Předkládaný učební text je určen pro posluchače prezenčního i kombinovaného studia speciální pedagogiky. Seznámení s postupy při osvojování a používání alternativních a augmentativních komunikačních systémů může najít uplatnění i mezi odbornou veřejností, zejména speciálními pedagogy, pracujícími v zařízeních resortů školství, zdravotnictví a sociální péče.
PrintDisplayed: 8/5/2021 21:09