VITURKA, Milan. Regionální disparity a jejich hodnocení v kontextu regionální politiky. Geografie, Praha: ČGS, 2010, roč. 115, č. 2, s. 131-143. ISSN 1212-0014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regionální disparity a jejich hodnocení v kontextu regionální politiky
Název anglicky Regional disparities and their evaluation in the context of regional policy
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Geografie, Praha, ČGS, 2010, 1212-0014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.787
Kód RIV RIV/00216224:14560/10:00044236
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
UT WoS 000279749300002
Klíčová slova česky regionální politika - disparity - konkurenceschopnost - podnikatelské prostředí
Klíčová slova anglicky regional policy - disparities - competitiveness - business environment.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 12. 12. 2011 09:34.
Anotace
Příspěvek se zabývá disparitami v regionálním rozvoji. Pouužitý přístup vychází z modifikované produkční funkce zahrnující hodnocení kvality podnikatelského prostředí a agregátní faktory týkající se využití lidských zdrojů a inovačního potenciálu. Uvedená metodika byla aplikována na 206 mikroregionů ČR a vypočetené hodnoty byly následně agregovány na úrovni 14 českých krajů. Získané výsledky umožňují formulovat řadu doporučení pro regionální politiku a to jak z pohledu tradičního, tak z pohledu strategického konceptu regionální politiky.
Anotace anglicky
The article deals with the issue of disparities in regional development. The approach implemented in this study is based on a modified production function, a follow-up evaluation of the quality of business environment (including groups of businesses, labour, regional and local, infrastructural, price and environmental factors) and aggregate factors concerning both the utilization of human resources (including the unemployment rate and economic sensitivity) and innovative potential (including the innovative activities of companies according to results of a Czech Statistical Office survey and Association of Innovative Entrepreneurship databases). The indicated methodology was applied to 206 micro-regions in Czechia and calculated values were subsequently aggregated at the level of 14 Czech NUTS 3 regions (kraj). Evaluation of the results obtained led to the formulation of a number of recommendations for regional policy applications, in terms of both traditional and strategic concepts of regional policy.
Návaznosti
GA402/08/0071, projekt VaVNázev: Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska potenciálu pro rozvoj a transfer inovací.
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2019 07:32