PISKÁČKOVÁ, Zlata, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: Tigis, 2010, roč. 13, č. 2, s. 77-81. ISSN 1211-9326.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity
Název česky Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity
Název anglicky Impact of sleep on obesity development
Autoři PISKÁČKOVÁ, Zlata (203 Česká republika, garant, domácí), Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ (203 Česká republika, domácí), Martin FOREJT (203 Česká republika, domácí), Halina MATĚJOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lucie MARTYKÁNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, Praha, Tigis, 2010, 1211-9326.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30202 Endocrinology and metabolism
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00051401
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky spánek; obezita; BMI
Klíčová slova anglicky sleep; obesity; BMI
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 16. 4. 2012 10:05.
Anotace
Prevalence obezity celosvětové narůstá. Mnoho studií dává tento trend do souvislosti se změnou životního stylu u soudobé moderní společnosti. Vedle stoupajícího energetického příjmu a poklesu energetického výdeje se v posledních letech sleduje jako další možný rizikový faktor přispívající k rozvoji obezity i délka a kvalita spánku. S nespavostí se potýká v závislosti na věku 10 – 20 % populace, přičemž délka spánku se za posledních 50 let zkrátila v průměru o 1,5 - 2 hodiny na noc. Řada epidemiologických studií potvrzuje vztah mezi nedostatečnou délkou spánku a vyšším BMI. Laboratorní studie poukazují na poruchy v metabolismu glukózy a na narušené regulace příjmu potravy (zprostředkované hormony leptinem a ghrelinem) u spánkového deficitu. Zkrácenou dobu spánku tak lze obecně považovat za nový rizikový faktor přispívající k rozvoji obezity.
Anotace anglicky
The prevalence of obesity has been rapidly increasing worldwide. In many studies, this trend has been associated with lifestyle changes of modern society. Along with increased energy intake and reduced energy output, the length and quality of sleep has been investigated as a potential risk factor associated with obesity-related characteristics. Approximately 10-20% of population suffer from sleep disorders and the average length of sleep has been in the last 50 years reduced on average by 1.5-2 hours per night. Numerous epidemiological studies has confirmed the relationship between the insufficient sleep duration and increased BMI. The laboratory studies report impaired glucose metabolism and disturbances in regulation of food intake (mediated with leptin and ghrelin) in sleep disorders. Generally, duration and quality of sleep should therefore be considered a novel risk factor for obesity development.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2021 21:36