KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Matěj ČUHEL a Tomáš OBŠÍVAČ. Access Rights in Enterprise Full-text Search. In ICEIS 2010: Proceedings of the 12th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 1: Databases and Information Systems Integration. 2010. vyd. Funchal, Portugal: INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 32-39. ISBN 978-989-8425-04-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Access Rights in Enterprise Full-text Search
Název česky Přístupová práva ve fulltextovém vyhledávání v podnikových systémech
Autoři KASPRZAK, Jan (203 Česká republika, domácí), Michal BRANDEJS (203 Česká republika, garant, domácí), Matěj ČUHEL (203 Česká republika, domácí) a Tomáš OBŠÍVAČ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2010. vyd. Funchal, Portugal, ICEIS 2010: Proceedings of the 12th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 1: Databases and Information Systems Integration, od s. 32-39, 8 s. 2010.
Nakladatel INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Portugalsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00044274
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-989-8425-04-1
Klíčová slova česky Fulltextové vyhledávání; Intranet; Bezpečnost; Přístupová práva; Práva v dokumentech; Bezpečnost na úrovni dokumentů
Klíčová slova anglicky Full-text search; Intranet; Security; Access rights; Document permissions; Document-level security
Štítky best, best1, fulltext, IS
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116. Změněno: 24. 11. 2012 20:48.
ID=890027
Anotace
One of the toughest problems to solve when deploying an enterprise-wide full-text search system is to handle the access rights of the documents and intranet web pages correctly and effectively. Post-processing the results of general-purpose full-text search engine (filtering out the documents inaccessible to the user who sent the query) can be an expensive operation, especially in large collections of documents. We discuss various approaches to this problem and propose a novel method which employs virtual tokens for encoding the access rights directly into the search index. We then evaluate this approach in an intranet system with several millions of documents and a complex set of access rights and access rules.
Anotace česky
Jeden z nejobtížnějších problémů při nasazování fulltextového vyhledávání v podnikových systémech je korektní a efektivní zohlednění přístupových práv dokumentů. Dodatečné zpracování výsledků obecného vyhledávacího nástroje (odstranění dokumentů nepřístupných uživateli, který položil dotaz) může být náročná operace, zejména u velkých balíků dokumentů. Diskutujeme různé přístupy k tomuto problému a předkládáme novou metodu, která používá virtuální slova k zakódování přístupových práv přímo do indexu vyhledávacího stroje. Dále vyhodnocujeme tento přístup na příkladě intranetového systému s několika milióny dokumentů a s komplikovaným systémem přístupových práv a bezpečnostních pravidel.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics
VytisknoutZobrazeno: 24. 5. 2024 17:54