HORSÁK, Michal, Milan CHYTRÝ, Beata POKRYSZKO, Jiří DANIHELKA, Nikolai ERMAKOV, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Zdenka OTÝPKOVÁ, Barbora PELÁNKOVÁ a Milan VALACHOVIČ. Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. Journal of Biogeography. 2010, roč. 37, č. 8, s. 1450–1462. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/j.1365-2699.2010.02280.x.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe
Název česky Biotopy reliktních terestrických měkkýšů na jižní Sibiři: poučení pro rekonstrukci evropského přírodního prostředí ve vrcholném glaciálu
Autoři HORSÁK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Milan CHYTRÝ (203 Česká republika, domácí), Beata POKRYSZKO (616 Polsko), Jiří DANIHELKA (203 Česká republika, domácí), Nikolai ERMAKOV (643 Rusko), Michal HÁJEK (203 Česká republika, domácí), Petra HÁJKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Kateřina KINTROVÁ (203 Česká republika, domácí), Martin KOČÍ (203 Česká republika, domácí), Svatava KUBEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Pavel LUSTYK (203 Česká republika, domácí), Zdenka OTÝPKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Barbora PELÁNKOVÁ (703 Slovensko, domácí) a Milan VALACHOVIČ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Journal of Biogeography, 2010, 0305-0270.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 4.273
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00049392
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02280.x
UT WoS 000279936700004
Klíčová slova anglicky Altai Mountains; climate; Gastropoda; habitat preferences; index species; loess steppe; palaeoreconstruction; Pleistocene analogue; Russia; vegetation
Štítky AKb, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 20. 4. 2012 09:36.
Anotace
Aim Shells of fossil molluscs are important for palaeoecological reconstructions. However, habitat requirements of snail species typical of central European full-glacial loess sediments are poorly known because most of them became very rare or extinct in Europe. The recent discovery of an almost complete extant assemblage of such species in mountainous regions of central Asia enables more precise characterization of their habitats, which may significantly improve reconstructions of Pleistocene environments. Location Altai Mountains, Russia. Methods Terrestrial snail assemblages, vegetation composition and selected environmental variables were recorded at 118 sites along a gradient of climatic continentality in the Russian Altai. Habitat characteristics of sites where the species typical of full-glacial period occurred were described using a classification tree. Results Seven of the eight species that are typical of central European full-glacial loess sediments were found in the study area. They were confined to cool areas with January mean temperatures below -17 C, but occurred mainly in sheltered habitats with a warmer microclimate such as scrub or open woodland. Pupilla loessica and Vallonia tenuilabris had the broadest habitat range, occurring from woodland to dry steppe. Unexpectedly, Columella columella, Pupilla alpicola, Vertigo genesii, V. parcedentata and V. pseudosubstriata were mainly found in wooded fens and shrubby tundra rather than in open steppe. Most of these seven species were recorded in base-rich wooded fens. Very dry open steppe habitats usually supported no snails. Main conclusions Habitat ranges of the studied snails in the Altai indicate that the full-glacial landscapes of central European lowlands that harboured these species were not completely dominated by open and dry loess steppe. Most probably they contained a significant component of shrubby vegetation, patches of wet habitats, and probably also areas of woodland at sites with favourable mesoclimate.
Anotace česky
Vazba plžů, kteří jsou charakterističtí pro středoevropská sprašová souvrství, na současné biotopy na Altaji ukazuje, že středoevropskou krajinu v období vrcholného glaciálu nekryly výhradně suché sprašové stepi. Velmi pravděpodobně zde existovaly i křoviny, mokřadní biotopy a na místech s vhodným mezoklimatem pravděpodobně i ostrůvky lesní vegetace.
Návaznosti
IAA6163303, projekt VaVNázev: Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy
Investor: Akademie věd ČR, Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 6. 6. 2023 01:31