BAHÝĽ, Ján, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-46-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příklady a judikatura z práva životního prostředí
Autoři BAHÝĽ, Ján, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK.
Vydání 1. vyd. Praha, Student, 2010.
Nakladatel Leges
Další údaje
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87212-46-2
Klíčová slova česky právo životního prostředí, příklady, judikatura
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Lenka Bahýľová, Ph.D., učo 100388. Změněno: 7. 8. 2010 14:46.
Anotace
Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, následujících šest kapitol se vztahuje ke zvláštní části, tedy k jednotlivým složkám životního prostředí. Každá kapitola obsahuje teoretické otázky, praktické příklady a vybranou judikaturu. Teoretické otázky slouží k prověření nabytých poznatků z teorie práva životního prostředí. Cílem praktických příkladů je potom tyto poznatky aplikovat ve vzájemných souvislostech. Vzhledem k tomu, že pro zodpovězení teoretických otázek a řešení praktických příkladů je mnohdy zapotřebí znalosti relevantní judikatury, jsou za každou kapitolou zařazeny podstatné pasáže z vybraných judikátů českých soudů a Soudního dvora Evropské unie. Publikace je určena pro studenty a pedagogy nejen právnických fakult, ale i dalších vysokých škol zabývajících se právem či ochranou životního prostředí. Výběr judikatury pak nepochybně ocení při své práci zaměstnanci veřejné správy se zaměřením na agendu životního prostředí i zájemci z řad odborné veřejnosti.
VytisknoutZobrazeno: 21. 1. 2021 00:01