STEHLÍKOVÁ, Dana. Příspěvek k poznání tzv. Křišťanových herbářů. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2010, roč. 133, č. 1, s. 25-36. ISSN 0024-4457.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příspěvek k poznání tzv. Křišťanových herbářů
Název anglicky CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SO-CALLED KRISTAN'S OF PRACHATICE HERBARIA
Autoři STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Listy filologické, Praha, Ústav pro klasická studia AV ČR, 2010, 0024-4457.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00044474
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000279286800002
Klíčová slova česky středověké lékařství; středověké herbáře
Klíčová slova anglicky medieval medicine; medieval herbals
Štítky RIV-OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 5. 2020 10:24.
Anotace
Významný matematik, astronom a lékař Křišťan z Prachatic (zemřel 1439), od roku 1390 mistr svobodných umění, je autorem prvního latinského herbáře českého původu. Spis se dochoval v původním latinském znění (7 rukopisů) a také v českém překladu (11 rukopisů), tištěn nikdy nebyl. Latinské a české verze Herbáře, které se tradovaly jako Křišťanovo dílo, však obsahují zcela odlišný text. Autorka poukazuje na dva jiné latinsky psané herbáře první poloviny 15. století, které obsahují závažné shody se dvěma českými verzemi "Křišťanova" díla: (1.) herbář dochovaný v rukopisu knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DG IV 13, f. 78v-89v a (2.) herbář, který je součástí lékařského sborníku Confundarium maius, sepsaného roudnickým augustiniánem-kanovníkem Matoušem Beranem před rokem 1431 v Erfurtu (Praha, Národní knihovna ČR, sign. I F 35, f. 61r-92v).
Anotace anglicky
An important mathematician, astronomer, Master of Arts (1390) and Doctor of Medicine Křišťan of Prachatice (died 1439) is an author of the first Latin Herbarium of Bohemian origin. The treatise is preserved in its original Latin version (7 manuscripts) as well as in Czech translation (11 copies) and has never been printed. Nevertheless, the Latin and the Czech versions of the Herbarium that were traditionally ascribed to Křišťan contain completely different texts. The author of the article points out to two other Latin herbaria of Bohemian origin that were composed in the first half of the 15th century and that show substantial similarities with two of the Czech versions of "Křišťan's" work: (1.) a herbarium preserved in a manuscript in a library of the Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov, shelf-mark DG IV 13, f. 78v-89v, and (2.) a herbarium that constitutes part of a medical volume Confundarium maius written in Erfurt by an Augustinian canon from Roudnice Matouš Beran some time before 1431 (Prague, National Library, shelf-mark I F 35, f. 61r-92v).
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2021 17:57