Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. PRŮCHA, Petr. Ohlédnutí za změnami v úpravě správního soudnictví v České republice,. In Papáčová, Ingrida. Verejná správa na rázcestí. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, PrF, 2018. s. 142-151. ISBN 978-80-7160-459-4.

  2017

  1. JANOUŠEK, Michal. §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 1743-1784. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.

  2011

  1. RACLAVSKÝ, Jiří. Sémantika jmen ve fikci: obhajoba a rozvinutí Tichého koncepce. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2011, roč. 18, č. 1, s. 72-83. ISSN 1335-0668.

  2010

  1. SLAVÍČEK, Lubomír. ... dieweilen meine Curiosität meistens in Mallerey bestehen. Die Sammlungen des Olmützer Bischofs Karl Graf von Liechtenstein-Castelcorn (1623-1695). In Höfe und Residenzen geistlicher Fürsten, Strukturen, Regionen und Salzburgs Beispiel in Mittelalter und Neuzeit. Ostfildern: Jan Thorbecke, 2010. s. 191-204, 11 s. ISBN 978-3-7995-4527-3.
  2. BARTONĚK, Antonín. A Comparative Graeco-Latin Sentence Syntax within the European Context. München: Lincom, 2010. 210 s. Lincom Studies in Indo-European Linguistics 37. ISBN 978-3-86288-003-4.
  3. DOLÁK, Jan. A Museum is the Reality. In Museums, museology and global communication. 1. vyd. Changsha: ICOFOM, 2010. s. 247-252. ISBN 978-7-5438-6600-3.
  4. SPURNÝ, Lubomír a Jiří VYSLOUŽIL. Alois Hába: A Catalogue of the Music and Writings. Prague: Koniasch Latin Press, 2010. 271 s. ISBN 978-80-86791-78-4.
  5. KUKLETOVÁ, Martina, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. Analysis of oral health data from 13-15-year-olds from the ELSPAC study. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, 2010, roč. 12, č. 2, s. Poster 487, 6 s. ISSN 1612-7749.
  6. MÁCHA, Jakub. Analytische Theorien der Metapher. Untersuchungen zum Konzept der metaphorischen Bedeutung. Berlin: LIT Verlag, 2010. 184 s. Sprache - Kommunikation - Wirklichkeit, Bd. 5. ISBN 978-3-643-10587-5.
  7. KUČA, Martin, Petr ŠKRDLA a Milan VOKÁČ. Analýza povrchové kolekce z výšinné neolitické lokality v Popovicích-Miloníně. Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010, roč. 51, č. 1, s. 139-150. ISSN 0583-5569.
  8. VODIČKA, Libor. Andreas Kotte - Divadelní věda (Úvod). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, č. 2, s. 157-163, 6 s. ISSN 1803-845X.
  9. POLOCHOVÁ, Markéta. Angličtí kočovní komedianti a jejich klaun(i). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, č. 1, s. 18-31, 13 s. ISSN 1803-845X.
  10. BARTOŇKOVÁ, Daša a Irena RADOVÁ. Antické písemné prameny k dějinám střední Evropy. 1. vyd. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 2010. 160 s. ISBN 978-80-86791-65-4.
  11. DOHNAL, Josef. Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, 2010, roč. 20, č. 1, s. 16-22. ISSN 1211-7676.
  12. VÁLKA, Miroslav, Daniel DRÁPALA, Richard JEŘÁBEK a Miloš MELZER. Antonín Václavík / Bibliografie. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 177-191. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
  13. MRÁZOVÁ KRAJÍČKOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Aplikace Rámcových vzdělávacích programů do přípravy muzejně-pedagogického programu. In Muzeum a vzdělávací systém v České republice : sborník příspěvků : V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. 1. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. s. 35-43. ISBN 978-80-86611-39-6.
  14. POSPÍŠIL, Ivo. Areálová studia a filologie, evropské areály, Rusové - střední Evropa – Morava. In Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka 1, Texta CD, Projekt Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010-2012). Brno: v OPVK pro Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, 2010. s. 1-17, 18 s. ISBN 978-80-210-5316-8.
  15. POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Areálové strategie, nacionalita, historicita/status quo a ponorné řeky dějin. In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 49-55. ISBN 978-80-210-5300-7.
  16. FIÉVET, Anne-Caroline a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. Argot des jeunes et français contemporain des cités en didactique du FLE/S : motivations des jeunes et limites des dictionnaires pour une étude des divergences socioculturelles. In Michaël Abecassis et Gudrun Ledegen. Les Voix des Français. Volume 1. Bern: Peter Lang, 2010. s. 159-174. ISBN 978-3-0343-0170-1.
  17. KŘÍŽOVÁ, Alena. Archeologické nálezy jako inspirace pro zlatnictví 19. století. In Šimon Ungermann ; Renáta Přichystalová. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 536-545. ISBN 978-80-7422-027-2.
  18. VACHŮTOVÁ, Dagmar a Marek VLACH. Archeologické prediktivní modelování v oblasti Kostelce na Hané. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 55-63, 817-818, 11 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  19. KESNER, Ladislav. Art History on the Disciplinary Map in East-Central Europe. 2010.
  20. MALÁ, Jiřina. Aspects of the Stylistic Analysis of Film Reviews with respect to Linguistic and Cultural Integration. In Languages in the Integrating World. 1. vyd. München: Lincom Europa, 2010. s. 135-151. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  21. ZOUHAR, Jan. Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie. Leško, Vladimír, Tholt, Pavel. In Dejiny filozofie ako filozofický problém. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010. s. 181-186. ISBN 978-80-7097-860-3.
  22. HAVEL, Dalibor. Autograf Petra z Aspeltu. In Klára Benešovská. Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha: Gallery, 2010. s. 394-395. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. ISBN 978-80-86990-55-2.
  23. POSPÍŠIL, Ivo. Avtorefleksija/avtoaksiologija tvorčestva i odna tradicija russkoj estetičeskoj mysli. Mirgorod. Žurnal, posvjačennyj voprosam epistemologii literaturovedenije. Akademia Podlaska, Université de Lausann, 2010, roč. 2, č. 1, s. 203-210. ISSN 1897-1431.
  24. DRÁPALA, Daniel, Vojtěch BAJER, Milan HAMBÁLEK a Richard SOBOTKA. Až na vrchol Radhoště. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 127 s. ISBN 978-80-904224-5-2.
  25. DVOŘÁK, Tomáš. Bádání o německém obyvatelstvu v poválečném Československu, problémy jeho vymezení a širší kontextualizace. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 54-69. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
  26. JAKUBEC, Ondřej a Ondřej ZATLOUKAL. Barokní Krajina Olomouce. In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 65-74. ISBN 978-80-87149-39-3.
  27. JAKUBEC, Ondřej a Martin ELBEL. Baroko v Olomouci - Olomouc v baroku. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 15-20. ISBN 978-80-87149-38-6.
  28. POSPÍŠIL, Ivo. Básník, jeho vykladač a souvislosti (Juvenilie Ivana Dorovského jako zárodek badatelské dráhy). In Ivan Dorovský: Oda "Volnosť" A. S. Puškina (seminarnaja rabota). Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU a Společností přátel jižních Slovanů, 2010. s. 3-13, 10 s. ISBN 978-80-7399-940-7.
  29. MAREK, Martin a Vít STROBACH. Batismus, urychlená modernita a průkopníci práce. Personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny zaměstnanců v letech 1938-1941. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010, roč. 18, č. 1, s. 103-153. ISSN 1210-6860.
  30. PUMPR, Pavel. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století. vydání 1. Brno: Matice moravská, 2010. 424 s. Knižnice Matice moravské, svazek 31. ISBN 978-80-86488-73-8.
  31. VALTROVÁ, Jana. Beyond the Horizons of Legends. Traditional Imagery and Direct Experience in Medieval Accounts of Asia. Numen : international review for the history of religions. Leiden: E.J. Brill, 2010, roč. 57, č. 2, s. 154-185. ISSN 0029-5973.
  32. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Bilder von Schuld und Mitleid. In Gabriel von Max. Malerstar, Spiritist, Darwinist, eds. Karin Althaus – Helmut Friedel. München: Hirmer, 2010. s. 130-135. ISBN 978-3-7774-3031-7.
  33. VÁLKA, Miroslav. Biografický slovník evropské etnologie v kontextu české a slovenské oborové lexikografie. Etnologické rozpravy. Nitra, 2010, roč. 17, č. 1-2, s. 98-107. ISSN 1335-5074.
  34. HABÁN, Ivo. Brněnský dům umělců jako výstavní centrum německy hovořících umělců z Moravy, Slezska a Čech. In Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna. Brno: Dům umění města Brna, 2010. s. 71-95. ISBN 978-80-7009-159-3.
  35. DVOŘÁK, Tomáš. Brno a německé obyvatelstvo v květnu roku 1945. Pokus o anatomii historické (ne)paměti. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 89-113. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
  36. KUČA, Martin a Petr MATĚJEC. Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 306-310. ISSN 1211-7250.
  37. JAN, Libor. Budování monarchie českých Přemyslovců. Postřehy a úvahy. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 117-136. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
  38. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Byzantinische Betteldichtung. Verbindung des Klassischen mit dem Volkstümlichen. In A. Rhoby - E. Schiffer. Imitatio - aemulatio - variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. s. 175-180. ISBN 978-3-7001-6825-6.
  39. STEHLÍKOVÁ, Eva. Carmina figurata. Odkaz antické vizuální poezie. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, XXXII, č. 12, s. 21-23, 8 s. ISSN 0418-5129.
  40. REITINGER, Lukáš. "Census de terra Polonie" a přemyslovská svrchovanost nad Polskem. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2010, roč. 128, č. 2, s. 473-492. ISSN 0323-052X.
  41. NĚMEC, Jiří. Centralizace německé vědy na Moravě v protektorátu Čechy a Morava: Vznik "Německé společnosti pro vědu a národnostní výzkum na Moravě" (Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2010, roč. 129, č. 1, s. 99-125. ISSN 0323-052X.
  42. RACLAVSKÝ, Jiří. Co obnáší kontingentní existence individuí? Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, roč. 17, č. 3, s. 374-387. ISSN 1335-0668.
  43. JAGOŠOVÁ, Lucie. Co vzkazují návštěvníci muzeu? Kvalitativní analýza návštěvní knihy. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk : Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 684-692, 761, 10 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  44. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Communicative dynamism and prosodic prominence of pronouns in English and Czech. In The Prague School and Theories of Structure. 1. vyd. Göttingen: V&R Unipress, 2010. s. 143-162. Interfacing Science, Lit., & the Humanities, sv. 1. ISBN 978-3-89971-704-4.
  45. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Communicative perspectives in the Theory of FSP. Linguistica Pragensia. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, roč. 20, č. 2, s. 86-93. ISSN 0862-8432.
  46. RACLAVSKÝ, Jiří. Conceptual/Derivation Systems and Their Representations. In Logic, Reasoning and Rationality (LRR10). 2010.
  47. WEIDLICH, Tomáš, Lubomír PROKEŠ, Aleš RŮŽIČKA a Zdeňka PADĚLKOVÁ. Condensation of aromatic aldehydes with N,N-dimethylacetamide in presence of dialkyl carbonates as dehydrating agents. Monatshefte fuer Chemie, Chemical Monthly. Wien: Springer-Verlag, 2010, roč. 141, č. 2, s. 205-211, 6 s. ISSN 0026-9247.
  48. POSPÍŠIL, Ivo a Michal PRZYBYLSKI. Conservative and Traditionalist Tendencies in Contemporary Slovene, Czech, Slovak, Polish and Russian Literature. In Sodobna slovenska književnost (1980-2010). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2010. s. 225-231. Obdobja 29. ISBN 978-961-237-383-2.
  49. CHOVANEC, Jan. Courting the Digital Generation: Reflections on IATEFL 2009. 1. vyd. Ostrava: MSSUA/MSATE (Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny), 2010. 3 s. Newsletter. ISSN 1213-4376.
  50. KESNER, Ladislav. Creative Personality and the Creative Act in the Anonymous Art of China. Cahiers d Extreme-Asie. Kyoto: EFEO, 2010, roč. 17, č. 1, s. 17-49. ISSN 0766-1177.
  51. ŠVAŘÍČEK, Roman. Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 147-176. ISSN 1803-7437.
  52. POSPÍŠIL, Ivo. Česká a slovenská próza: problém typologie. In Marián Kamenčík, Emília Nemcová, Ivo Pospíšil. Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. s. 170-195. ISBN 978-80-8105-168-5.
  53. BOUZEK, Jan, Martin GOJDA, Jan KLÁPŠTĚ, Jiří MACHÁČEK, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Vladimír PODBORSKÝ a Pavel VAŘEKA. Česká archeologie na rozcestí. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2010, LXII, č. 4, s. 712-714. ISSN 0323-1267.
  54. POMAJZLOVÁ, Alena, Richard ADAM a Jiří PŘIBÁŇ. Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation. In Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation. Brno: Mediagate ve spoupráci s Nadačním fonddem současného umění - Wannieck Gallery, 2010. s. 10-33. ISBN 978-80-903895-7-1.
  55. PAVLÁSEK, Michal. Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické procesy. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010, roč. 20, č. 1, s. 3-19, 16 s. ISSN 0862-8351.
  56. NEČASOVÁ, Denisa. Československo 1945-současnost. Brno: Didaktis, 2010. 18 s. Literatura pro 4. ročník středních škol. ISBN 978-80-7358-149-7.
  57. MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Pravidla pro autory / Seznam zkratek. Aktualizovaný stav 2010. Metodika. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 281-297, 15 s. ISSN 1212-0391.
  58. POL, Milan. Čím se vyznačují moderní koncepce přípravy vedoucích pracovníků škol? In Seminář "Jak lépe podpořit řízení a vedení škol". Vstupní seminář projektu Efektivní management škol, KVIC Nový Jičín (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava). 2010.
  59. HORYNA, Břetislav. Das alte und das neue Europa. Politische Philosophie für europäische Integration. In Heinz Duchhardt (et al.), Bruncwik und die Nymphe. 1. vyd. Praha: Collegium Europaneum FF UK, 2010. s. 162-168. Europeana Pragensia 2. ISBN 978-80-7308-308-3.
  60. PUMPROVÁ, Anna. Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau. In Europäische Governance im Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas / Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l’Europe des grandes dynasties. Actes des 15es Journées lotharingiennes. Luxembourg: Imprimerie Linden, 2010. s. 181-200. ISBN 2-919979-22-1.
  61. FASORA, Lukáš. Das Industriemuseum in Brünn und seine Förderer. In Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. 1. vyd. Prague: The Institute of History, 2010. s. 518-533, 15 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7286-163-7.
  62. MÁCHA, Jakub. Das Kunstwerk als Aspekt der Kultur. Heinrich, Richard - Nemeth, Elisabeth - Pichler, Wolfram (eds.) Bild und Bildlichkeit in Philosophie, Wissenschaft und Kunst (Image and Imaging in Philosophy, Science, and the Arts), Papers of the 33. International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2010, roč. 18, č. 1, s. 186-188. ISSN 1022-3398.
  63. VÁZQUEZ, Daniel a Petr POLÁK. De marionetas espanolas a robots centroeuropeos: la traducción y la puesta en escena de El senor de Pigmalión en Praga. In Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007, Tome II. Berlin: De Gruyter, 2010. s. 681 - 690. ISBN 978-3-11-023191-5.
  64. NECHUTOVÁ, Jana. De nuptiis Herodoti et Philologiae. In IX. sjezd českých historiků. 1. vyd. Brno Pardubice Praha Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky, 2010. s. 157-164. ISBN 978-80-904069-1-9.
  65. ZBÍRAL, David. Définir les "cathares": Le dualisme dans les registres d'inquisition. Revue de l'histoire des religions. Paris: Armand Colin, 2010, roč. 227, č. 2, s. 195-210. ISSN 0035-1423.
  66. PLESKALOVÁ, Jana, Michaela ČORNEJOVÁ, Pavel KOSEK, Lucie RYCHNOVSKÁ a Jana ZEMANOVÁ. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno 23.–25. 9. 2010. 2010.
  67. ELBEL, Petr. Dějiny neúspěchu aneb úsilí Přemyslovců o zřízení arcibiskupství v českých zemích. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 238-306. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
  68. LOSKOTOVÁ, Irena a Hana JORDÁNKOVÁ. Delfíni v renesančním Brně. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2010, roč. 23, č. 1, s. 25–46. ISSN 0524-689X.
  69. FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 423 s. Historie 35. ISBN 978-80-7325-233-5.
  70. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 112-138, 750-752, 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  71. BARTONĚK, Antonín. Deontická a epistémická modalita v latině a řečtině. Třicet pět let výzkumné práce na Masarykově univerzitě. In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 29-39. ISBN 978-80-7294-412-5.
  72. RÁJA, Martin. Der Advokat Alois Mikyška. In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. první. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. s. 239-254. Geschichte der böhmischen Ländern 1. ISBN 978-3-89975-192-5.
  73. VURM, Petr. Deux chronotopes qui different a une lettre pres: La disparition et Les revenentes de Georges Perec. Études romanes de Brno. 2010, roč. 31, č. 2, s. 139-146. ISSN 1803-7399.
  74. KARLÍK, Petr. Development of Language through the Lens of Formal Linguistics. München: Lincom, 2010. 146 s. ISBN 978-3-89586-587-9.
  75. MAKOVSKÁ, Zuzana, Jiří ZOUNEK, Klára ŠEĎOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Dialogical Structures in Educational Communication. In Konference ECER: Education and cultural change. 2010.
  76. MATEICIUCOVÁ, Inna. Die Feuersteinartefakte der bandkeramischen Siedlung von Mold. In Die bandkeramische Siedlung von Mold bei Horn in Niederösterreich. Rahden/Westf: Marie Leidorf Verlag, 2010. s. 169-192. Internationale Archäologie, Band 115, Teil 1. ISBN 978-3-89646-460-6.
  77. KNOZ, Tomáš. Die Integration des Adels Schlesisches Herkunft in die Gesellschaft Mährens in der Frühen Neuzeit. In Harasimowicz, Jan - Weber Matthias (Edd.): Adel in Schlesien. Band 1: Herrschaft - Kultur - Selbsdarstellung.. Scriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 36. 1. vyd. München: Oldenbourg Verlag, 2010. s. 263-292, 29 s. ISBN 978-3-486-58877-4.
  78. ZEMANOVÁ, Jana. Die körperliche Seite des Menschen als Motivationsgrundlage für einige Lexeme aus dem lexikalischen Feld "Zorn". Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2010, roč. 6, Neuvedeno, s. 95-103. ISSN 1803-408X.
  79. MALÍŘ, Jiří. Die soziale Frage in den Ansichten und in der Tätigkeit des mährischen Jungtschechen Václav Šílený. In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 1. vyd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. s. 175-214. ISBN 978-3-89975-192-5.
  80. KNOZ, Tomáš. Dietrichstein contra Žerotín. Osobní pře jako předzvěst obecného konfliktu. Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském, 2010, roč. 39, 1-2, s. 25-49, 24 s. ISSN 0323-2220.
  81. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Discourse Markers in Czech and English Conversation. In Languages in the Integrating World. München: Lincom Europa, 2010. s. 207-218. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  82. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Diskurzní částice v českém a anglickém dialogu. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 99-112. ISBN 978-80-7422-001-2.
  83. STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadelní ústav slaví. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, č. 1, s. 117-118. ISSN 1803-845X.
  84. STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadelní vesnice aneb První plenérové představení řecké tragédie v Čechách. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, č. 1, s. 72-83. ISSN 1803-845X.
  85. BOČKOVÁ, Hana. Divadlo sprostných. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 2010, roč. 58, 5/2010, s. 694-697. ISSN 0009-0468.
  86. CHOVANEC, Jan. Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. The European English Messenger. Assafarge, Portugal: ESSE, 2010, roč. 19, č. 2, s. 55-58. ISSN 0960-4545.
  87. TRČKOVÁ, Dita a Jan CHOVANEC. Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 111 s. ISBN 978-80-210-5118-8.
  88. PERUTKOVÁ, Jana. Dosud nepublikované prameny k hudebnímu dění v Jaroměřicích za hraběte Questenberga. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2010, roč. 42, č. 3, s. 73-86. ISSN 0862-8505.
  89. NEČASOVÁ, Denisa. Drobné zamyšlení nad textem Theodora Herzla Židovský stát. Církevní dějiny. 2010, roč. 6/3, č. 6, s. 127-132. ISSN 1803-0068.
  90. CELHOFFER, Martin. [druhá odmocnina z] 2 [se nerovná] a : b jako problém tonality. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 69-76. ISSN 1212-0391.
  91. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie. In Brána vědění. Filosofický sál Strahovské knihovny. Praha: Gema Art, 2010. s. 18-41. ISBN 978-80-904575-0-8.
  92. KONEČNÝ, Michal. Dům pánů z Kunštátu. Pokus o rekapitulaci. In Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna. Brno. Brno: Dům umění města Brna, 2010. s. 165-179, 14 s. ISBN 978-80-7009-159-3.
  93. DVOŘÁK, Jan a Petr MALČÍK. Dušan Šlosar. Opera Bohemica Minora. 1. vyd. Brno: Host, 2010. 232 s. ISBN 978-80-7294-390-6.
  94. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8.
  95. NAJBRTOVÁ, Kateřina. Dvojice adjektiv odvozených od rozdílných základů typu hutní/ hutný. In Dana Palecsková, Zdenka Kumorová, Peter Gregorík. Zborník Rara Avis. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM, 2010. s. 58-63. ISBN 978-80-8105-194-4.
  96. ADAM, Martin a Naděžda KUDRNÁČOVÁ. Dynamic and Static Semantics of the English Verb in Motion Events: An Attempt at an Integrated Approach. Topics in Linguistics. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 29-33. ISSN 1337-7590.
  97. DLUHOŠOVÁ, Táňa. Early Postwar Debates on Taiwan and Taiwanese Literature. In Becoming Taiwan : From Colonialism to Democracy. Wiesbaden (Německo): Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, 2010. s. 181-197, 16 s. Studia Formosiana. ISBN 978-3-447-06374-6.
  98. ŠUDOMOVÁ, Miroslava. Edukační knihovna pro brněnské romské děti. Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2010, roč. 62, 7-8, s. 295-296. ISSN 0011-2321.
  99. WIHODA, Martin. Ein schwieriges Bündnis. Philipp von Schwaben und die Veränderungen im Osten des Reiches. In Philipp von Schwaben. Beiträge der internationalen Tagung anlässlich seines 800. Todestages (Forschungen zur Geschichte des Mittelaters 19). První. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. s. 227-244, 17 s. ISBN 978-3-7001-6651-1.
  100. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Ein wahrer Homunkulus in der Tierwelt. Gabriel von Max´ Affenbilder. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2010, roč. 58, č. 4, s. 294-311. ISSN 0049-5123.
  101. KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Ekai Kawaguchi: the first Japanese monk in Tibet. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, Neuveden, č. 4, s. 113-126. ISSN 1803-2443.
  102. STEHLÍK, Petr. El aspecto semántico de la prefijación. In Daniel Vázquez; Ivo Buzek. Encuentro de Hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 159-169. ISBN 978-80-210-5147-8.
  103. BUZEK, Ivo. El Vocabulario del dialecto jitano de Augusto Jiménez (1846) y su posición en la historia de la lexicografía gitano-espaňola. In Diversidad lingüística y diccionario. Ed. Marta Concepción Ayala Castro, Antonia María Medina Guerra. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2010. s. 145-166. Estudios y Ensayos, 123. ISBN 978-84-9747-295-1.
  104. HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Emergence of creativity in man-machine systems- three examples from the interactive art. In Proc. IEEE 14th International Conferecne on Intelligent Engineering Systems, INES 2010 (A.Szakal, Ed.). 1. vyd. Budapešť: IEEE CD Publication (IEEE Catalog Number CFP 10INES-CDR), 2010. s. 49-54. ISBN 978-1-4244-7652-7. doi:10.1109/INES.2010.5483816.
  105. MIKULOVÁ, Anna. Emocionalita, expresivita a hodnocení - integrace v jazycích a jazykovědných koncepcích. In KRČMOVÁ, Marie. Integrace v jazycích jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 113-134. ISBN 978-80-7422-001-2.
  106. MIKULOVÁ, Anna. Emotionality, Expressivity and Evaluation - Integration in Languages and Linguistic Concepts. In KRČMOVÁ, Marie. Language in the Integrating World. Mnichov: Lincom Europa, 2010. s. 153-174, 21 s. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  107. BUZEK, Ivo. En torno a un fantasma académico: chislama "muchacha". In Daniel Vázquez; Ivo Buzek. Encuentro de Hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 231-241, 10 s. ISBN 978-80-210-5147-8.
  108. BUZEK, Ivo. Enrique Trujillo y su Vocabulario del dialecto gitano (1844). In Lingüística e hispanismo. Lugo: Axac, 2010. s. 107-116. Thema, 2. ISBN 978-84-92658-06-0.
  109. JEMELKA, Petr, Slavomír LESŇÁK a Andrej ROZEMBERG. Environmentalizmus a slovenská filozofia. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 206 s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-185-2.
  110. JAKUBEC, Ondřej. Epitafní obraz s Alegorickým ukřižováním ze sbírek Slezského zemského muzea a manýristické malované epitafy českého Slezska. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010, Neuveden, č. 1, s. 41-54. ISSN 1803-7550.
  111. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Éra Přemysla Otakara II. na Moravě a ve Slezsku (1247-1278) v archeologických nálezech a dokladech. In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno - Znojmo: Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 141-201, 254-262, 70 s. ISBN 978-80-86488-67-7.
  112. SVOBODA, Mojmír. Etické aspekty psychologické pomoci (na dálku). Psychiatria, Psychoterapia a Psychosomatika. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, roč. 17, č. 1, s. 72-75. ISSN 1335-423X.
  113. PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex pro český pedagogický výzkum: zdůvodnění a návrh. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 10-16. ISBN 978-80-7368-769-4.
  114. GOŇCOVÁ, Marta, Ľuboš BLAHA, Ivan DUBNIČKA, Marcela GBÚROVÁ, Vladimír GONĚC, Svetozár KRNO, Dušan LEŠKA, Jozef LYSÝ, Ľudmila MALÍKOVÁ, Jiří NESIBA, Jiří POKORNÝ, Radovan RYBÁŘ, Milan VALACH a Erika VONKOVÁ. Evropská politická společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 350 s. ISBN 978-80-210-5354-0.
  115. PAVLÁSEK, Michal. Exkurs do historie Banátské vojenské hranice s přihlédnutím k vzniku českých enkláv na jejím území. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. Praha: Historický ústav AV, 2010, roč. 96, 3-4, s. 243-262. ISSN 0037-6922.
  116. KAMENICKÁ, Renata. Explicitly on implicitation: Two tendencies in the use of experiential implicitation. In Crossections. Volume 1: Selected Papers in Linguistics from the 9th HUSSE Conference. Pécs, Hungary: University of Pécs, 2010. s. 231-240. ISBN 978-963-642-323-0.
  117. DOLÁK, Jan. Expozice jako prostředek muzejní komunikace. In Muzeum a změna III./ The Museum and Change III. 1. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. s. 59-67. ISBN 978-80-86611-34-1.
  118. DOLÁK, Jan. Expozicija kak sredstvo muzejnoj kommunikaciji. In Muzeologia: Stimul k Meždunarodnomu Sotrudničestvu. 1. vyd. Barnaul: Altajská státní pedagogická akademie, 2010. s. 174-193. <I>. ISBN 978-5-88210-521-0.
  119. POLICKÁ, Alena. Expressivité et identité dans les langues : IVe colloque d'argotologie. 2010.
  120. POSPÍŠIL, Ivo. Fenomen Central‘noj Jevropy i russkij kul‘turnyj element v češskoj srede (Neskol’ko zametok po povodu metamorfoz češskoj recepcii). Rossija i russkije glazami inoslavjanskich narodov: jazyk, literatura, kul‘tura 1, Slavic Eurasia Papers No. 3. Hokkaido: Slavic Research Center Hokkaido Universi, 2010, roč. 1, č. 3, s. 69-102. ISSN 1883-504X.
  121. MÁCHA, Jakub. Festival filosofie v německém Hannoveru i s českou účastí. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2010, roč. 58, č. 3, s. 472-473. ISSN 0015-1831.
  122. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 342 s. Dějiny FF MU. ISBN 978-80-210-5326-7.
  123. DRÁBEK, Pavel. Fletcherian Dramatic Achievement: A Study in the Mature Plays of John Fletcher (1579-1625). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 216 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně (FF). ISBN 978-80-210-5281-9.
  124. DRÁPALA, Daniel a Iva MAGULOVÁ. Fotografie Antonína Václavíka z luhačovického Zálesí. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 165-176. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
  125. STEHLÍKOVÁ, Eva. Fragment "Marie o navštívení hrobu Krista Pána" Šimona Lomnického z Budče. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, č. 3, s. 170-173, 8 s. ISSN 0862-5409.
  126. PERUTKOVÁ, Jana. František Antonín Míča (kř. 2. 9. 1696 Náměšť nad Oslavou). Nové skutečnosti o známém jaroměřickém skladateli a dalších příslušnících jeho rodu. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 171-181. ISSN 1212-0391.
  127. SLAVÍČEK, Lubomír. František Vavřinec Korompay, Immaculata. In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2. Katalog. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 332-333. ISBN 978-80-87149-39-3.
  128. NEČASOVÁ, Denisa a Jan RANDÁK. Genderové aspekty konstrukce reálného a symbolického těla. In Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Praha: Ústav dějin umění AV, 2010. 10 s. ISBN 978-80-200-1833-5.
  129. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie dnes a jeden ruský příklad. In Viera Žemberová. Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Literárnovedný zborník č. 31, 2010. s. 7-12. ISBN 978-80-555-0187-1.
  130. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie: hledání nové identity. Genologické a medziliterárne štúdie 3. In Viera Žemberová. . Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Literárnovedný zborník č. 33. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Literárnovedný zborník č. 31, 2010. s. 5-17. ISBN 978-80-555-0231-1.
  131. LUŽNÝ, Dušan. Globalizace a sociologie náboženství. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 13-40. ISBN 978-80-86702-69-8.
  132. KŠICOVÁ, Danuše. Gogolevskoje načalo v poetike i estetike russkogo modernizma. In Materialy meždunarodnoj konferencii, organizovannoj doktorskoj programmoj ELTE „Russkaja literatura i kul´tura meždu Vostokom i Zapadom“. Budapešť: Dolce filologia VIII ELTE BTK HÖK, 2010. s. 142- 153. Dolce filologia VIII. ISBN 978-963-284-153-3.
  133. KESNER, Ladislav a František, eds. MIKŠ. Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister a Principal, Masarykova univerzita, 2010. 247 s. ISBN 978-80-210-5177-5.
  134. KROUPA, Jiří. Gombrichův návrat k Jacobu Burckhardtovi. In František Mikš-Ladislav Kesner (eds.), Gombrich: Porozumět umění a jeho dějinám. Ke stému výročí narození E. H. Gombricha. První. Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita, 2010. s. 15-34. ISBN 978-80-210-5177-5.
  135. POLOCHOVÁ, Markéta. Hamlet či non-Hamlet? Tak trochu jiná bratrovražda. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, č. 2, s. 62-79. ISSN 0862-5409.
  136. MILTOVÁ, Radka. Hendrick Goltzius, dílna: Merkur spatřuje Hersé - Hendrick Goltzius, dílna: Merkur proměňuje pastýře Batta v kámen. In Michal Konečný (ed.), Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války, Brno 2010. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. s. 132-133. ISBN 978-80-86752-83-9.
  137. JAN, Libor. Hereditates a soudy statut Konráda Oty. In Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. s. 10-22. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
  138. VÁZQUEZ, Daniel. Historia, sociedad y mujer en el último teatro de Emilio Carballido. In Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Nuevos caminos del hispanismo... Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2010. s. 538-545. ISBN 978-84-8489-539-8.
  139. KRČMOVÁ, Marie. Historické mezníky české jazykové situace. In Mieczyslaw Balowski. Odbicie waznych wydarzeń historicznych v jezyku i v literaturze ceskiej. 1. vyd. Poznaň: Instytut Filologii Slowiańskiej, Uniwersytet A. Mickiewicza v Poznaniu, 2010. s. 21-28. ISBN 978-83-926152-7-9.
  140. BRANDNER, Aleš. Historický pohled na fungování přechodníků v ruštině. In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. První. Brno: Tribun EU ve spolupráci s Českou asociací slavistů, 2010. s. 131-140. ISBN 978-80-7399-987-2.
  141. ŠAUR, Josef. Historie, historiografie a literární věda. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2010, roč. 3, č. 1, s. 11-18. ISSN 1803-4950.
  142. PLESKALOVÁ, Jana a Petr KARLÍK. Historie oboru: jaký má smysl pro současnost? Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010, roč. 93, 4-5, s. 171-179. ISSN 0027-8203.
  143. DOLÁK, Jan a Marie GILBERTOVÁ. Historik Jiří Špét. Život a dílo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 51 s. první. ISBN 978-80-210-5282-6.
  144. PLESKALOVÁ, Jana. Hlavní typy českých příjmení. In RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 123-130. ISBN 978-80-210-5194-2.
  145. NOVOTNÝ, Petr. Hledání teorie učení pro pracoviště. In ICOLLE 2010 : Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita, 2010. s. 191-197. ISBN 978-80-7302-154-2.
  146. STEHLÍKOVÁ, Eva. Honza Petružela - Lenka Šmídová, Alfréd Radok, Tři scénáře, tři inscenace. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, 1-2, 2 s. ISSN 1803-845X.
  147. MÁCHA, Jakub. How to Define a Unit of Length. In 9th National Conference of the Italian Society for Analytic Philosophy. Truth, Knowledge, and Science. 2010.
  148. MILTOVÁ, Radka a Michal KONEČNÝ. Hrací kazeta s výjevem Atalanty a Hippomena. In Michal Konečný (ed.), Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války, Brno 2010. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. s. 177. ISBN 978-80-86752-83-9.
  149. PLAČEK, Miroslav, Veronika SKÁLOVÁ a Pavel ŠIMEČEK. Hrádek Rumberk. Centrum největšího léna olomouckého biskupství. 1. vyd. Brno: V. Skálová - Teagarden, 2010. 60 s. ISBN 978-80-904654-0-4.
  150. GAZDOŠOVÁ, Oxana. Hramatyčni pomylky, stylistyčni i terminolohični ohrichy pry perekladi pravovych tekstiv. In Ucrainica IV. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury Sborník vědeckých článků z V. Olomouckého sympozia ukrajinistů střední a východní Evropy, konané 26.-28. srpna 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 272-275. ISBN 978-80-244-2500-9.
  151. ĎUGA, Martin, Michal POLÁK, Dagmar VACHŮTOVÁ, Jaromír ŠMERDA a Tomáš ZEMAN. Hrubá Vrbka (okr. Hodonín). Přehled výzkumů. Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 381-383. ISSN 1211-7250.
  152. FLAŠAR, Martin. Hudba na křižovatkách umění a přírodních věd. In Mosty a propasti mezi vědou a uměním. České Budějovice: Občanské sdružení Dialog vědy s uměním, 2010. 7 s. ISBN 978-80-87082-15-7.
  153. PAVLICOVÁ, Martina. Hudební a taneční folklorismus. In Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Vydání I. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010. s. 795-809. ISBN 978-80-254-7362-7.
  154. SPÁČILOVÁ, Jana. Hudební mecenát biskupa Wolfganga Hannibala ze Schrattenbachu. In Olomoucké baroko I. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 236-241, 5 s. Olomoucké baroko 1. ISBN 978-80-87149-38-6.
  155. RABUŠICOVÁ, Milada. Changes in Educational Values in Center and East European Countries during the Last Twenty Years. In Comparative Conference Educational Change in the Global Context. 2010.
  156. CHOVANEC, Jan. Chatová diskuze jako součást internetové sportovní publicistiky. In Varia XVII. 1. vyd. Ružomberok-Bratislava: Katolická univerzita v Ružomberku a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2010. s. 172-182. ISBN 978-80-8084-550-6.
  157. KREJČÍ, Pavel. Chorvatský jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. In Jana Villnow Komárková. À la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. s. 9-12. ISBN 978-80-7399-142-5.
  158. POSPÍŠIL, Ivo. Chudožestvennosť starinnych tekstov, Komenskij i teorija istorii literatury. In Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Jan Amos Komenský im Kontext der europäischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhundert. Siedlce. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010. s. 237-248. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Babary Sitar. ISBN 978-83-7051-578-2.
  159. DROZD, David. Chybějící část recepce Zichova opus magnum. Theatralia. Brno: MU, 2010, roč. 13, č. 2, s. 214-218, 4 s. ISSN 1803-845X.
  160. HORYNA, Břetislav. I filosofové mají svůj chiliasmus. Studia Philosophica. Brno: MU, 2010, roč. 57, č. 2, s. 101-105, 6 s. ISSN 1803-7445.
  161. DIVIZIA, Paolo. I manoscritti ´in lingua italiana´ della Moravska zemska knihovna di Brno. Giornale Storico della Letteratura Italiana. Torino: Loescher, 2010, CLXXXVII, č. 619, s. 434-452. ISSN 0017-0496.
  162. FLAŠAROVÁ, Jolana a Martin FLAŠAR. Iannis Xenakis: Poznámky o "elektronickém gestu". In Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Vydání první. Olomouc: Pastiche Filmz o.s., 2010. s. 87-92. Edice PAF. ISBN 978-80-904515-4-4.
  163. BARTLOVÁ, Milena. Icon-like Images in Bohemian Art. Ikonotheka. 2010, roč. 22, č. 1, 17 s. ISSN 0860-5769.
  164. STEHLÍKOVÁ, Eva. Ida Ostenberg, Staging the World. Listy filologické. Praha: Institute for Classical Studies, 2010, roč. 133, 3-4, s. 438-440, 4 s. ISSN 0024-4457.
  165. MÁCHA, Jakub. Idealistic Moments in Late Wittgenstein. In Proceedings of the Sixth Conference of the Spanish Society for Analytic Philosophy. Puerto de la Cruz: SEFA, 2010. s. 109-110. ISBN 978-84-614-4383-3.
  166. JAKUBEC, Ondřej. Ikonografie barokního kultu Jana Sarkandera v Olomouci. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 182-186. ISBN 978-80-87149-38-6.
  167. HORYNA, Břetislav a Josef ŠEVČÍK. Immanuel Kant - Konec všech věcí. Studia Philosophica. Brno: MU, 2010, roč. 57, č. 2, s. 105-114. ISSN 1803-7445.
  168. BARTLOVÁ, Milena. In Memoriam Defunctorum: Visual Arts as Devices of Memory. In Lucie Doležalová et al., The Making of Memory in the Middle Ages. Leiden: Brill, 2010. s. 473-786, 13 s. Later Medieval Europe 4. ISBN 978-90-04-17925-7.
  169. STRÁNSKÁ, Zdenka. Individuální preference při učení úzkostných žáků. In Démuthová, S. (Ed.): Kondášove dni 2009. Zborník príspevkov. 1. vyd. Trnava: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 110-122. ISBN 978-80-8105-115-9.
  170. LUKEŠOVÁ, Helena. Inspirational sources of Franz Eckstein and their utilization for the fresco painting of the Chapel of Pernštejn Castle. In Filip Komárek; Michal Konečný. "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění, 2010. s. 83-90. ISBN 978-80-904654-1-1.
  171. KRČMOVÁ, Marie. Integrační a desintegrační tendence v sociolektu. In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. první. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2010. s. 63-82, 19 s. ISBN 978-80-7422-001-2.
  172. GAZDA, Jiří. Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích (se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině). In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 83-98. ISBN 978-80-7422-001-2.
  173. CHOVANEC, Jan a Barbora CHOVANCOVÁ. Integrating legal English within a tertiary-level linguistics syllabus. In IATEFL 2009 Cardiff Conference Selections. 1. vyd. Canterbury: IATEFL, 2010. s. 134-136. ISBN 978-90-10-95296-7.
  174. GAZDA, Jiří. Integration Tendencies in Word Formation in Current Slavonic Languages: Focussing on the Situation in Russian and Czech. In Languages in the Integrating World. Muenchen: Lincom Europa, 2010. s. 105-122. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  175. KOMÁREK, Filip a Michal KONEČNÝ. Interdisciplinarita v dějinách umění. III. ročník konference studentů doktorských programů dějin umění. 2010.
  176. JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Unterstützung unter Lehrern. In JANÍK, Tomáš - KNECHT, Petr. New Pathways in The Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010. s. 67-72. ISBN 978-3-643-50153-0.
  177. KARLÍK, Petr. Intralanguage and Interlanguage Integration. In KRČMOVÁ, Marie. Languages in the Integrating World. München: Lincom Europa, 2010. s. 83-104, 21 s. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  178. KRČMOVÁ, Marie. Introduction. In Languages in the Integrating World. první. München: Lincom Europa, 2010. s. IV-V, 2 s. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  179. DLUHOŠOVÁ, Táňa a Ann HEYLEN. Introduction to the Special Issue : Taiwan's Culture : Perspectives from Literature and the Arts. Archiv Orientální. Praha, 2010, roč. 78, č. 3, 10 s. ISSN 0044-8699.
  180. RACLAVSKÝ, Jiří. Is Logico-Semantical Analysis of Natural Language a Translation? In Philosophy of Language and Linguistics Volume I: The Formal Turn. 1. vyd. Frankfurt am Main: Ontos Verlag, 2010. s. 229-243, 14 s. mimo edice. ISBN 978-3-86838-070-5.
  181. DOHNAL, Josef. Izmenenija v cennostnoj orientacii russkoj literatury na rubeže 19-ogo i 20-ogo vekov. In Slovesnoje iskusstvo Serebrjanogo veka i Russkogo zarubežja v kontekste epochi. t. 1. 1. vyd. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet, 2010. s. 10-18. ISBN 978-5-87604-258-3.
  182. OSOLSOBĚ, Klára. Jak se učit česky s korpusem. In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS, Brno. 1. vyd. Brno: MU FF Brno, 2010. s. 112-119. ISBN 978-80-210-5194-2.
  183. FLAŠAR, Martin. Jan Novák: Musica Poetica Latina. Od nesmrtelnosti jazyka k nesmrtelnosti hudby? Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, 8 s. ISSN 1212-0391.
  184. MALÍŘ, Jiří. Jan Ohéral a dobové ideově politické proudy. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2010, roč. 129, Supplem. 2, s. 39-48. ISSN 0323-052X.
  185. FASORA, Lukáš. Jan Ohéral a počátky moderní brněnské samosprávy 1851-1856. Časopis Matice moravské. Supplementum 2. Brno: Matice moravská, 2010, Neuveden, Suppl. 2, s. 49-56, 7 s. ISSN 0323-052X.
  186. ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček a česká estetika - II. díl. Opus musicum. Brno: Opus musicum,obecně prospěšná společnost, 2010, roč. 42, č. 1, s. 51-65. ISSN 0862-8505.
  187. RUMÁNEK, Ivan. Japonská dráma nó - žáner vo vývoji. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 459 s. ISBN 978-80-224-1148-6.
  188. MAŇAS, Vladimír. Jaroměřický děkan Josef Joachim rytíř ze Stehna (1693-1778) a jeho pohřeb. Příspěvek k poznání lokální hudební kultury. Opus musicum. Hudební revue. Brno: Opus musicum, 2010, roč. 42, č. 6, s. 62-73, 11 s. ISSN 0862-8505.
  189. CHOVANEC, Jan. Jazyková integrace v integrující se Evropě: Česká a anglická verze varování o škodlivosti tabákových výrobků. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 169-184, 15 s. ISBN 978-80-7422-001-2.
  190. ZEMAN, Jaromír. Jazykové tendence v němčině v 18. století na přílkladu německého týdeníku 'Wöchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn'. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 231-254, 23 s. ISBN 978-80-7422-001-2.
  191. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Jihomoravská hranice spojující a rozdělující. In Mikulovská sympozia: XXX. mikulovské sympozium 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské, 22.-23. října 2008. 1. vyd. Brno - Mikulov: Moravský zemský archiv Brno, 2010. s. 7-47. ISBN 978-80-86931-47-0.
  192. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Jiří Langer – Karel Kuča, Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek první, kostely. Praha – Litomyšl 2009, 528 str. Karel Kuča – Jiří Langer, Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek druhý, zvonice. Praha – Litomyšl 2009, 504 str. Archaeologia historica. Brno, 2010, roč. 35, 1-2, s. 489-501, 14 s. ISSN 0231-5823.
  193. FASORA, Lukáš. Johann Schlitter, Polizeidirektor in Brünn. In Sozial-reformerisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. první. München: Martin Meidenbauer Verlag, 2010. s. 321-340, 19 s. Geschichte der böhmischen Ländern 1. ISBN 978-3-89975-192-5.
  194. FLÍDR, Aleš. Josef Mánes jako renesanční architekt. Neznámá kapitola ze stavebního vývoje zámku Krakovce. In Komárek, Filip - Konečný, Michal. "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 23-30, 191 s. ISBN 978-80-904654-1-1.
  195. STEHLÍKOVÁ, Eva. Julie Nováková - osud osobnosti. Časopis pro moderní filologii. Praha: Ústav pro jazyk český, 2010, roč. 92, 1-2, s. 58-63. ISSN 0862-8459.
  196. STEHLÍKOVÁ, Eva. Julie Nováková, Paměti aneb autobiografie. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, 2010, Neuveden, 1-2, s. 214-217. ISSN 0024-4457.
  197. KIRSCH, Otakar. Julius Leisching a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 15-29, 20 s. ISSN 1803-7429.
  198. KOSTRHUN, Petr a Martin OLIVA. K. Absolon - Fotografie z evropských jeskyní a krasů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. 70 s. ISBN 978-80-7028-364-6.
  199. PLAČEK, Miroslav. K adaptaci a využití antických fortifikací na Peloponésu ve středověku. Archaeologia historica. Brno, 2010, roč. 35, 1-2, s. 463-480. ISSN 0231-5823.
  200. RAMBOUSEK, Jiří. K anafoře v angličtině a češtině a jejímu překladu. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 185-199. ISBN 978-80-7422-001-2.
  201. VOJTOVÁ, Jarmila. K nářeční terminologii pěstování vína. In Bičan, A. – Klaška, J. – Macurová, P. – Zmrzlíková, J. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. neuvedeno. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 441–449, 496 s. ISBN 978-80-7294-412-5.
  202. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Rudolf PROCHÁZKA. K některým aspektům každodenního a svátečního života středověkého člověka na Moravě a ve Slezsku. Archaeologia historica. Brno, 2010, roč. 35, 1-2, s. 7-44. ISSN 0231-5823.
  203. MAŇAS, Vladimír. K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2010, roč. 42, č. 1, s. 31-41, 10 s. ISSN 0862-8505.
  204. MAŇAS, Vladimír. K osudům náboženských bratrstev olomoucké diecéze v raném novověku. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. s. 9-12. Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-36-2.
  205. ZOUHAR, Jan. K Patočkově kritice Masarykovy filozofie dějin. In Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010. s. 243-254. ISBN 978-80-7097-833-7.
  206. HAVLÍČKOVÁ, Margita. K výzkumu barokních profesionálních hereckých společností. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, č. 1, s. 129-132. ISSN 1803-845X.
  207. LOSKOTOVÁ, Irena a Dana MENOUŠKOVÁ. Kachle se lvím motivem. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 406–418, 781-783, 16 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  208. JAKUBEC, Ondřej. Kaple sv. Anny na Olomouckém hradě a svatoanenský kult na Moravě kolem roku 1600. In Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference. The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle. Proceedings from the International Conference. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 197-209. ISBN 978-80-87149-11-9.
  209. STEHLÍKOVÁ, Eva. Karel Brušák: Básnické a prozaické dílo, Jiří Kárnet: Posmrtný deník. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, č. 2, s. 172-173. ISSN 1803-845X.
  210. HOLMAN, Pavel. Karel IV. jako sběratel. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 673-683, 759-760, 13 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  211. KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945) a možnosti zkoumání stylu jeho textů. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 87-92. ISBN 978-80-210-5194-2.
  212. ČORNEJOVÁ, Michaela. Karel v toponymii Moravy a Slezska. In Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 90-97. ISBN 978-80-7294-412-5.
  213. PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka : Cesta matematika k filosofii. Praha: Filosofia, 2010. 600 s. ISBN 978-80-7007-331-5.
  214. KROUPA, Jiří. /kat. heslo/: Projekt memoriálního chrámu sv. Kříže. In Ondřej Jakubec, Marek Perůtka, Olomoucké baroko, 2. sv. Výtvarná kultura let 1620-1780. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 109-110. ISBN 978-80-87149-39-3.
  215. JAKUBEC, Ondřej. Katalogová hesla: Anonymní moravský malíř, Votivní obraz Augustina Polentaria; Středoevropský anonymní malíř, Domácí oltář s P. Marií u kříže; Středoevropský anonymní malíř, Retábl s Ukřižováním. In Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech Třicetileté války. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. s. 119-120. ISBN 978-80-86752-83-9.
  216. MAŇAS, Vladimír. Katalogová hesla č. 13, 23, 26, 30, 33, 34, 37, 38, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72, 80. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. s. 74-145, 22 s. Muzeum umění Olomouc, katalog. ISBN 978-80-87149-36-2.
  217. JAKUBEC, Ondřej. Katalogová hesla 1-2,16,29,40-42,102-103,134,136,144,236,302,305,309,311,316,319,321,325,352,355,363,486,488-491. In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 75-567, 36 s. ISBN 978-80-87149-39-3.
  218. MAŇAS, Vladimír a Martina ŠÁROVCOVÁ. Katalogové heslo 14. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. s. 78-80. Muzeum umění Olomouc, katalog. ISBN 978-80-87149-36-2.
  219. LORENZ, Michal. Kde nechala škola díru: m-learning aneb Vzdělání pro záškoláky. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 2, s. 53 - 75. ISSN 1804-2406.
  220. ZAHRÁDKA, Jiří. Ke genezi a premiéře Janáčkovy Glagolské mše. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 263-280. ISSN 1212-0391.
  221. POSPÍŠIL, Ivo. Ke koncepcím dějin literatury: obecné a zvláštní. Slavica Litteraria X 13. Brno: Slavica Litteraria, 2010, X, č. 13, s. 33-46. ISSN 1212-1509.
  222. ŠAUR, Josef. Ke kořenům ruského liberalismu. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, roč. 96, 1-2, s. 3-26. ISSN 0037-6922.
  223. PLAČEK, Miroslav. Ke stavební podobě kralické tvrze a kostela sv. Martina. In Kralice nad Oslavou. 1. vyd. Kralice nad Oslavou: město Kralice nad Oslavou, 2010. s. 491-502. ISBN 978-80-86785-17-2.
  224. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení. In Lukšík, I; Pukančík, M. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. s. 38-44, 6 s. ISBN 978-80-223-2961-3.
  225. MAZÁČKOVÁ, Jana a David ZIMOLA. Keramické dlaždice s motivem Samsona se lvem z Jihlavy a Rokštejna. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 371-383, 777-779, 16 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  226. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Klášter Hradisko a ikonografický program jeho umělecké výzdoby. In Ondřej Jakubec, Marek Perůtka (ed.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780, 2/Katalog. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 251-264. 2/Katalog. ISBN 978-80-87149-39-3.
  227. KROUPA, Jiří. Klášter klarisek a olomoucká architektura druhé poloviny 18. století. In Martin Elbel, Ondřej Jakubec (ed.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města, 1 sv. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 330-338. ISBN 978-80-87149-38-6.
  228. POL, Milan. Klíčové aspekty úspěšného vedení a řízení škol. In České školy a Evropa: Kvalitní a efektivní vedení škol ve 21. století. Mezinárodní konference. 2010.
  229. HORÁKOVÁ, Jana, Jozef KELEMEN, Petr BERKA, Vladimír BUREŠ, Raija HALONEN, László HORVÁTH, Jozef HVORECKÝ, Päivi ISKANIUS, Petra MAREŠOVÁ, Ludmila MLÁDKOVÁ, Hana MOHELSKÁ, Luisa PELLEGRINI, Imre J. RUDAS, Parag SANGHANI, Getnet TAMENE a Menbere Workie TIRUNEH. Knowledge in Context: Few Faces of the Knowledge Society. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010. 319 s. Knowledge in Context. ISBN 978-80-8078-339-6.
  230. MILTOVÁ, Radka a Pavel SUCHÁNEK. Kočáry olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 242-248. ISBN 978-80-87149-38-6.
  231. DOLÁK, Jan. Kolik máme sbírek? Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010, Neuveden, 4., s. 15-17. ISSN 1213-2152.
  232. VÁLKA, Josef. Kompaktáta a kapitulace. Charta stavovských svobod? Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2010, roč. 129, č. 1, s. 19-43. ISSN 0323-052X.
  233. DOLÁK, Jan. Komunikace archeologie prostřednictvím muzejních expozic. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 653-660, 748-749, 10 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  234. ŠTĚPÁNEK, Václav. Komunita drobných rolníků a vinařů. In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. První. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. s. 98-139. ISBN 978-80-254-8613-9.
  235. JAKUBEC, Ondřej a Tomáš MALÝ. Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace. Dějiny - Teorie - Kritika. Praha: Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 79-112. ISSN 1214-7249.
  236. VALIŠOVÁ, Pavlína. Korpus jako zdroj dat systémového popisu české konjugace při výuce češtiny jako cizího jazyka. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, roč. 2., č. 1, s. 192–201. ISSN 1803-876X.
  237. HUMPOLÍČEK, Pavel. Koučování (tréninku). In Seminář sekce plavání ČSPS. 2010.
  238. KNOZ, Tomáš. Kralické "velké století". In Kralice nad Oslavou. 1. vyd. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou, 2010. s. 113-152, 39 s. ISBN 978-80-86785-17-2.
  239. ZÁLEŠÁK, Jan. Kritické umění a kurátorství v nejisté době. Notebook for art, theory and related zones. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, 2010, roč. 3, č. 8, s. 22-38. ISSN 1802-8918.
  240. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK a David SOLNIČKA. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. 164 s. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-36-6.
  241. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982.
  242. ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní přístupy k poznávání kvality školy aneb otevírání černé skříňky a nastolování témat. Školní psycholog/Školský psychológ. 2010, roč. 12, 1-2, s. 32-38. ISSN 1212-0529.
  243. KUČA, Martin, František TRAMPOTA, Eliška KAZDOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Jan PETŘÍK, Jan KOLÁŘ a Zuzana FAJKOŠOVÁ. Kyjovice (okr. Znojmo) Sutny. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 315-318. ISSN 1211-7250.
  244. ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: État de la question. Anne Brenon. In 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier? Portet-sur-Garonne: Loubatieres, 2010. s. 31-44. ISBN 978-2-86266-629-7.
  245. BUZEK, Ivo. La imagen del gitano en la lexicografía espaňola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 278 s. Spisy FF MU ; č. 389. ISBN 978-80-210-5180-5.
  246. RAKOVÁ, Zuzana. La situation actuelle du francais langue étrangere en République tcheque. Lingua viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2010, VI, č. 11, s. 36-46. ISSN 1801-1489.
  247. KAYLOR, Michael Matthew. Lad's Love: An Anthology of Uranian Poetry and Prose, Vol. 1. 1. vyd. Kansas City, Missouri, USA: Valancourt Books, 2010. 631 s. ISBN 978-1-934555-95-8.
  248. KAYLOR, Michael Matthew. Lad's Love: An Anthology of Uranian Poetry and Prose, Vol. 2. 1. vyd. Kansas City, Missouri, USA: Valancourt Books, 2010. 639 s. ISBN 978-1-934555-96-5.
  249. RAKOVÁ, Zuzana. Le tcheque de Carnot et de Daudet - un cas particulier du bilinguisme. Romanica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, roč. 22, č. 2, s. 119-127. ISSN 1803-4136.
  250. CHOVANEC, Jan. Legitimation through Differentiation: Discursive Construction of Jacques Le Worm Chirac as an Opponent to Military Action. In OKULSKA, Urszula, Piotr CAP a (EDS.). Perspectives in Politics and Discourse. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2010. s. 61-81. DAPSAC 36. ISBN 978-90-272-0627-5.
  251. PICHOVÁ, Dagmar. Les jeux de trompe-l’oeil dans Le Roman comique de Paul Scarron. In L'assiette des fictions. Enquêtes sur l'autoréflexivité romanesque. Actes des colloques de Lausanne (mars 2007) et de Louvain (juin 2007). Louvain: Peeters Publishers, 2010. s. 79-88. ISBN 978-90-429-2196-2.
  252. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikální bohatství korespondenčních textů. ČMEJRKOVÁ, S., HOFFMANNOVÁ, J. a HAVLOVÁ, E. (ed.). In Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010. s. 167-170. ISBN 978-80-246-1756-5.
  253. STEHLÍKOVÁ, Dana. Liber de regimine sanitatis directus Karolo imperatori anno domini 1360. In Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha: Paseka, 2010. s. 124-167, 45 s. ISBN 978-80-7432-047-7.
  254. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidová výtvarná kultura. In Ratíškovice – minulostí slovácké obce. 1. vyd. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010. s. 628-660. první. ISBN 978-80-254-7362-7.
  255. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges. In European Conference on Educational Research 2010. 2010.
  256. DOLÁK, Jan. Life-Long Education in Museology and World Heritage. In Objectives of Post- Graduate and Lifelong Education. 1. vyd. Jerevan: Armenian State Pedagogical University After Kh. Abovyan, 2010. s. 90-93. ISSN 1829-1295.
  257. MILO, Peter. Lineare Strukturen (Pfostenreihen, Rinnen, Gräben) im frühmittelalterlichen ländlichen Siedlungswesen Mitteleuropas. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2010. s. 75-111, 787-790, 37 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  258. CHOVANEC, Jan. Linguistic Integration within European Integration: Czech and English Versions of Tobacco Product Health Warnings. In Marie Krčmová (ed.) Languages in the Integrating World. LINCOM Studies in Communication 05. 1. vyd. Muenchen: Lincom Europa, 2010. s. 189-205. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  259. POSPÍŠIL, Ivo. Literární komparatistika: edice, kulturně politická reorientace, akutní areálová témata (filologická paleoslavistika, ukrajinská komparatistika, japonská areálová rusistika). In Od teorie jazyka k praxi komunikace IV. Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury. České Budějovice: Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. s. 55-71, 16 s. ISBN 978-80-7394-204-5.
  260. MAŇAS, Vladimír. Literátské bratrstvo v Jaroměřicích – proměny chápání jedné instituce. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2010, CXXIX, č. 2, s. 259-271. ISSN 0323-052X.
  261. VÁZQUEZ, Daniel, Barbora HRANÁČOVÁ a Lucie COUFALOVÁ. Los medios de comunicación en Alicia detrás de la pantalla y Superhéroes de la aldea global de Luis Mario Moncada Gil. In Daniel Vázquez; Ivo Buzek. Setkání hispanistů - Encuentro de Hispanistas (Brno, 9-10 de octubre de 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 31-40. ISBN 978-80-210-5147-8.
  262. HANUŠ, Jiří. Lze pěstovat církevní historiografii v čase pronásledování? In Mačala, P.; Marek, P.; Hanuš, J. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 2010. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 291-299. ISBN 978-80-7325-218-2.
  263. KNOZ, Tomáš. Mähren im Jahre 1608 zwischen Rudolf und Matthias. In Bůžek, Václav et all.: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611). 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v ČEských Budějovicích, 2010. s. 331-362, 31 s. Opera Historica 14. ISBN 978-80-7394-211-3.
  264. MALÍŘ, Jiří. Mähren und die Frage der Einführung des allgemeinen Wahlrechts (1848-1907). In Simon, Thomas u.an.: Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. s. 255-285. Rechtshistorische Reihe, Bd. 400. ISBN 978-3-631-57250-4.
  265. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav). 2010.
  266. DRÁBEK, Pavel. Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, č. 1, s. 111-112. ISSN 1803-845X.
  267. HORYNA, Břetislav. Marquardova kritika lineárních modelů filosofie dějin. In Vladimír Leško (ed.), Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. 1. vyd. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2010. s. 225-242. Studia Philosophica. Acta Facultatis Philosophicae. ISBN 978-80-7097-833-7.
  268. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Martianus Capella als subversiver Parodist der Fähigkeiten menschlicher Erkenntnis? Frage der Zugehörigkeit von De nuptiis Philologiae et Mercurii zur Gattung der Menippeischen Satire. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, roč. 50, č. 2, s. 257-265. ISSN 0044-5975.
  269. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Katarina PETROVIĆOVÁ. Martianus Capella quaestionable relation to the Vandals. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 3-16. ISSN 1803-7402.
  270. MUSILOVÁ, Martina. Martin Vasquez: Principy divadelní improvizace (v prostředí Zápasů v divadelní improvizaci). Theatralia. Brno: MU, 2010, roč. 13, č. 2, s. 167-170. ISSN 1803-845X.
  271. HANUŠ, Jiří. Matěj Procházka und die christliche Lösung der sozialen Frage. In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 1. vyd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. s. 95-108. ISBN 978-3-89975-192-5.
  272. VLČKOVÁ, Jitka. Matchmaking Advertisements and Societal Values. In Languages in the Integrating World. 1. vyd. München: Lincom Europa, 2010. s. 175-188. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  273. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Maulbertschova freska ve Filosofickém sále Strahovské knihovny: forma a technika. Ars : [časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied]. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, roč. 43, č. 2, s. 259-275. ISSN 0044-9008.
  274. CHALUPOVÁ, Markéta. Mediální obraz Mašínů v dobových článcích Rudého práva, Lidové demokracie, Svobodného slova a Mladé fronty. In Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: ÚSTR, 2010. 7 s. ISBN 978-80-87211-42-7.
  275. HORYNA, Břetislav. Memoria jako kategorie záchrany. Sociální studia. Masarykova univerzita: Fakulta sociálních studií, 2010, roč. 7, č. 1, s. 27-42. ISSN 1214-813X.
  276. CHUVELEVA, Natalia. Mertva li duša Manilova? (Popytka interpretacii obraza Manilova v poeme N. V. Gogola Mertvyje duši). In Litteraria Humanitas XV. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví). Brno: Tribun EU, 2010. s. 95-102. ISBN 978-80-7399-197-5.
  277. KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 343 s. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1.
  278. MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae artium. Brno: Filozofická fakulta, 2010, roč. 53, 1-2, s. 53-82. ISSN 1211-7390.
  279. ŠVAŘÍČEK, Roman. Mikropolitika školy a její vliv na práci učitele. In Učitel v současné škole. První. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. s. 249-261. ISBN 978-80-7308-301-4.
  280. KESNER, Ladislav. Miloš Šejn-Býti krajinou. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae a Západočeská galerie v Plzni, 2010. 144 s. bez. ISBN 978-80-86415-70-3.
  281. POSPÍŠIL, Ivo. Minulost a současnost areálů: strategie a klíč k dnešku. In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Brno: Tribun EU, 2010. s. 389-402, 4 s. ISBN 978-80-7399-987-2.
  282. STEHLÍKOVÁ, Eva. M.J.Pernersdorfer, Menanders Kolax: Ein eitrag zu Reconstruktion and Interpretation der Komödie. Listy filologické. Praha: Institute for Classical Studies, 2010, roč. 133, 3-4, s. 446-447. ISSN 0024-4457.
  283. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010. s. 182-188. ISBN 978-80-210-5194-2.
  284. ČUTA, Martin, Lubomír KUKLA a Ludvík NOVÁK. Modelování vývoje tělesné délky a výšky dětí s pomocí údajů o výšce rodičů. Čes. - slov. Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 65, č. 4, s. 159-166. ISSN 0069-2328.
  285. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Moderní metody přístupu k pravěkému umění. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 24-40, 766-770, 22 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  286. FUJDA, Milan. Modernizace, krize a náboženství: Média a šíření detradicionalizované religiozity. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 87-117. ISBN 978-80-86702-69-8.
  287. ŠABATOVÁ, Klára. Möglichkeiten der statistischen Methoden bei der Auswertung eines bronzezeitlichen Fundorts (Přáslavice, Mähren, Tschechische Republik). In Horejs, B. – Jung, R. – Pavúk, P. (ed.), Analysing Pottery. Procesing - Classification - Publication. 1. vydání. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2010. s. 99-120. ISBN 978-80-223-2748-0.
  288. DVOŘÁK, Jan. Morava - země ve třicetileté válce. In Michal Konečný. Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. s. 55-69. ISBN 978-80-86752-83-9.
  289. WIHODA, Martin. Morava v době knížecí 906-1197. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 467 s. Česká historie 21. ISBN 978-80-7106-563-0.
  290. VÁLKA, Miroslav. Moravská národopisná škola. Realita či fikce? In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 125-133. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
  291. KARLÍK, Petr. Moravské pokračování syntaktické koncepce Františka Daneše. In ČMEJRKOVÁ, Světla, Jana HOFFMANOVÁ a Eva HAVLOVÁ. Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010. s. 27-32. ISBN 978-80-246-1756-5.
  292. DAVID, Jiří. Moravské právo a problém absolutismu. Sociální profil moravského zemského soudu v 17. a 18. století. In Ad Iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. s. 212-243. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
  293. ZÁLEŠÁK, Jan. Moving Image. 2010.
  294. MALÁ, Jiřina. Možnosti stylistické analýzy publicistických textových druhů věnovaných světu filmu z hlediska kulturní a jazykové integrace. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. s. 135-151. ISBN 978-80-7422-001-2.
  295. FUJDA, Milan. Možnosti využití religionistických znalostí v rámci multikulturní výchovy: Teoretická východiska projektu CERME. Sociologica-andragogica 2010. Vzdělávání, Sociologie náboženství. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, Neuveden, prosinec, s. 55-70. ISSN 1803-0246.
  296. MACEK, Petr. Musicologica Brunensia.Stanislavu Tesařovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1-313. ISBN 978-80-210-5303-8.
  297. DOLÁK, Jan. Muzejnaja expozicija - muzejnaja komunikacija. Voprosy muzeologii - The Problems of Museology. Sankt - Peterburg: Sankt-Petersburgskij gos. universitet., 2010, roč. 2010, 1., s. 106-117. ISSN 2219-6269.
  298. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog - kompetence, vzdělávání, úskalí. In Lukáčová, Marcela (ed.). Čo letí v múzejnej pedagogike. Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku : Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie organizovanej v dňoch 26. - 27. október 2009 v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010. s. 33-39. ISBN 978-80-8060-252-9.
  299. DOLÁK, Jan. Muzeologické konference. Múzeum. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010, LVI, č. 3, s. 41-42. ISSN 0027-5263.
  300. DOLÁK, Jan. Muzeologie a muzejnictví - současné trendy. In David Váhala. Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR. 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2010. s. 10-15. ISBN 978-80-86224-82-4.
  301. DRÁBEK, Pavel. Na troskách struktury: stati o divadelní sémiotice a strukturalismu roku 2008. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, č. 2, s. 150-157. ISSN 1803-845X.
  302. MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva a poutnictví na Moravě v raném novověku. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. s. 20-28. Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-36-2.
  303. STRÁNSKÁ, Zdenka a Petr KLUSKA. Názory žáků a studentů na správné zkoušení a hodnocení ve škole. In Medzinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni s témou "Zdravá škola" pořádaná Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s AŠP SR A ČR a Krajským školským úradom v Banskej Bystrici ve dnech 11.-12.11. 2010. 2010.
  304. MACEK, Jakub. Neinformovaně o informační společnosti. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 115-120. ISSN 1211-5770.
  305. OSOLSOBĚ, Klára. Několik poznámek na okraj derivací od sloves s uzavřeným kmenem minulým. In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 316-330. ISBN 978-80-7294-412-5.
  306. NĚMEC, Jiří. Několik poznámek o německých profesorech v českých zemích v hodině porážky. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 336-351. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
  307. OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Becketta s Dantem: reprezentace lidské přirozenosti, přání a očistce. In CÍSAŘ, Karel a Petr KOŤÁTKO. Beckett: filosofie a literatura. Praha: Filosofia: nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2010. s. 101-116, 15 s. ISBN 978-80-7007-336-0.
  308. REITINGER, Lukáš. Nekrologia kláštera Pegau. Pozapomenuté svědectví o Přemyslovcích (nejen) Kosmova věku. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 372-415. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
  309. KIRSCH, Otakar. Němečtí muzejníci v Československu po roce 1945 na příkladu působení Karla Jüttnera v poválečném Mikulově. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 370-392. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
  310. WAGNER, Roland. Nenahýbejte se z okna – úvahy na cestě z Brna do Norimberku. In Bičan, Aleš - Klaška, Jan - Macurová, Petra - Zmrzlíková, Jana. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 450-467. ISBN 978-80-7294-412-5.
  311. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Nerituálny pohreb muža z južného predhradia na Pohansku pri Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 139-150, 805-807, 15 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  312. CHUVELEVA, Natalia. Neskolko slov ob odnom "zabytom" žanre. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2010, Neuveden, č. 2, s. 77-84. ISSN 1803-4950.
  313. KIRSCH, Otakar. Netradiční cesta k dokumentaci regionu. Příběh muzea německých Jihomoravanů v Klentnici v letech 1923-1945. In Sršatý Prajz. Erich Šefčík (1945-2004). Praha: LN, 2010. s. 177-202. ISBN 978-80-7422-033-3.
  314. KESNER, Ladislav. Neuroaesthetics: Real Promise or Real Delusion? In Ondřej Dadejdík-Jakub Stejskal, eds., The Aesthetic Dimension of Visual Culture. Newcaste upon Tyne: Cambrdige Scholars Publishing, 2010. s. 17-32. ISBN 978-1-4438-2428-6.
  315. LOSKOTOVÁ, Irena. Neznámé kachlové reliéfy brněnského Velkého Špalíčku. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, XCV, č. 2, s. 105-112. ISSN 0323-0570.
  316. COUFAL, Dušan. Neznámý postoj Jana Husa k mučednictví v jeho Enarratio Psalmorum (cca 1405-1407) : Na cestě do kruhu zemských svatých. Časopis Matice moravské. 2010, roč. 129, č. 2, 17 s. ISSN 0323-052X.
  317. PAPOUŠEK, Dalibor. "Nezůstane kámen na kameni" : Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, roč. 18, č. 2, s. 127-162. ISSN 1210-3640.
  318. ČORNEJOVÁ, Michaela. Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména. In 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007). 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 156-166. ISBN 978-80-224-1126-4.
  319. FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Non-Church and Detraditionalised Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In Dorota Hall - Rafał Smoczyński (eds.): New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe. 1. vyd. Warsaw: IFiS Publishers, 2010. s. 133-172. ISBN 978-83-7683-025-4.
  320. WIHODA, Martin. Nostra terra tua est camera. České země v počátcích středovýchodní Evropy. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 11-33. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
  321. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství a sekty. Psychiatrie pro Praxi. Olomouc: SOLEN, 2010, roč. 11, č. 2, s. 85-86. ISSN 1213-0508.
  322. POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Nové obnažování podstaty: česko-slovenské vztahy v trojí projekci (J. Jirásek, A. Pražák a A. Mach). In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 185-199. ISBN 978-80-210-5300-7.
  323. SPÁČILOVÁ, Jana. Nové poznatky k hudbě na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 189-206, 17 s. ISSN 1212-0391.
  324. JAN, Libor. Nové poznatky o mincovní reformě krále Václava II. Folia Numismatica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, roč. 21, č. 1, s. 103-116. ISSN 0862-1195.
  325. POSPÍŠIL, Ivo. Nové výzvy literární genologii. STIL. Beograd, 2010, roč. 9, č. 1, s. 283-293. ISSN 1451-3145.
  326. POSPÍŠIL, Ivo. Novyje izmerenija i transcendencii issledovanija literatury/jazyka u russkije osobennosti. Slavica Slovaca. 2010, roč. 2, č. 1, s. 170-177. ISSN 0037-6787.
  327. DROZD, David. O divadle 2008. Theatralia. Brno: MU, 2010, roč. 13, č. 1, s. 107-108. ISSN 1803-845X.
  328. PICHA, Marek. Ó hovado: osobní argumentace v Descartových Meditacích. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 2, 10 s. ISSN 1803-7445.
  329. NECHUTOVÁ, Jana. O klucích, filozofii, náboženství a ateismu. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 15-18. ISSN 1803-7445.
  330. ZOUHAR, Jan. O pojęciu cielesności u Jana Patočki. In KIEPAS, Andrzej a Elzbieta STRUZIK. Terytorium i peryferia cielesności. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2010. s. 149-151. mimo edice. ISBN 978-83-926022-4-8.
  331. RACLAVSKÝ, Jiří. O různých pojmech holosti. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, roč. 17, č. 2, s. 227-232. ISSN 1335-0668.
  332. NECHUTOVÁ, Jana. O růži pohřížené do tmy. In Stéphane Mallarmé, Ve Věštné běli (Výbor z poezie). 1. vyd. Praha: Nibiru, 2010. s. 106-112. Poezie 12. ISBN 978-80-903698-4-9.
  333. HOLÝ, Dušan. O Václavíkově projektu Horňácká dědina. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 135-141. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
  334. DVOŘÁK, Tomáš. Obec a její obyvatelé v době nesvobody a komunistických experimentů. In Štěpánek, Václav - Jan, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. 1. vyd. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. s. 252-305, 53 s. ISBN 978-80-254-8613-9.
  335. KNOZ, Tomáš. Obraz króla Wladyslawa IV na zamku w Straznicy. Mozliwość i ograniczenia wspolpracy i przyzni morawsko-polskiej w okresie wojny trzydziestoletniej. In Wojciech Iwanczak - Janusz Smolucha (edd.): Wspolnoty male i duze w spolczenstwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych. 1. vyd. Krakow: Ksiegarnia akademicka, 2010. s. 431-452, 21 s. ISBN 978-83-7188-769-7.
  336. KREJČÍ, Pavel. Obučenieto po bălgarski ezik v Masarikovija universitet v grad Brno. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2010. s. 7-9. ISBN 978-80-904846-0-3.
  337. LANGER, Jiří a Helena BOČKOVÁ. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Syntéza mezinárodního výzkumu. Ostrava: Šmíra-Print, 2010. 936 s. ISBN 978-80-87427-07-1.
  338. ŠTĚPÁNEK, Václav. Od zaniklé vsi k novému osídlení. In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. První. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. s. 82-97. ISBN 978-80-254-8613-9.
  339. CHALUPOVÁ, Markéta. Odbojová skupina bratří Mašínů a její reflexe v dobovém československém a německém tisku. In Vysokoškoláci o totalitě - Sborník oceněných studentských prací 2009. 1. vyd. Praha: ÚSTR, 2010. 26 s. ISBN 978-80-87211-35-9.
  340. BRANDNER, Aleš. Odraz historickosrovnávací metody v díle F. I. Buslajeva. Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58 (2010), 1-2, s. 207-215. ISSN 1803-7410.
  341. ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz sídelních poměrů na jižní Moravě ve vlastních jménech. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. s. 114-119. ISBN 978-80-7368-779-3.
  342. HLADKÁ, Zdeňka. Ohlédnutí za konferencemi Čeština - univerzália a specifika. In Aleš Bičan - Jan Klaška - Petra Macurová - Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 20-28. ISBN 978-80-7294-412-5.
  343. KARLÍK, Petr. Old Czech Adjectives with the Meaning of Passive Potentials. Wiener slawistischer Almanach [Bd. 31 (1993)-] (MDO), Sonderband Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, 2010, roč. 74, č. 1, s. 99-108, 12 s. ISSN 0258-6835.
  344. JAKUBEC, Ondřej. Olomouc a jezuitská mise ve střední Evropě. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 23-29. ISBN 978-80-87149-38-6.
  345. JAKUBEC, Ondřej. Olomoucký jezuitský kostel a protimorový kult P. Marie Sněžné. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 150-156, 6 s. ISBN 978-80-87149-38-6.
  346. SUCHÁNEK, Pavel. Olomoucký kanovník Jan Matyáš z Thurnu a Valsassiny, sběratel a mecenáš. In Martin Elbel - Ondřej Jakubec (ed.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města 1. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 269-274. ISBN 978-80-87149-38-6.
  347. JAKUBEC, Ondřej. Olomoucký malíř Elias Hauptner a mynýristická kontinuita v protobarokní době. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 57-62. ISBN 978-80-87149-38-6.
  348. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Factors Barring the Causativization of Path Verbs. Crosscurrents: Studies in English Linguistics. Kielce, Polsko: Holy Cross University, 2010, roč. 3, č. 28, s. 41-47. ISSN 1234-7604.
  349. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Factors which License the Formation of Secondary Agent Constructions. In Sixth International Conference on Construction Grammar, 3-5 September 2010, Prague. 2010. 2010.
  350. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Factors which License the Formation of Secondary Agent Constructions. In Sixth International Conference on Construction Grammar, 3-5 September 2010, Prague. 2010.
  351. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On Headteacher Authority in the Beginnings of the Career. In Avtoriteta in vodenje: avtoriteta v vodenju? Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, 2010. s. 143-159, 16 s. Management. ISBN 978-961-266-092-5.
  352. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On How English and Czech Differ in the Pragmatic Anchorage of Caused Motion Situations: The Case of Secondary Agent Constructions. In Identity in Intercultural Communication (3rd Triennial Conference in English and American Studies) 21-22 October 2010, Budmerice, Slovakia. 2010.
  353. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On How English and Czech Differ in the Pragmatic Anchorage of Caused Motion Situations: The Case of Secondary Agent Constructions. In Identity in Intercultural Communication (3rd Triennial Conference in English and American Studies) 21-22 October 2010, Budmerice, Slovakia. 2010.
  354. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Internal Structures of Verbal Meanings. In "Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline." Book of Abstracts, eds. D. Trčková and J. Chovanec. (9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, 4-6 February 2010). 2010. ISBN 978-80-7318-823-8.
  355. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Pragmatic and Cognitive Processes in Meaning Variation. Linguistica Silesiana. Kraków: Polska Akademia Nauk, 2010, roč. 31, č. 1, s. 55-67. ISSN 0208-4228.
  356. KAMENICKÁ, Renata. On Right and Wrong Uses of Translation Theory: A Case Study and Implications for Research. In Theories in Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s. 127-135, 242 s. ISBN 978-80-7318-823-8.
  357. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Some Aspects of the Quantization of Action in the Progressive. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica XLV. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. s. 157-162. ISBN 978-80-223-2894-4.
  358. DOLÁK, Jan. On the issues of deaccessioning and repatriation of museum collections. In Deaccession and Return of Cultural Heritage: A New Global Ethics. 1. vyd. Šanghaj: International Committee for Museology of the International Council of Museums, 2010. s. 43-50. ISBN 978-988-18325-6-6.
  359. CHOVANEC, Jan. Online Discussion and Interaction: The Case of Live Text Commentary. In Leonard Shedletsky and Joan E. Aitken (eds.) Cases on Online Discussion and Interaction: Experiences and Outcomes. 1. vyd. Hershey, PA: IGI Global, 2010. s. 234-251, 23 s. ISBN 978-1-61520-863-0.
  360. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Opening Stages of Basis School Headteachers´ Professional Careers. In Ways to professionalise school leadership in times of turbulence and complexity. Antwerpen (Belgium): Garant Publishers & Paul Mahieu, 2010. s. 39-56. ENIRDELM. ISBN 978-90-441-2680-8.
  361. HABÁN, Ivo. Orientalismus v díle německo-českých výtvarných umělců první poloviny 20. století. In Filip Komárek, Michal Konečný. "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2010. s. 125-132. ISBN 978-80-904654-1-1.
  362. PAVLICOVÁ, Martina. Osobnost Zdenky Jelínkové a česká etnochoreologie. In Daniel Drápala. Antonín Václavík (1891 - 1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 147 - 155. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
  363. JURKOVÁ, Kristýna a Zdenka STRÁNSKÁ. Osobnostní a sociometrické charakteristiky účastníků šikany. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2010, roč. 45, č. 2, s. 137-154. ISSN 0555-5574.
  364. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Osvícenská církevní politika a její vliv na svobodu pohybu duchovenstva. Historie - Otázky - Problémy. Sv. 1: Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, roč. 1, č. 2, s. 69-82. ISSN 1804-1132.
  365. POL, Milan. Otázka z prvních - proč? O účelu autoevaluace. Na cestě ke kvalitě. Praha: NÚOV, 2010, Neuveden, č. 2, s. 6-7. ISSN 1804-1159.
  366. PLAČEK, Miroslav. Otázky kolem přeměny Olomouckého hradu do vrcholně středověké podoby. In O. Jakubec. Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc, 20.-22.11.2007. 1. vyd. Olomouc: Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. s. 98-106. ISBN 978-80-87149-11-9.
  367. ZBÍRAL, David. Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2010, roč. 18, č. 2, s. 163-190. ISSN 1210-3640.
  368. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 247-249. ISSN 0449-0436.
  369. MARÁZ, Karel. Pečeti českých králů a královen od Přemysla Otakara II. k Janovi Lucemburskému. In Klára Benešovská. Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha: Gallery, 2010. 13 s. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. ISBN 978-80-86990-55-2.
  370. STEHLÍKOVÁ, Eva. Performance, Iconography.Reception. Studies in Honour of Oliver Taplin. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, 2010, Neuveden, 1-2, s. 211-212. ISSN 0024-4457.
  371. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Perspektivistická genealogie kauzality. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR, 2010, roč. 17, č. 4, s. 477-487. ISSN 1335-0668.
  372. PLESKALOVÁ, Jana. Petr a Karlík v průběhu 12.–21.století na území dnešní České republiky. In BIČAN, Aleš, Jan KLAŠKA, Petra MACUROVÁ a Jana ZMRZLÍKOVÁ. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, Host, 2010. s. 388-393, 16 s. ISBN 978-80-7294-412-5.
  373. GREGEROVÁ, Miroslava, Renata ČOPJAKOVÁ, Veronika BERÁNKOVÁ, Petr BIBR, Vladimír GOŠ, Dana HANULÁKOVÁ, Martin HLOŽEK, Blanka HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Lucie KRISTOVÁ, Zuzana KULJOVSKÁ, Jiří MACHÁČEK, Marian MAZUCH, Rudolf PROCHÁZKA, Radek ŠKODA a Dalibor VŠIANSKÝ. Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 311 s. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.
  374. KROB, Josef. Philosophical Questions and Specialist Knowledge. News and Views. Yerevan - Athens - Berkeley - Vienna: International Academy of Philosophy, 2010, roč. 2, č. 2, s. 45-51. ISSN 1829-0930.
  375. NOVOTNÝ, Petr. Pluralita zájmů na učení se a vzdělávání dospělých a jejich průnik v učící se organizaci. In AEDUCA. Festival vzdělávání dospělých 2010. Sborník příspěvků z odborných konferencí. Olomouc: Univerzita Palackého, Institut celoživotního vzdělávání, 2010. s. 1-8. ISBN 978-80-244-2606-8.
  376. NOVOTNÝ, Petr. Pluralita zájmů na učení se a vzdělávání dospělých a jejich průnik v učící se organizaci. Technológia vzdelávánia. Nitra: Slovdidac, 2010, roč. 18, č. 10, s. 11-15. ISSN 1335-003X.
  377. PETRŽELKA, Josef. Počátek obce a přirozenost (fysis) - Ústava, Zákony, Politika. In Antická demokracia a sloboda a súčasnosť. prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2010. s. 64-116. ISBN 978-80-223-2856-2.
  378. SCHNEIDEROVÁ, Martina. Počátky a konce světa (nejen) podle Josef Váchala. In Filip Komárek, Michal Konečný. "Ani spolu, ani bez sebe..." Interdisciplinarita v dějinách umění. Brno: Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2010. s. 133-142. ISBN 978-80-904654-1-1.
  379. UNGERMAN, Šimon. Počátky mladohradištních pohřebišť na Moravě. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zděňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 220-239, 814-817, 30 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  380. KESNER, Ladislav. Podíl diváka. Pokus o oživení Gombrichova pojmu. In Ladislav Kesner-František Mikš, eds., Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister a Principal, 2010. s. 35-58. ISBN 978-80-210-5177-5.
  381. MAREK, Martin. Podnikatelské aktivity Baťova koncernu na konci třicátých let. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 2010, s. 49-63. ISSN 1803-7429.
  382. MITÁČEK, Jiří a Miroslav PLAČEK. Podoba komendy a špitálu řádu johanitů na Starém Brně. In J. Čermáková, R. Červená, H. Jordánková, I. Loskotová, J. Šibíčková. A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2010. s. 58-73. ISBN 978-80-86736-18-1.
  383. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku. Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, č. 2009, s. 92-105. ISSN 1211-5800.
  384. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. s. 83-93, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0.
  385. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 158 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, sv. č. 393. ISBN 978-80-210-5307-6.
  386. KONEČNÝ, Michal a Lenka KALÁBOVÁ. Poklady moravských hradů a zámků. první. Brno: Národní památkový ústav, 2010. 142 s. ISBN 978-80-86752-85-3.
  387. PROKEŠ, Lubomír a Pavla MUSILOVÁ. Pokus o aplikaci infračervené spektrometrie (FTIR) k analýze vápnitého materiálu z pecí z doby římské z Hrubé Vrbky a Mikulovic. In Ján Beljak, Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik. Archeológia barbarov 2009. Nitra: Archeologický Ústav SAV Nitra, 2010. 9 s. ISBN 978-80-89315-24-6.
  388. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží. In Alternativní způsoby podpory rodiny jako prevence institucionalizace. 2010.
  389. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - možnosti, výzvy, příležitosti. In 28. Psychologické dny „Cesty psychologie a psychologie cest“, Olomouc. 2010.
  390. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - uplatnění silných stránek a předností. In Odborný seminář Sekce psychologie práce a organizce při ČMPS. 2010.
  391. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie a její aplikace v poradenské a terapeutické praxi. In X. Plzeňský psychologický den při ČMPS. 2010.
  392. POLOCHOVÁ, Markéta. Poznámka překladatelky. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, č. 2, s. 192-194. ISSN 0862-5409.
  393. MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 3-31, 28 s. ISSN 1211-5770.
  394. DRÁPALA, Daniel. Práce z kovu VII. 4. část klempířství. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010. 76 s. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. ISBN 978-80-87261-35-4.
  395. PELCLOVÁ, Jana. Pragmatic Principles in Advertising Discourse. Topics in Linguistics. Nitra: Faculty of Arts. Constantine the Philosopher University in Nitra., 2010, roč. 5, September, s. 20-24, 41 s. ISSN 1337-7590.
  396. HROCH, Jaroslav, Radim ŠÍP, Roman MADZIA a Ondřej FUNDA. Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 328 s. sv. 315. ISBN 978-80-7315-205-5.
  397. ZIKOVÁ, Markéta. Prefix lengthening in Czech. In Formal Description of Slavic Languages (FDSL 8.5). 2010.
  398. SCHNEIDEROVÁ, Martina. Prehistorie v díle Jaroslava Panušky. Umění. Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2010, LVIII, č. 2, s. 123-135. ISSN 0049-5123.
  399. KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 2010.
  400. BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Ewa K. CZACZKOWSKÁ, Stanislava VODIČKOVÁ, Pál HATOS, Peter ŠTURÁK, Aleš OPATRNÝ, Andrzej GRAJEWSKI, Csaba SZABÓ a Jaroslav ŠEBEK. Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 203 s. Historie. ISBN 978-80-7325-225-0.
  401. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Primates of Catholic Church in Central and Eastern Europe in the Time of Communism. 2010.
  402. MILTOVÁ, Radka a Michal KONEČNÝ. Pro nesmrtelné jméno, slávu a věčnou památku. Umění na Moravě v 1. polovině 17. století. In Michal Konečný (ed.), Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války, Brno 2010. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. 13 s. ISBN 978-80-86752-83-9.
  403. ŠTĚPÁNEK, Václav. Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57 (2010), č. 2, s. 77–105, 26 s. ISSN 1803-7429.
  404. POSPÍŠIL, Ivo. Problema enciklopedij literaturovedčeskoj terminologii: brnenskij proekt načala XXI veka. Mirgorod. Žurnal, posvjačennyj voprosam epistemologii literaturovedenije. Akademia Podlaska, Université de Lausann, 2010, roč. 2, č. 1, s. 19-28. ISSN 1897-1431.
  405. POSPÍŠIL, Ivo. Problema literaturnych napravlenij i mežvoennaja češskaja literatura: politika i poetika. In Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach, 2010. s. 71-80. ISBN 978-83-7051-604-8.
  406. ČERNÝ, Vladimír. Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a jejich osudy v letech 1945-1956. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice Moravská pro výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 393-435. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
  407. HORYNA, Břetislav. Proč jsou dějiny filosofie problém? In Leško, V. - Tholt, P. (eds.), Dějiny filosofie jako filosofický problém. Slovensko. Košice: Filozofická fakulta UJPŠ, Košice, 2010. s. 81-95. Acta Universitatis Šafarikianae, 11. ISBN 978-80-7097-860-3.
  408. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105, 20 s. ISSN 1803-7437.
  409. MAREK, Martin. Projektování transferu baťovských jednotek. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: ÚHV Slezské univerzity, 2010, roč. 3, červenec, s. 163-178. ISSN 1803-411X.
  410. HROCH, Jaroslav, Magdalena KONEČNÁ a Lukáš HLOUCH. Proměny hermeneutického myšlení. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 419 s. Filosofie 5. ISBN 978-80-7325-231-1.
  411. DVOŘÁK, Tomáš. Proměny obce ve druhé polovině 20. století. In Ratíškovice, minulostí slovácké obce. 1. vyd. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010. s. 383-492, 109 s. ISBN 978-80-254-7362-7.
  412. PLAČEK, Miroslav. Proměny přemyslovské pevnostní linie v Podyjí a jejího rakouského pendantu. In M. Svoboda. Mikulovská sympozia: XXX. mikulovské sympozium 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské, 22.-23. října 2008. 1. vyd. Brno - Mikulov: Moravský zemský archiv Brno, 2010. s. 105-121, 16 s. ISBN 978-80-86931-47-0.
  413. BARTOŇKOVÁ, Daša. Prosimetrum, the Mixed Style, in Fulgentius´ Mythologies. In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 40-48. ISBN 978-80-7294-412-5.
  414. ZAHRÁDKA, Jiří. Předmluva. Ke vzniku díla. In Leoš Janáček: Mládí. Dechový sextet. Bärenreiter Urtext. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2010. s. III-IX, 7 s. Souborné kritické vydání děl LJ, řada E, sv.6. ISBN 979-0-260-10476-1.
  415. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu. Na cestě ke kvalitě. Praha: NÚOV, 2010, Neuveden, č. 2, s. 7-8. ISSN 1804-1159.
  416. JAN, Libor. Přemysl Otakar II. – rytíř a válečník. In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno - Znojmo: Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 127–139. ISBN 978-80-86488-67-7.
  417. WIHODA, Martin. Přemyslova moravská léta. Mezi královskou korunou a babenberským dědictvím. In Pocta králi. K 730 výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno - Znojmo: Matice moravská, 2010. s. 47-53. ISBN 978-80-86488-67-7.
  418. PAVLÁSEK, Michal. Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. Český lid. Etnologický časopis. Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav, 2010, roč. 97, č. 2010, s. 363-382. ISSN 0009-0794.
  419. HAVLÍČEK, Jakub. Případ svatyně Jasukuni: "náboženské" a "sekulární" v dějinách moderního Japonska. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010. s. 302-339. ISBN 978-80-86702-69-8.
  420. STEHLÍKOVÁ, Dana. Příspěvek k poznání tzv. Křišťanových herbářů. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2010, roč. 133, č. 1, s. 25-36. ISSN 0024-4457.
  421. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Příspěvek pozitivní psychologie oblasti výchovy a vzdělávání. In Krejčová, Lenka - Mertin, Václav. Sborník příspěvků z konference Škola jako místo setkávání 2010. Praha: FF UK Praha, 2010. s. 150-163. ISBN 978-80-7308-310-6.
  422. LUŽNÝ, Dušan. Questions of contemporary sociology of religion. Individualization and globalization as basis of contemporary cultural a religious pluralism. In Zdzislaw Kupisinski - Stanislaw Grodz (eds.), Pluralizm kulturowy i religijny wspólczesnego swiata. Lublin: Wydawnictwo KUL (Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawla II, 2010. s. 403-413, 10 s. ISBN 978-83-7702-105-7.
  423. BALCÁRKOVÁ, Adéla. Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní lán". Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2010, roč. 51, č. 1, s. 157-196, 39 s. ISSN 1211-7250.
  424. NECHUTOVÁ, Jana. Rara avis inter theologos. In Velehrad - Řím, Modlil se tváří k východu (Tomáš kardinál Špidlík S.J.). 1. vyd. Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2010. s. 28-30. ISBN 978-80-7412-044-2.
  425. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Čermák, F. a Cvrček, V. (ed.) 2009. Slovník Bohumila Hrabala. Praha : Nakladatelství Lidové noviny.In: Korpus – gramatika – axiologie (KGA) 01/2010, s. 75-78. 2010.
  426. KIRSCH, Otakar. Reflexe muzejní problematiky na stránkách časopisu Pravěk v letech 1903-1912. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 661-672, 772-773, 827 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  427. BUZEK, Ivo. Reflexiones sobre el estado del gitano-espaňol en la segunda mitad del siglo XIX: el caso de Francisco de Sales Mayo y su El gitanismo (1870). In Ideias Linguísticas na Península Ibérica (séc. XIV a séc. XIX). Münster: Nodus Publikationen, 2010. s. 53-66. Allgemeines Programm. ISBN 978-3-89323-297-0.
  428. BĚLKA, Luboš. Religionistika, náboženství a vzdělávání. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, roč. 4, č. 1, s. 25-32. ISSN 1803-2443.
  429. NIEDERLE, Rostislav. Representation in Art (II) Pictorial Representation. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 242-255, 13 s. ISSN 1335-0668.
  430. HORÁKOVÁ, Martina. "Rev. of Moore-Gilbert, Bart: Postcolonial Life-Writing: Culture, Politics and Self-Representation. London: Routledge, 2009.". Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2010, roč. 36, č. 2, s. 195-198. ISSN 0524-6881.
  431. POSPÍŠIL, Ivo. Revitalizace v ruské a české literatuře: dvě cesty. In Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre. Vedecký zborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, 2010. s. 9-21, 12 s. ISBN 978-80-8094-639-5.
  432. SUCHÁNEK, Pavel. Rezidence preláta v první polovině 18. století. Prelatura premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce. In Fejtová Olga - Ledvinka Václav - Pešek Jiří. Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Praha: Scriptorium, 2010. 13 s. ISBN 978-80-87271-15-5.
  433. KŘÍSTEK, Michal. Rezul´tativnaâ teoriâ stilâ v kontexte funkcional´noj stilistiki. Vestnik Permskogo universiteta. Perm, 2010, roč. 2010, 5 (11), s. 208-210. ISSN 2073-6681.
  434. RACLAVSKÝ, Jiří. Rigidita predikátů. ProFil. Brno: FF MU, 2010, roč. 11, č. 2, s. 23-36. ISSN 1212-9097.
  435. HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Robots as In-Betweeners. In Rudas, I.J. ; Fodor, J.; Kacprzyk (eds.). Computational Intelligence and Informatics. 1. vyd. Berlin: Óbuda University, 2010. s. 115-127. ISBN 978-3-642-15220-7.
  436. PLAČEK, Miroslav. Rondelové fortifikace pozdního středověku a raného novověku a jejich uplatnění u nás. In I. Hlobil - M. Perůtka. Historická Olomouc XVII, Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479-1516) v širších souvislostech. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2010. s. 333-348. ISBN 978-80-244-2430-9.
  437. POSPÍŠIL, Ivo. Rossija i Centralnaja Evropa s osobym učetom češsko-russkich literaturnych svjazej. In Universalii russkoj literatury 2. Voroněž: Nauka-Junipress, 2010. s. 606-628. ISBN 978-5-4292-0001-9.
  438. MAŇAS, Vladimír. Rozličných fundací vyzdvižení. K zbožným nadáním na Moravě v první polovině 17. století. In Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. Katalog výstavy konané od 4.6. do 3.10. 2010 na Státním hradě Pernštejně. 2010. vyd. Brno: Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. s. 71-81. Katalog. ISBN 978-80-86752-83-9.
  439. SPURNÝ, Lubomír. Rozpaky nad Hábou. Příspěvek k dějinám masové písně. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 2007-2014. ISSN 1212-0391.
  440. CHUVELEVA, Natalia a Oldřich RICHTEREK. Ruská recepce knihy K. Čapka R.U.R. In Pospíšil, Ivo. Areálová slavistika a dnešní svět: monografie z filolologicko-areálových studií. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2010. s. 53-59. 1. ISBN 978-80-7399-987-2.
  441. ŠTĚPÁNEK, Václav. Řícmanice od třicetileté války do zrušení poddanství. In ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Řícmanice. Dějiny obce. První. Řícmanice: nakladatelství Albert – František Šalé, 2010. s. 61–75. ISBN 978-80-7326-186-3.
  442. ŠKYŘÍK, Petr. Řízení virtuálních týmů : manažerská a organizační perspektiva. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 2, s. 170-186. ISSN 1804-2406.
  443. STEHLÍKOVÁ, Eva. Sága českého shakespearovského překladatelství. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, č. 3, s. 158-160, 4 s. ISSN 0862-5409.
  444. CHOVANEC, Jan. Sally Johnson and Astrid Ensslin (eds.) Language in the Media (a review). Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 36, č. 1, s. 205-209. ISSN 0524-6881.
  445. DROZD, David. Sama skutečnost, nejen znaky: Rozhovor s operetním dramaturgem a divadelním teoretikem prof. Ivem Osolsobě. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, č.1, s. 152-157, 5 s. ISSN 0862-5409.
  446. BĚLKA, Luboš. Sangha in Buryatia at the Beginning of the 21st Century: Triad of National Buddhist Jewels. In Milan Kováč, Tomáš Gál (eds.), Religious Change. Bratislava: Chronos, 2010. s. 81-87. ISBN 80-89027-15-6.
  447. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v praxi poradenského psychologa. 2010.
  448. POSPÍŠIL, Tomáš. Sebastian M. Herrmann, Katja Kanzler, Anne Koenen, Zoe A. Kusmierz, Leonard Schmieding, eds.,Ambivalent Americanizations Popular and Consumer Culture in Central and Eastern Europe. American Studies - A Monograph Series 165 (Heidelberg: Winter, 2008). Amerikastudien - American Studies. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010, roč. 55, č. 2, s. 287-289. ISSN 0340-2827.
  449. VÁZQUEZ, Daniel. Segunda edición del Festival Transteatral en Praga. Latin American Theatre Review. Kansas, USA: University of Kansas, 2010, roč. 44, č. 1, s. 153-155. ISSN 0023-8813.
  450. CHUVELEVA, Natalia. Sila poezii Zbigneva Herberta. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, 1-2, s. 128-129. ISSN 1212-1509.
  451. ŽEMBEROVÁ, Viera. Slavistická reminiscencia: časopis Bratislava a Albert Pražák. In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filolologicko-areálových studií. Brno: Tribun EU, 2010. s. 325-330. 1. ISBN 978-80-7399-987-2.
  452. ŠTĚPÁNEK, Václav. Slavistička balkanistika – novi izazovi. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2010, XIV/2010, č. 1, s. 381-384. ISSN 1450-5061.
  453. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika/rusistika, její nové polohy, centra, tradice a inovace. In Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka 1, Texta CD, Projekt Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010-2012). Brno: OPVK pro Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, 2010. 12 s. ISBN 978-80-210-5316-8.
  454. KALHOUS, David. Slovanské písemnictví a liturgie 10. a 11. věku. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, roč. 110, č. 1, s. 1-33, 34 s. ISSN 0862-6111.
  455. POSPÍŠIL, Ivo. Slovenské panoráma a problémy česko-slovenských kulturních vztahů. In Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie. Brno: Tribun EU, 2010. s. 13-32. ISBN 978-80-7399-965-0.
  456. VALIŠOVÁ, Pavlína. Slovesa typu kopu/kopám – přecházení sloves z 1. do 5. třídy. In Palecsková, D. – Kumorová, Z. – Gregorík, P. Zborník Rara Avis. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literarúry FF UCM, 2010. s. 119–125. ISBN 978-80-8105-194-4.
  457. KOSEK, Pavel. Slovosled kondicionálového auxiliáru v Bibli svatováclavské. In BIČAN, Aleš, Jan KLAŠKA, Petra MACUROVÁ a Jana ZMRZLÍKOVÁ. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 205-229. ISBN 978-80-7294-412-5.
  458. KOSEK, Pavel. Slovosled výrazu li v češtině pobělohorského období. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 58, 1-2, s. 225-345, 20 s. ISSN 1803-7410.
  459. NEKULA, Marek a Lucie RYCHNOVSKÁ. Smetanova čeština v dobovém kontextu. Hudební věda. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v., 2010, roč. 47, č. 1, s. 43–76. ISSN 0018-7003.
  460. STEHLÍK, Petr. Sobre algunas particularidades morfofonológicas de los elementos prefijales en espaňol. Studia Romanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, roč. 10, č. 2, s. 49-56, 164 s. ISSN 1803-6406.
  461. KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Soft skills jako součást osobnostně sociálního rozvoje v informační a knihovnické profesi. Ikaros [online]. Praha, 2010, roč. 14, č. 9, s. "nestránkováno", 5 s. ISSN 1212-5075.
  462. LENNEIS, Eva, Otto BRINKKEMPER, Christa FRANK, Inna MATEICIUCOVÁ, Franz PIELER, Manfred SCHMITZBERGER a Peter STADLER. Soziale Organisation und Wirtschaftsstruktur früher bandkeramischer Siedlungen – Erste Teilergebnisse eines Forschungsprojektes in Österreich. In Erich Claßen, Thomas Doppler and Britta Ramminger. Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG-Neolithikum 1. Kerpen-Loogh: Welt und Erde Verlag, 2010. s. 1-7. ISBN 978-3-938078-07-5.
  463. VLČKOVÁ, Jitka. Společenské hodnoty a jejich jazykové ztvárnění v seznamovacích inzerátech. In Jazyky v integraci - integrace v jazycích. první. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 153-168, 15 s. ISBN 978-80-7422-001-2.
  464. REITINGER, Lukáš. Sporné místo Chrumnowe a "zkáza Vítkovců" roku 1277. In Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. 1. vyd. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích, 2010. s. 57-76. Collectiones, sv. 3. ISBN 978-80-85033-26-7.
  465. KREJČÍ, Pavel. Sportovní tematika v bulharské, chorvatské a české frazeologii (na materiálu z příslušných frazeologických slovníků). In Žoržeta Čolakova et al. Paisievi četenija. Ezik - literatura - obštestveni institucii. Plovdiv, 26-27 noemvri 2009. Naučni trudove, tom 47, kn. 1, sb. B, 2009. 1. vyd. Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, Filologičeski fakultet, 2010. s. 220-228. ISSN 0861-0029.
  466. MACEK, Petr a Ivan POLEDŇÁK. Stanislav Tesař at 70. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 5-7. ISSN 1212-0391.
  467. PLESKALOVÁ, Jana. Staročeská hypokoristika a jejich praslovanské východisko. In VALENTOVÁ, Iveta a Juraj HLADKÝ. Lexika slovenskej onymie. Bratislava: JÚLŠ SAV, PdF TU, VEDA, 2010. s. 312-318. ISBN 978-80-224-1126-4.
  468. ŠTĚPÁNEK, Václav. Starý Poddvorov v dobách rozkvětu soukromého hospodaření. In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. První. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. s. 210-251. ISBN 978-80-254-8613-9.
  469. JAKUBEC, Ondřej. Struktury patronátních aktivit a mecenátu v barokní Olomouci. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 251-261. ISBN 978-80-87149-38-6.
  470. JAN, Libor. Středověká ves. In Štěpánek, Václav - Jan, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. 1. vyd. Satrý Poddvorov: Starý Poddvorov, 2010. s. 70-82. ISBN 978-80-254-8613-9.
  471. PLAČEK, Miroslav. Středověké dějiny města. In Dějiny Jemnice (ved. red. kol. Jiří Tříska). 1. vyd. Jemnice: město Jemnice, 2010. s. 43-114. ISBN 978-80-254-8682-5.
  472. LOSKOTOVÁ, Irena. Středověké zásnuby v reliéfech brněnských kachlů. In J. Čermáková, R. Červená, H. Jordánková, I. Loskotová, J. Šibíčková. A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2010. s. 74–83. ISBN 978-80-86736-18-1.
  473. WEIDLICH, Tomáš, Anna KREJČOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Study of dehalogenation of halogenoanilines using Raney Al-Ni alloy in aqueous medium at room temperature. Monatshefte fuer Chemie, Chemical Monthly. Wien: Springer-Verlag, 2010, roč. 141, č. 9, s. 1015-1020. ISSN 0026-9247.
  474. KŘÍSTEK, Michal. Stylistický rozbor a deklarovaný žánr textu - aneb jak se (pokud možno) nechytit na háček. SCHACHERL, M. (ed.). In K moderní výuce českého jazyka a literatury II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. s. 35-41. ISBN 978-80-254-8540-8.
  475. KŘÍSTEK, Michal. Stylotvorné faktory v (inter)akci. BIČAN, A., KLAŠKA, J., MACUROVÁ, P., ZMRZLÍKOVÁ, J. (ed.). In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 274-276. ISBN 978-80-7294-412-5.
  476. KARLÍK, Petr. Substantiva tvořená sufixem -tel v češtině staré a nové. In RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita., 2010. s. 72–81, 11 s. ISBN 978-80-210-5194-2.
  477. VURM, Petr. Sur quelques notions de l'américanité: étude de l'influence américaine sur le roman québécois contemporain. In Yankova, Diana. Managing Diversity and Social Cohesion: The Canadian Experience - Diversité culturelle et cohésion sociale: l'expérience canadienne. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 437-444. ISBN 978-80-210-5270-3.
  478. HORYNA, Břetislav. Světlo letí rychlostí života. Studia Philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 68-77. ISSN 1803-7445.
  479. ZAHRÁDKA, Jiří. Šárka in the eyes of Czech composers, attractive as well as ill-favoured. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2010, Neuveden, č. 12, s. 263-271, 8 s. ISSN 1212-1193.
  480. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Šedesát let výuky psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. In Démuthová, S. (Ed.): Kondášove dni 2009. Zborník príspevkov. 1. vyd. Trnava: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 123-127. ISBN 978-80-8105-115-9.
  481. OSOLSOBĚ, Klára a Pavlína VALIŠOVÁ. Tagset korpusů ČNK z hlediska předpokládané znalosti gramatické terminologie u nerodilých mluvčích (Možnosti a meze využívání korpusů češtiny pro nerodilé mluvčí). In Dominiková, I. – Lachout, M. Lingua terminologica, Soubor vědeckých statí. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. s. 141–156. ISBN 978-80-86855-58-5.
  482. PAVLICOVÁ, Martina. Tanec. In Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Vydání I. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010. s. 778-795. ISBN 978-80-254-7362-7.
  483. STEHLÍKOVÁ, Eva. Tatjana Lazorčáková: Studio Forum. Příběh divadla. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, č. 2, s. 178-179. ISSN 1803-845X.
  484. HORYNA, Břetislav. Taureck, B. H. F.: Don Quijote als gelebte Metapher, München 2008. Pro-Fi l,. Brno: katedra filosofie FF MU, 2010, roč. 11, č. 1, s. 3-9. ISSN 1212-9097.
  485. DVOŘÁK, Tomáš. "Teď nebo nikdy". Plány a představy o úpravách jihomoravské hranice po skončení II. světové války. In XXX. mikulovské sympozium 22.-23. října 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. 1. vyd. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. s. 357-367, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0.
  486. MATEICIUCOVÁ, Inna. Tell Arbid Abyad - A New Late Neolithic Site in the Upper Khabur Basin, NE Syria: The Preliminary Report. In Paolo Matthiae. Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), May, 5th-10th 2008, “Sapienza” - Università di Roma Volume 3. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010. s. 411-422, 22 s. ISBN 978-3-447-06175-9.
  487. KŠICOVÁ, Danuše. Tema smerti v dramaturgii A. Bloka i G. fon Gofmanstalja. In Aleksandr Blok. Issledovanja i materialy, t. 4. Peterburg: Nauka, Puškinskij Dom, 2010. s. 494-208, 14 s. Issledovanja i materialy, t. 4. ISBN 978-5-91476-031-8.
  488. DOHNAL, Josef. Teoretičeskije vzgljady Aleksandra Afanasjeviča Potebni i modelirovanie mira v chudožestvennom proizvedenii. Mirgorod. Siedlce: Instytut Filologii Polskiej Akademii Pod, 2010, Neuveden, č. 2, s. 193-201. ISSN 1897-1431.
  489. BUBENÍČEK, Petr. Teorie filmové adaptace. In Literatura a média. 2010.
  490. PEŠEK, Jiří, Josef ADÁMEK, Rostislav BRZOBOHATÝ, Miroslav BUBÍK, Ivan CICHA, Jiřina DAŠKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Antonín ELZNIC, Šárka HLADILOVÁ, Katarína HOLCOVÁ, Josef HONĚK, Kerstin HOŇKOVÁ KERSTIN, Jiří KRÁSNÝ, Oldřich KREJČÍ, Jiří KVAČEK, Zlatko KVAČEK, Vlastimil MACŮREK, Stanislav OPLUŠTIL, Mikuláš RADEK, Peter PÁLENSKÝ, Petr ROJÍK, Petr SKUPIEN, Jiří SPUDIL, Ivana SÝKOROVÁ, Jan ŠIKULA, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Vasilis TEODORIDIS, František TITL, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ, Jaromír ULRYCH, Juraj FRANCŮ, Oldřich FEJFAR a Zuzana JURKOVÁ. Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Praha: Česká geologická služba, 2010. 438 s. Učebnice sv. 1. ISBN 978-80-7075-759-8.
  491. KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 268 s. Těšetice-Kyjovice 7. ISBN 978-80-210-5243-7.
  492. MATEICIUCOVÁ, Inna. The beginnings of the Neolithic and raw material distribution in eastern Central Europe: symbolic dimensions of the distribution of Szentgál radiolarite. In Detlef Gronenborn - Jörg Petrasch. Die Neolithisierung Mitteleuropas/The spread of the Neolithic to Central Europe, Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005,. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralm, 2010. s. 273-300. ISBN 978-3-88467-159-7.
  493. SCHEER, Tobias a Markéta ZIKOVÁ. The Coda Mirror v2. Acta linguistica Hungarica: an international journal of linguistics. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, roč. 57, č. 4, s. 411-431, 20 s. ISSN 1216-8076.
  494. SCHEER, Tobias a Markéta ZIKOVÁ. The Havlík Pattern and Directional Lower. In Browne, W. et al. Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Second Cornell Meeting, 2009. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2010. s. 471-486, 355 s. ISBN 978-0-936534-12-1.
  495. ZBÍRAL, David. The Norm-Deviation Model Reconsidered. Journal of Religion in Europe. Brill, 2010, roč. 3, č. 2, s. 215-240. ISSN 1874-8910.
  496. MACHÁČEK, Jiří. The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe : Early Medieval Centres as Social and Economic Systems. Leiden - Boston: Koninklijke Brill NV, 2010. 562 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-18208-0.
  497. KAMENICKÁ, Renata. The secret life of implicitation: (in translation of fiction). In Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. první. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2010. s. 36-37. ISBN 978-80-210-5118-8.
  498. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "The Spiritual Development of Humanity" on the Ceiling of the Philosophical Hall at the Strahov Canonry. In The Gate of Knowledge. Philosophical Hall of the Strahov Library. Prague: Gema Art Publishing House, 2010. s. 20-45. ISBN 978-80-904575-1-5.
  499. HORÁKOVÁ, Martina. "The Unbearable (Im)Possibility of Belonging: Andrew McGahans The White Earth". In Nathanael O'Reilly. Postcolonial Issues in Australian Literature. Amherst, NY (USA): Cambria Press, 2010. s. 109-128. ISBN 978-1-60497-711-0.
  500. BĚLKA, Luboš. Tibetská božstva se zvířecími hlavami: pražský fragment postav mandaly Bardo thödol. In Olivová Lucie (ed.), Zvířecí mýty a mytická zvířata. Praha: Academia, 2010. s. 96-105. ISBN 978-80-200-1815-1.
  501. MAŇAS, Vladimír. Tištěná produkce náboženských bratrstev. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. s. 44-46. Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-36-2.
  502. DROZD, David. "To je zas nějaká hra?" aneb Seriál Taková normální rodinka jakožto hierarchická struktura pohybových modelů. Teatralia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010, roč. 13, č. 2, s. 78-93, 6 s. ISSN 1803-845X.
  503. ŠTĚPÁNEK, Václav. Tradice pěstování vína. In JAN, Libor – NESHODOVÁ, Soňa a kol.: Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic. 1. vyd. Hustopeče: Město Hustopeče, 2010. s. 673-733. ISBN 978-80-254-8243-8.
  504. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena, Petr VURM a Jovanka ŠOTOLOVÁ. Traduire l'argot des jeunes des cités: résultats d'une compétition interuniversitaire pour la traduction de Boumkoeur de Rachid Djaidani. In Praktika-Actes-Proceedings. Thessaloniki: University Studio Press, 2010. s. 448-461. ISBN 978-960-12-1910-3.
  505. POLOCHOVÁ, Markéta. TRAGÉDIE. Potrestaná bratrovražda aneb Princ Hamlet Dánska. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, č. 2, s. 175-192. ISSN 0862-5409.
  506. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Václav SMRČKA, Alena NĚMEČKOVÁ a Petr KRUPA. Traumatické léze pánve u germánské kněžny pohřbené v mohyle Žuráň. Jižní Morava 2010. Vlastivědný sborník ročník 46, svazek 49, s.198-207. 2010, roč. 49/46, č. 1, s. 198-207, 12 s. ISSN 0449-0436.
  507. KRČMOVÁ, Marie. Trends of Sociolectal Integration and Disintegration: The Case of the Brno Sociolect. In Languages in the Integrating World. první. München: Lincom Europa, 2010. s. 3-20, 17 s. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
  508. POL, Milan a Justina ERČULJ. Trendy v evaluaci práce vedoucích pracovníků škol. Orbis Scholae. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010, roč. 4, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-4637.
  509. STEHLÍK, Petr. Turecké Chorvatsko a ilyrští bratři: Bosna v chorvatské národní ideologii 30. a 40. let 19. století. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav Akademie věd České repu, 2010, roč. 96/2010, č. 5, 46 s. ISSN 0037-6922.
  510. POSPÍŠIL, Ivo. Tvorčestvo Gogolja v dvojnoj proekcii (K sovremennym tendencijam gogolevedenija). In Litteraria Humanitas XV. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (Studie o živém dědictví). Brno: Tribun EU, 2010. s. 339-347. ISBN 978-80-7399-197-5.
  511. PLAČEK, Miroslav a Peter FUTÁK. Tvrdišovci – potomci hodonínského kastelána Tvrdišeho a jejich místo v dějinách Moravy. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zděňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 593-607, 802-803, 17 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  512. KARLÍK, Petr. Two Tree Diagrams with Identical Semantic Interpretations: Is it the result of an undecided competition of different syntactic principles? In KARLÍK, Petr. Development of Language through the Lens of Formal Linguistics. München: Lincom, 2010. s. 105-116, 146 s. ISBN 978-3-89586-587-9.
  513. POSPÍŠIL, Ivo. Typ Kukučínovy prózy a české souvislosti. In Kukučín v interpretáciach. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010. s. 111-118. ISBN 978-80-8119-029-2.
  514. DROZD, David. Umělci sobě?! Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, č. 1, s. 168-172, 4 s. ISSN 0862-5409.
  515. HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Umění i pro kyborga. (ed. Michal Giboda). In Mosty a propasti mezi vědou a uměním. 1. vyd. Příbram: Občanské sdružení Dialogy vědy s uměním, 2010. s. 58-70. Mosty a propasti mezi vědou a uměním. ISBN 978-80-87082-15-7.
  516. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Ústav archeologie a muzeologie. In Fasora, Lukáš - Hanuš, Jiří: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 249-253. ISBN 978-80-210-5326-7.
  517. KYLOUŠEK, Petr. Utopie sociale et altérité dans les romans de colonisation d'Alexandre Huot et Gérard Bouchard. In Diana Yankova. Managing Diversity and Social Cohesion: The Canadian Experience - Diversité culturelle et cohésion sociale: l'expérience canadienne. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 285-294. ISBN 978-80-210-5270-3.
  518. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Vaganten in Byzanz, Prodromoi im Westen. Parallelektüre von byzantinischer und lateinischer Betteldichtung des 12. Jahrhunderts. Byzantinoslavica. Praha: Euroslavica, 2010, roč. 68, 1-2, s. 241-256. ISSN 0007-7712.
  519. HLOŽEK, Martin a Dana ZAPLETALOVÁ. Vážky z Polní ulice na Starém Brně. Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR Praha, 2010, LXII, č. 1, s. 137-149. ISSN 0323-1267.
  520. BOROVSKÝ, Tomáš. Ve století válek a stavovství. In Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Kralice nad Oslavou, 2010. s. 97-112. ISBN 978-80-86785-17-2.
  521. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole - první kroky realizace výzkumného projektu. In XVIII. celostátní konference ČAPV "Kam směřuje současný pedagogický výzkum?". 2010.
  522. KOSEK, Pavel. "Veřejné listy" Jiřího Sarganka. In JANEČKOVÁ, Marie, Jarmila ALEXOVÁ a Věra POSPÍŠILOVÁ. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci, 2010. s. 54-76. Jazykověda 4. ISBN 978-80-7420-008-3.
  523. SCHENK, Zdeněk, Martin KUČA a Martina SEDLÁČKOVÁ. Věžky (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 326-327. ISSN 1211-7250.
  524. POMAJZLOVÁ, Alena. Vidět knihu : knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book : the book design of Josef Čapek. Praha: KANT, 2010. 324 s. Moderní česká kniha, 3. ISBN 978-80-7437-014-4.
  525. SLAVÍČEK, Lubomír. Viktor Oppenheimer. Sběratel, propagátor a zprostředkovatel japonského a čínského umění. In Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2010. s. 121-133. ISBN 978-80-7009-159-3.
  526. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní ve staré češtině. In DAVID, Jaroslav, Michaela ČORNEJOVÁ a Milan HARVALÍK. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava, Brno: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. s. 397-404. ISBN 978-80-7368-779-3.
  527. HABÁNOVÁ, Anna. Vliv komunální politiky a stavební a architektonické lobby na podobu výstavních prostor v Liberci v 1. polovině 20. století. In Komárek, Filip - Konečný, Michal. "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 192 s. ISBN 978-80-904654-1-1.
  528. MALÝ, Tomáš, Vladimír MAŇAS a Zdeněk ORLITA. Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna. Brno: Archiv města Brna, 2010. 380 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10. ISBN 978-80-86736-19-8.
  529. KŘÍŽOVÁ, Alena. Volkskunst und Gewebe - dílo Antonína Václavíka v dobovém kontextu. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2010. s. 37-43. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
  530. MACEK, Petr a Ivan POLEDŇÁK. Výběrová bibliografie prací Stanislava Tesaře. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 8-10. ISSN 1212-0391.
  531. ČORNEJOVÁ, Michaela. Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád-. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, roč. 51, č. 1, s. 151-180. ISSN 1211-4413.
  532. VACHŮTOVÁ, Dagmar a Tomáš ZEMAN. Výrobní objekty z nově objevené germánské osady v Hrubé Vrbce. In Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes Tomus X. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2010. s. 509-526. ISBN 978-80-89315-24-6.
  533. ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. s. 285-290. ISBN 978-80-7435-067-2.
  534. ŠUDOMOVÁ, Miroslava. Výstava "Skvosty italské gotiky - České země a Furlansko ve středověku". Vlastivědný věstník moravský. Brno: Vlastivědný věstník moravský, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2010, roč. 2, č. 2, 2 s. ISSN 0323-2581.
  535. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Výukový dialog v české škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
  536. PLAČEK, Miroslav. Vývoj opevnění města a stavební historie jemnického zámku (hradu). In Dějiny Jemnice (ved. red. kol. Jiří Tříska). 1. vyd. Jemnice: město Jemnice, 2010. s. 483-503. ISBN 978-80-254-8682-5.
  537. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 188-191. ISSN 0449-0436.
  538. POL, Milan. Výzkum školy jako organizačního fenoménu. In XVIII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Liberec, 7.- 8. 9. 2010. 2010.
  539. NĚMEC, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Petra MÁJKOVÁ. Výzkum zaměřený na volný čas. In Výzkum zaměřený na … : Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2010. s. 68-77. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5.
  540. MILTOVÁ, Radka. Vztah ikonografické náplně nástěnných maleb k funkčním členěním rezidencí: slavkovský příklad. In Fejtová Olga - Ledvinka Václav - Pešek Jiří. Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Praha 2010. Documenta Pragensia XXVIII. Praha: Scriptorium, 2010. 33 s. ISBN 978-80-86852-30-0.
  541. DOHNAL, Josef. Vztah k Evropě v publicistice Leonida Andrejeva v letech 1916-1919. Slavia. Praha: Československá akademie věd, 2010, roč. 79, 3-4, s. 327-333. ISSN 0037-6736.
  542. STEHLÍKOVÁ, Eva. Wolfram Letzner, Der römische Circus. Listy filologické. Praha: Institute for Classical Studies, 2010, roč. 133, 3-4, s. 440-441. ISSN 0024-4457.
  543. TROJEK, Tomáš, Martin HLOŽEK, Tomáš ČECHÁK a Ladislav MUSÍLEK. X-ray fluorescence analyzers for investigating postmediaeval pottery from Southern Moravia. Applied Radiation and Isotopes. Amsterdam: Elsevier, 2010, roč. 68, 4-5, s. 879-883. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2009.10.038.
  544. PAVLINCOVÁ, Helena. Z dopisů J. L. Fischera Otokaru Fischerovi. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 125-138. ISSN 1803-7445.
  545. ČORNEJOVÁ, Michaela. Z materiálu nejstarších českých místních jmen (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc) Příspěvek ke studiu tvoření místních jmen z osobních jmen. In Romana Łobodzińska. Nazwy własne a społeczeństwo. Łask: Leksem, 2010. s. 195-202. ISBN 978-83-60178-84-3.
  546. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Za zdmi kláštera. Obrazy jeptišek Gabriela Maxe. In Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918), eds. Zdeněk R. Nešpor - Kristina Kaiserová. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, albis international, 2010. s. 232-241. ISBN 978-80-86971-02-5.
  547. POSPÍŠIL, Ivo. Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. 275 s. ISBN 978-80-8105-191-3.
  548. LUŽNÝ, Dušan. Základy perspektivy sociologie náboženství. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 343-347. ISBN 978-80-86702-69-8.
  549. ZOUHAR, Jan. Zápisky Josefa Jungmanna. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 185-188. ISSN 1803-7445.
  550. KOSEK, Pavel. Zásadní práce o vývoji češtiny. CESKA LITERATURA. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, roč. 58, č. 6, s. 796-804. ISSN 0009-0468.
  551. PLAČEK, Miroslav. Znojemský kastelán Boček a jeho bratři ve službách Přemysla Otakara II. In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno - Znojmo: Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 81-92. ISBN 978-80-86488-67-7.
  552. BOROVSKÝ, Tomáš a Michaela MALANÍKOVÁ. Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem. Městské účty jako pramen k politické komunikaci. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 1. vyd. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010. s. 83-92, 9 s. ISBN 978-80-970302-1-6.
  553. DRÁPALA, Daniel a Václav MICHALIČKA. Zručnost, um a dovednost lidí na horách. Fotografická zastavení. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 176 s. ISBN 978-80-904224-6-9.
  554. POLOCHOVÁ, Markéta. Ztraceno v překladech. Translatologický exkurz do Postdramatického divadla Hanse-Thiese Lehmanna. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, č. 1, s. 50-52. ISSN 0862-5409.
  555. HAVEL, Dalibor. Zu den ältesten Handschriftenfragmenten aus böhmischen und mährischen Sammlungen. In Christian Gastgeber–Christine Glassner–Kornelia Holzner-Tobisch–Renate Spreitzer (hrsg.): Fragmente. Der Umgang mit lückenhafter Quellenüberlieferung in der Mittelalterforschung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. 10 s. ISBN 978-3-7001-6890-4.
  556. WAGNER, Roland. Zum Erklärungswert von Dependenz- und Phrasenstruktursyntax für den DaF-Unterricht. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 210-228. ISSN 1803-4411.
  557. MACHÁČEK, Jiří. Zur Methode der Bearbeitung der (frühmittelalterlichen) Keramik aus Siedlungsarealen. In Analysing Pottery. Processing - Classification - Publication. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2010. s. 41-71, 30 s. ISBN 978-80-223-2748-0.
  558. JAN, Libor. Zvěst o věrné službě a mýtu o zradě Miloty z Dědic. In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno-Znojmo: Matice moravská, 2010. s. 93-103. ISBN 978-80-86488-67-7.
  559. KNOZ, Tomáš. Žerotínovy glosy k moravskému zemskému zřízení z roku 1562. In Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. s. 107–154, 47 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
  560. SLAVÍČEK, Lubomír. 13 hesel holandských a vlámských obrazů. In Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech Třicetileté války. Brno: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště Brno, 2010. s. 120-130. ISBN 978-80-86752-83-9.

  2009

  1. KARLÍK, Petr. Intrajazyková a interjazyková integrace. In KRČMOVÁ, Marie. Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. s. 31-50, 29 s. ISBN 978-80-7422-001-2.
  2. HAVEL, Dalibor. K benediktinskému skriptoriu v Klášterním Hradisku u Olomouce ve 12. století. Metodická sonda. In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno: Archiv města Brna, 2009. s. 136-176, 40 s. ISBN 978-80-86736-14-3.
  3. DOLÁK, Jan. Muzea a památková péče - teorie oboru(ů). In Jan Tomášek. Život a ochrana movitých a nemovitých památek s ohledem na rozvoj historických sídel. 1. vyd. Pelhřimov: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o., 2009. s. 9-17. ISBN 978-80-87288-05-4.
  4. PERUTKOVÁ, Jana. Příspěvek k hudebnímu provozu u hraběte J. A. Questenberga v prvním desetiletí 18. století. In Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám. Musicologica brunensia. Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 44, 1-2, s. 121-140. ISSN 1212-0391.
  5. HAVEL, Dalibor. Učitel očima žáka. In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno: Archiv města Brna, 2009. s. 12-21. ISBN 978-80-86736-14-3.
  6. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Pavel SUCHÁNEK. Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. 1. vyd. Brno: Masarykova univezita, 2009. s. 463-485. ISBN 978-80-210-4972-7.

  2008

  1. HAVEL, Dalibor. Die Rolle von Nachahmungen in der Entwicklung der böhmischen Urkundenschrift. In Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe IV, Band 5. Wien: Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008. s. 269-277. ISBN 978-3-7001-3824-2.
  2. HURBÁNKOVÁ, Šárka. Personae oscae e il riso popolare nelle atellane. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, Neuveden, č. 13, s. 67-79. ISSN 1211-6335.
  3. LOSKOTOVÁ, Irena a Petr ŽÁKOVSKÝ. Šerm ve středověkém Brně z pohledu jednoho kamnového kachle. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2008, roč. 1/21, č. 1, s. 375-400. ISSN 0524-689X.

  2007

  1. BARTOŇKOVÁ, Daša. (rec.) Chandriotis, Elladios. The Three Tragedians. Notes on Three Parallel Plays. Nicosia: Cyprus Centre I. T. I., 2005, 102s. ISBN 9963-9164-1-4. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, s. 162. ISSN 1211-6335.

  2005

  1. BARTLOVÁ, Milena. Le arti figurative e il culto eucaristico in Europa: il caso dellutraquismo boemo + Nr. Cat. 4-5. In Mysterium. LEucarestia nei capolavori dellarte europea. Milano: Skira, 2005. s. 93-100, 134-137, 12 s. Museo diocesano Illegio. ISBN 978-88-7624-381-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 07:08