KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika tvorby bibliografických citací
Autoři KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW url PURL
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky bibliografické citace; citování; citační styly; citační etika; publikační etika; scientometrie; impact factor; h-index; SNIP; SJR; EndNoteWeb
Štítky elportál
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Změněno: 1. 12. 2015 16:04.
Anotace
Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikací EndNoteWeb, s jejíž pomocí lze generovat soupisy citované literatury podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR). Učební pomůcka je využívána ve výuce předmětů LF: DSVIz01 Získávání vědeckých informací a VSIV021 Informační výchova, dále pak PřF: XK010 Informační výchova.
Publikace Metodika tvorby bibliografických citací byla oceněna Cenou INFORUM 2011.
VytisknoutZobrazeno: 20. 9. 2020 22:46