SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 13th International Conference TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2010. 593 s. ISBN 978-3-642-15759-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Text, Speech and Dialogue: 13th International Conference TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010
Název česky Text, řeč a dialog -- sborník 13. ročníku mezinárodní konference TSD 2010
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant), Aleš HORÁK (203 Česká republika), Ivan KOPEČEK (203 Česká republika) a Karel PALA (203 Česká republika).
Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.
Vydání prvni. Berlin Heidelberg, 593 s. 2010.
Nakladatel Springer Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW TSD 2010 conference homepage DOI of Proceedings
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00044882
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-642-15759-2
Klíčová slova česky text;řeč;dialog;zpracování přirozeného jazyka;NLP;porozumění přirozenému jazyku;mluvený dialog;strojový překlad
Klíčová slova anglicky Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 28. 9. 2010 14:34.
Anotace
This book constitutes the refereed proceedings of the 13th International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD 2010, held in Brno, Czech Republic, in September 2010. The 74 full papers presented were carefully reviewed and selected from 144 submissions. The papers present a wealth of state-of-the-art research and development results in the field of natural language processing with emphasis on text, speech, and spoken language, ranging from theoretical and methodological issues to applications in various fields, such as web information retrieval, the semantic Web, algorithmic learning, dialogue systems, etc.
Anotace česky
Kniha obsahuje recenzované příspěvky 13. ročníku mezinárodní konference TSD 2010. V recenzním řízení bylo vybráno 74 článků z 144 zaslaných příspěvků. Články řeší aktuální problematiku výzkumu a vývoje v oblastech zpracování přirozeného jazyka s důrazem na zpracování textů a mluvené řeči od teoretických a metodologických statí až po aplikace v oblastech jako semantický Web, strojové učení, dialogové systémy.
Návaznosti
LC536, projekt VaVNázev: Centrum komputační lingvistiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
2C06009, projekt VaVNázev: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Akronym: COT-SEWing)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Informační technologie pro znalostní společnost
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2019 08:11