BÁRTEK, Luděk, Radek OŠLEJŠEK a Tomáš PITNER. Is Accessibility an Issue in the Knowledge Society? Modern Web Applications in the Ligth of Accessibility. In Organizational, Business and Technological Aspects of the Knowledge Society. Heidlberg: Springer, 2010. s. 359-364. ISBN 978-3-642-16323-4. doi:10.1007/978-3-642-16324-1_40.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Is Accessibility an Issue in the Knowledge Society? Modern Web Applications in the Ligth of Accessibility
Název česky Je přístupnost problém ve znalostní společnosti? Moderní webové aplikace z pohledu přístupnosti
Autoři BÁRTEK, Luděk (203 Česká republika, garant, domácí), Radek OŠLEJŠEK (203 Česká republika, domácí) a Tomáš PITNER (203 Česká republika, domácí).
Vydání Heidlberg, Organizational, Business and Technological Aspects of the Knowledge Society, od s. 359-364, 6 s. 2010.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00065884
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-642-16323-4
ISSN 1865-0929
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-16324-1_40
UT WoS 000288466500040
Klíčová slova česky Web 2.0, RIA, přístupnost, doporučení W3C, WAI-ARIA
Klíčová slova anglicky Web 2.0; Rich Internet Applications; accessibility; W3C Recommendations; WAI-ARIA
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D., učo 3636. Změněno: 5. 3. 2021 08:36.
Anotace
Recent development in Web shows a significant trend towards more user participation, massive use of new devices including portables, and high interactivity. Web is no more solely a publication medium, but an environment for participation. The user participation goes hand in hand with inclusion of all potential user groups, not excluding people with special needs. However, we claim that albeit all the effort towards accessibility, it has not yet found an appopriate reflection among stakeholders of the ``Top Web Applications'' nor their users. This leads to undesired causes --- the business-driven Web without \emph{all user} participation is not a really democratic medium and, actually, does not comply with the original characteristics of Web 2.0. The paper demonstrates this unfavourable state and tries to find answers and perspectives of further development including standardization processes and technical obstacles behind. It also shows ways and particular techniques to cope with the challenge based on our own research and development in accessible graphics and dialog-based systems.
Anotace česky
Aktuální vývoj na Webu odráží významný trend ve větší participaci uživatelů, masivní využívání nových zařízení jako jsou různá přenostná zařízení a vyšší interaktivitu webových stránek. Web přestal být pouze nástrojem pro publikování, ale stal se prostředím pro spolúčast na vývoji. Spolúčast uživatelů jde ruku v ruce se začleněním všech skupin potenciálních uživatelů, včetně uživatelů s různými postiženími. Jakkoliv deklarujeme, že se činní vše pro přístupnost, přístupnost stále nenalezla pochopení ani mezi podílníky ``Top Web Applications'' ani mezi jejich uživateli. Toto vede k nežádoucím důsledkům --- obchodem řízený Web bez umožnění participace všech uživatelů není demokratickým prostředím a je v rozporu s původní charakteristikou Webu 2.0. Tento článek demonstruje tento nevhodný stav a snaží se nalézt odpovědi a perspektivu pro další rozvoj včetně procesu standardizace a technických překážek za ním. Ukazuje také cestu a částečné techniky, které umožní čelit této výzvě, založené na našem výzkumu a vývoji v oblasti přístupné grafiky a dialogových sýstémů.
Návaznosti
GA201/07/0881, projekt VaVNázev: Dialogové generování webovských prezentací a grafiky pro zrakově postižené
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2021 08:19