EN

Wenn Leute, Sachen und Geld migrieren. Ethnografie der Reibung an der polnisch-belarussischen Grenze

GRYGAR, Jakub. Wenn Leute, Sachen und Geld migrieren. Ethnografie der Reibung an der polnisch-belarussischen Grenze. In Alltag im Grenzland. Schmuggel als ökonomische Strategie im Osten Europas. 1. vyd. Wiesbaden: VS-Verlag Sozialwissenschaften, 2010. s. 199-213, 14 s. ws. ISBN 978-3-531-17087-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Wenn Leute, Sachen und Geld migrieren. Ethnografie der Reibung an der polnisch-belarussischen Grenze
Název česky Když lidé, věci a peníze migrují. Etnografie tření na polsko-běloruské hranici
Název anglicky When people, things, and money migrate. Ethnography of friction at the Polish-Belarus border
Autoři GRYGAR, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Wiesbaden, Alltag im Grenzland. Schmuggel als ökonomische Strategie im Osten Europas, od s. 199-213, 14 s. ws, 2010.
Nakladatel VS-Verlag Sozialwissenschaften
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/10:00048928
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-3-531-17087-9
Klíčová slova česky migrace; tření; etnografie; hranice EU; polsko-běloruská hranice
Klíčová slova anglicky migration; friction; ethnography; EU external border; Polish-Belarusian border
Štítky anthropology of borders, ethnography, friction, globalization, migration, Polish-Belarus border, smuggling
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., učo 195563. Změněno: 7. 7. 2011 14:13.
Anotace
Der in den 1990er Jahren eingeleitete Wandel politischer, ökonomischer und sozialer Strukturen in den Ländern Ostmitteleuropas führte zu Prozessen ausgeprägter sozialer Differenzierung. In den Grenzregionen entwickelten die Verlierer des Transformationsprozesses eine informelle Ökonomie, zu der auch der Schmuggel gehört. Als Ameisen (pol. mrówki) sind die Schmuggler von Zigaretten, Wodka, Diesel und Benzin in Polen bekannt geworden. Der Sammelband stellt internationale Forschungsergebnisse vor, in denen die prekären Bedingungen des alltäglichen Überlebens in peripheren Regionen Ostmitteleuropas analysiert werden.
Anotace česky
Malému přeshraničnímu obchodu antropologové věnují kontinuální pozornost od začátku 90. let 20. století, kdy rozpad sovětského bloku výrazně přispěl k rozvoji tohoto druhu přeshraniční turistiky. Tyto texty se většinou zaměřovaly na diskusi role přeshraničního obchodu při přechodu postsocialistických zemí k tržnímu hospodářství, podoby moci a rezistenčních strategií při překračování státních hranic nebo na úlohu etnicity a genderu v těchto podnikatelských aktivitách. Text na tato témata navazuje a rozvíjí je ve vztahu k možnostem etnografického studia globalizace. Na příkladech migrace osob, věcí a peněz přes polsko-běloruskou hranici se soustředí především na ilustraci toho, jak je možné toto téma studovat ve vztahu k vzájemnému propojení těchto tří typů migrujících aktérů: osob, věcí a peněz.
Anotace anglicky
Der in den 1990er Jahren eingeleitete Wandel politischer, ökonomischer und sozialer Strukturen in den Ländern Ostmitteleuropas führte zu Prozessen ausgeprägter sozialer Differenzierung. In den Grenzregionen entwickelten die Verlierer des Transformationsprozesses eine informelle Ökonomie, zu der auch der Schmuggel gehört. Als Ameisen (pol. mrówki) sind die Schmuggler von Zigaretten, Wodka, Diesel und Benzin in Polen bekannt geworden. Der Sammelband stellt internationale Forschungsergebnisse vor, in denen die prekären Bedingungen des alltäglichen Überlebens in peripheren Regionen Ostmitteleuropas analysiert werden.
Návaznosti
GP403/07/P299, projekt VaVNázev: Uskutečňování EU: mezinárodní hranice a politiky prostoru v polsko-běloruských souvislostech
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 06:12

Další aplikace