Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. The invisible power networks between the individual and the state in Austria 1780-1850. In Zářický, Aleš; Fasora, Lukáš. The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 97-110. ISBN 978-80-210-9171-9.
 2. 2017

 3. VOTRADOVCOVÁ, Hana. BEYOND THE REVOLUTION : External actors in Pre- & Post-revolutionary Libya - Review of Current Research. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, roč. 17, č. 2, s. 101-115. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.02.099-113.
 4. VOTRADOVCOVÁ, Hana. Securitization of Migration. A Study of Movement and Order. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 72-73. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2017-1-72.
 5. 2016

 6. MOCCIARO, Egle, Adriana ARCURI a Maria Rosa TURRISI. Una marcia in più. Ricerca, didattica e documentazione per la formazione degli insegnanti di italiano L2. In Gruppo di ricerca dell’Atlante Linguistico della Sicilia. La linguistica in campo. Scritti per Mari D’Agostino. Alessandria: Edizioni Dell'Orso, 2016. s. 41-50. ISBN 978-88-6274-662-5.
 7. 2015

 8. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Review of the 16, 2014 (2) issue of Urban People journal “Beyond Borders: Migration and (In)Equality in Central Europe in Comparison”. In Migration Online. 2015.
 9. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Turkish Berlin: Integration Policy & Urban Space (book review). In Migration Online. 2015.
 10. MOCCIARO, Egle, Adriana ARCURI a Adele PELLITTERI. Una didattica per project work nelle comunità dei minori. In M. Amoruso, M. D’Agostino, Y. Jaralla (a cura di). Dai barconi all'università. Percorsi di inclusione linguistica per minori stranieri non accompagnati. Palermo: Scuola di Lingua italiana per Stranieri, 2015. s. 205-214. Quaderni e ricerche 5. ISBN 978-88-908671-6-3.
 11. 2014

 12. ČERNOHORSKÁ, Vanda. No Country for Refugees. Greek EU Presidency and the (Anti) Migration Policy. In Migration Online. 2014.
 13. 2013

 14. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Suche nach Ordnung. Die Kontrolle der Migration in Österreich zur Zeit der Aufklärung. Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze : Česká společnost pro výzkum 18. století, 2013, roč. 3, č. 1, s. 7-28. ISSN 1804-6983.
 15. 2010

 16. GRYGAR, Jakub. Wenn Leute, Sachen und Geld migrieren. Ethnografie der Reibung an der polnisch-belarussischen Grenze. In Alltag im Grenzland. Schmuggel als ökonomische Strategie im Osten Europas. 1. vyd. Wiesbaden: VS-Verlag Sozialwissenschaften, 2010. s. 199-213, 14 s. ws. ISBN 978-3-531-17087-9.
 17. 2009

 18. GRYGAR, Jakub. Devushka and cigarette: Fluid migrants across the EU border. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 57, č. 5, s. 546-559. ISSN 1335-1303.
 19. VAŠEČKA, Michal a Ctibor KOŠŤÁL. Integrácia migrantov - vieme čo chceme? Politiky integrácie v Slovenskej republike v komparatívnej perspektíve. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2009. 431 s. Governance studies. ISBN 978-80-89244-51-5.
 20. KLVAŇOVÁ, Radka. Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 6, č. 1, s. 91-111, 20 s. ISSN 1214-813X.
 21. VAŠEČKA, Michal. O vzťahoch k iným a k sebe: diverzita v krajine pod Tatrami. In Bútora, Martin - Kollár, Miroslav - Mesežnikov, Grigorij - Bútorová, Zora: Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky & Kalligram. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Kalligram, 2009. s. 241-260. Štúdie a názory. ISBN 978-80-89345-19-9.
 22. VAŠEČKA, Michal. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migráci v SR. 1. vydání. Bratislava: International Organization for Migration, 2009. 137 s. EIF Migrácia. ISBN 978-80-970307-0-4.
 23. 2008

 24. POŘÍZKOVÁ, Hana. Analýza zahraniční zaměstnanosti v České republice; postavení cizinců na trhu práce a podmínky jejich ekonomické integrace. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008. 76 s. ISBN 978-80-87007-83-9.
 25. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Co víme a nevíme o národnostních menšinách žijících s námi? In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 103-112, 9 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.
 26. HUBL, Richard a Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration. In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
 27. KLVAŇOVÁ, Radka. Conceptualizing inclusion/exclusion of migrants in a transnational perspective: ways of belonging and non-belonging in a transnational social field. In Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. Masarykova univerzita, Telč. 2008.
 28. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21.století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 356 s. sine. ISBN 978-80-210-4766-2.
 29. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina, Ladislav RABUŠIC a Michal VAŠEČKA. Female Migrants in Ageing Societies. Policy relevant implications of the FEMAGE project. 1. vydání. Wiesbaden: BUNDESINSTITUT FÜR BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG, 2008. 75 s. FEMAGE Working Paper Series 2.
 30. FRANGER, Gaby a Mirka NEČASOVÁ. Introduction. In FRANGER, Gaby a Mirka NEČASOVÁ. On the Move. První. Roma: Carocci editore, 2008. s. 9 - 16, 7 s. biblioteca di testi e studi 466. ISBN 978-88-430-4786-4.
 31. CZAJKOWSKA, Hana, Radka KLVAŇOVÁ, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Michal VAŠEČKA. Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. 2008.
 32. HAMAR, Eleonóra. Náboženství v diaspoře. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 243-247. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 33. KLVAŇOVÁ, Radka. So close, yet so distant. Inclusion and exclusion of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic. In Labour migration and Europeanization processes after 1989/91, Catholic University of Leuven. 2008.
 34. 2007

 35. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ a Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
 36. KLVAŇOVÁ, Radka. Inclusion and exclusion in the biographies of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic in a transnational perspective. In Ethnicity, Belonging, Biography and Ethnography; Georg-August-University, Goettingen. 2007.
 37. KLVAŇOVÁ, Radka. Issues, methods and outcomes of ethnological studies on cultural diversity in the Czech Republic with a special emphasis on migration and inclusion of immigrants. In Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces; Ethnic and Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 2007.
 38. KLVAŇOVÁ, Radka. Migrants in the Networks of Social Relations: A Case Study of the Migrants from Armenia Living in Brno. In Life in Motion; Masaryk University. 2007.
 39. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Neregulérní práce imigrantů v České republice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 78-90. ISSN 1213-6204.
 40. HAMAR, Eleonóra a Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 1, s. 69-88, 19 s. ISSN 0038-0288.
 41. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference. Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007. 324 s. ISBN 9788021044395.
 42. MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
 43. BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Tocharové. Kdo byli, odkud přišli, kde žili. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, A 55, č. 1, s. 83-111, 28 s. ISSN 0231-7567.
 44. SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007. 175 s. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9.
 45. 2006

 46. JONES, Sarah, Margaret FLORENCE, Ian ELLIS, Richard KAY, Jacqueline COX, Kateřina KAŇKOVÁ, Seth SCHOR a Ana SCHOR. A keratinocyte-produced inhibitor is differentially active against two isoforms of MSF. In British Microcirculation Society Meeting 2006. 2006.
 47. KŘEPELKA, Filip. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy. Právník. Praha: Academia, 2006, Roč. 145, č. 6, s. 647-671. ISSN 0231-6625.
 48. GRYGAR, Jakub a Marek ČANĚK. Kvalifikace a uplatnění migrantů na trhu práce v České republice. Socioweb. Praha: Sociologický ústav, 2006, roč. 4, č. 11, s. 1. ISSN 1214-1720.
 49. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Několik poznámek k otázce integrace Vietnamců. Socioweb. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 5, č. 11, s. 8-9. ISSN 1214-1720.
 50. FRANC, Aleš. Pracovní migrace v České republice. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 207-215, 375 s. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
 51. SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců. In CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006. s. 68-82, 14 s. ISBN 807325087X.
 52. GRYGAR, Jakub, Marek ČANĚK a Jan ČERNÍK. Vliv kvalifikace na uplatnení a mobilitu na ceském trhu práce u migrantu ze tretích zemí. Praha: MKC Praha, 2006. 56 s. Studie. ISBN 80-239-7824-1.
 53. FRANC, Aleš. Vývoj pracovních migrací v České republice. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2006. s. 58-65, 202 s. ISBN 80-210-4087-4.
 54. BÚRIKOVÁ, Zuzana. Why Slovak Women Become Au Pairs? In International Conference New Directions in Post/Socialist Research. 2006.
 55. HUBL, Richard. Zahraniční migrace v České republice v letech 1991-2004. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 60-66. ISBN 80-210-4148-X.
 56. 2005

 57. SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého světa. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: IMS, 2005. s. 74-87, 18 s. ISBN 80-902936-7-6.
 58. KOUŘIL, Petr. Odluka národa od státu. Reformulované občanství u Castlese a Davisona. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 177-182. ISSN 1214-813X.
 59. SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility. HUMAN MOVEMENT. Wroclaw: Akademie sportu, 2005, roč. 2005, 6 (1), s. 59-65. ISSN 1732-3991.
 60. 2004

 61. VAŠEČKA, Michal, Rainer MUNZ a Rainer OHLIGER. Ethnopolitik in der Systemtransformation: Ethnische Migration und Repräsentation ethnischer Interessen. 1. vydání. Berlin: Humboldt University, 2004. 112 s. Demographie und Migration.
 62. KOPEČEK, Lubomír. Imigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran. Středoevropské politické studie. 2004, roč. 6, 2-3, s. 45-65. ISSN 1212-7817.
 63. SLANÝ, Antonín. Sociální dimenze vstupu České republiky do Evropské unie. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2004, VII., 2., s. 4-11. ISSN 1212-3951.
 64. 2003

 65. HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ, Eva ŠLESINGEROVÁ a Petr KOUŘIL. CD-ROM Displacement. Institut pro studium kultury a etnocentrismu - ISKE, 2003.
 66. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ a Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 525 s. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
 67. RAPPOLE, J. H. a Zdeněk HUBÁLEK. Migratory birds and West Nile virus. Journal of Applied Microbiology. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd, 2003, roč. 94, Supplement, s. 47-58. ISSN 1365-2672.
 68. JANKŮ, Kateřina. Rodina jako jednotka zkoumání migrace sociálně marginalizovaných. In Sborník konference MlaDěRo. Brno: Masarykova universita, 2003. s. 12-23. ISBN ...
 69. VAŠEČKA, Imrich. Roma Migration from Slovakia. In Vašečka, M., Jurásková, M., Nicholson, T., (eds), 2003. Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs. První. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. s. 457-474. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-46-6.
 70. HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ a Eva ŠLESINGEROVÁ. Tvůrčí seminář Displacement. 2003.
 71. GAISLER, Jiří, Vladimír HANÁK, Vladimír HANZAL a Vilém JARSKÝ. Výsledky kroužkování netopýrů v České republice a na Slovensku, 1948-2000. In Vespertilio. 7. vyd. Praha: Národní muzeum, Praha, 2003. s. 3-61, 58 s. ISBN 80-88850-20-7.
 72. 2002

 73. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2002. s. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
 74. SZALÓ, Csaba. Proces kulturní asimilace a konstrukce identity "přistěhovalců". In SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2002. s. 179-196. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6.
 75. SZALÓ, Csaba a Kateřina JANKŮ. Romská emigrace do Kanady a krize sociální inkluze. In SZÉP, Attila. Rómovia v strednej Európe: Migrácia Romov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodních študií, 2002. s. 29-79. ISBN 80-89106-03-X.
 76. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
 77. 2001

 78. SZALÓ, Csaba. Migrace romských rodin a krize sociální inkluze. Zborník SIMŠ. Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 10-19. ISSN 1335-5686.
 79. SZALÓ, Csaba. Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady. Zborník SIMŠ. Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19-25. ISSN 1335-5686.
 80. 2000

 81. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ a Ilona KLUSÁKOVÁ. Are resident laminin molecules of the extracellular matrix needed for Schwann cell migration? The Histochemical Journal. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000, roč. 2000, č. 32, s. 640-641. ISSN 0018-2214.
 82. REICHARD, Martin a Pavel JURAJDA. Různé strategie driftu ryb v nížinných tocích. In Biodiverzita ichtyofauny ČR (III). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, 2000. s. 79-84. ISBN 80-238-5659-6.
 83. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ a Ilona KLUSÁKOVÁ. Schwann cells migrating in absence of the axons in the basal lamina tubes express immunoreactivity for laminins, fibronectin, thrombospondin, and chondroitin sulfate. Eur. J. Neurosci. Oxford: Blackwell Science Ltd., 2000, roč. 12, Suppl. 11, s. 289. ISSN 0953-816X.
 84. 1998

 85. VÁCLAVÍK, Richard, Martin REICHARD a Pavel JURAJDA. Drift larev a juvenilních ryb: srovnání malé a velké nížinné řeky. In Sborník referátů z III. české ichtyologické konference. Vodňany: VÚRH Jihočeské Univerzity, 1998. s. 93-98. ISBN 80-85887-20-7.
 86. 1997

 87. IVANOV, Martin. Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe during the Miocene. In Herpetology 97 - Abstracts of the Third World Congress of Herpetology. Prague, 1997. s. 248.
 88. 1996

 89. CATTAN, Nadine, Claude GRASLAND a Stanislav ŘEHÁK. Migration flows between the Czech and Slovak republic: which form of transition ? In Central Europe after the Fall of the Iron Curtain, Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends (F. W. Carter, P. Jordan, V. Rey, eds.). Frankfurt a/M: Peter Lang, 1996. s. 319-336. ISBN 3-631-48781-9.
 90. 1995

 91. IVANOV, Martin. Pleistocene Reptiles at the Locality of the Stránská Skála Hill. In Stránská Skála Hill. Excavation of open-air sediments 1964-1972. Brno: Moravian Museum, 1995. s. 93-109. Anthropos series, Vol. 26, (N. S. 18).
 92. 1985

 93. BLAŽEK, Václav. K otázkám nejstarších migrací na asijském kontinentě. Zprávy Československé orientalistické společnosti při ČSAV. Praha: ČSAV, 1985, roč. 26, č. 1, s. 157-180.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2021 09:30