HUBL, Richard a Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration. In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration
Název česky Migrace a dojížďka za prací po roce 1989 v největších aglomeracích České republiky s důrazem na brněnskou aglomeraci
Autoři HUBL, Richard (203 Česká republika, garant, domácí) a Václav TOUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Ostrava, On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007, od s. 66-81, 16 s. 2008.
Nakladatel Ostravská univerzita v Ostravě
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00050689
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-7368-442-6
Klíčová slova anglicky commuting;migration;agglomeration;Brno city;hinterland
Štítky agglomeration, Brno City, commuting, hinterland, migration, Pb, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 31. 3. 2012 12:47.
Anotace
The authors delimited four zones of Brno hinterland using analysis of labour commuting to Brno in 1991 and 2001 and data on migration in 1991-2004. They arrived at the conclusion that the hinterland expands, particularly due to weakening of labour function of micro regional centres in the distance of 20-50 km from Brno. They argue that expansion of the hinterland is significantly caused by firms with foreign capital located in industrial zones and the Czech Technological Park. As regards migration, it is probable that the city of Brno will gain more population by means of migration in future; this prediction is also supported by the latest statistical data concerning current residential construction in the city. Nevertheless, the migration turnover between Brno and the municipalities of the first and second hinterland zone will remain quite high since the sub-urbanisation process is not finished.
Anotace česky
Na základě analýzy dat o dojížďce za prací v letech 1991 a 2001 a dat o migraci v období 1991-2004 vymezili autoři v zázemí Brna 4 koncentrické zóny. Dospěli k závěru, že zázemí Brna expanduje, a to zejména z důvodu oslabování pracovní funkce mikroregionálníéch center ve vzdálenosti 20-50 km od jádra aglomerace. Z hlediska migrace bude v budoucích letech saldo Brna kladné, což je podporováno aktuálními statistickými daty, která berou v potaz i další probíhající bytovou výstavbu. Migrační obrat mezi Brnem a obcemi v 1. a 2. zóně jeho zázemí zůstane i nadále vysoký, neboť suburbanizační proces není v tomoto případě ještě zcela dokončen.
Návaznosti
WB-29-04, projekt VaVNázev: Venkovský prostor a jeho oživení - specifické místní zdroje a možnosti jejich využití a specifické místní problémy a možnosti jejich řešení - aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2022 08:47