Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HUBL, Richard a Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration. In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
 2. MULÍČEK, Ondřej a Luděk SÝKORA. The Post-Socialist Metropolis: From Mono to Poly-Centricity. In A Suburban World? Global Decentralization and the New Metropolis. International Conference. Reston, Washington, USA. 2008.
 3. 2007

 4. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ a Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
 5. 2006

 6. KREJČÍ, Tomáš. Changes in core-hinterland relations in Czech agglomerations: labour commuting analysis. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 129-137. ISBN 80-210-4148-X.
 7. 2005

 8. BAŠTOVÁ, Magdalena, Miloš FŇUKAL, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001. In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. s. 1-15. ISBN 80-7318-359-5.
 9. BAŠTOVÁ, Magdalena, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Změny v dojížďce za prací do českých velkoměst v letech 1991 - 2001. In Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe - zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia. první. Košice: Vydavatelstvo Univerzity P. J. Šafárika, 2005. s. 9-14. ISBN 80-7097-623-3.
 10. 2004

 11. TOUŠEK, Václav, Tomáš KREJČÍ a Radek ŘEŘICHA. Objektivní pohled na pracovní místa ve městě Brně a jeho zázemí. In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. s. 264-270. ISBN 80-8050-784-8.
 12. KREJČÍ, Tomáš a Václav TOUŠEK. Vliv dojížďky za prací na situaci na trhu práce ve městě Brně. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 95-101. ISBN 80-210-3549-8.
 13. 2002

 14. TOUŠEK, Václav, Bohumila TOMŠÍČKOVÁ a Josef KUNC. Hodonínsko: border region of intensive relationships with Slovakia. In State border reflection by border region population of V4 states. Proceedings of the international colloquy. Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra, 2002. s. 64-71. ISBN 80-8050-536-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 7. 2022 22:18