KREJČÍ, Tomáš. Changes in core-hinterland relations in Czech agglomerations: labour commuting analysis. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 129-137. ISBN 80-210-4148-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Changes in core-hinterland relations in Czech agglomerations: labour commuting analysis
Název česky Proměny vztahů jádro-zázemí v aglomeracích ČR: analýza dojížďky za prací
Autoři KREJČÍ, Tomáš (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení, od s. 129-137, 9 s. 2006.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00018714
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-210-4148-X
Klíčová slova anglicky core-hinterland; agglomeration; commuting; suburbanisation
Štítky agglomeration, commuting, core-hinterland, suburbanisation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Krejčí, Ph.D., učo 23090. Změněno: 28. 5. 2007 14:58.
Anotace
This paper deals with the commuting to the centres of the biggest Czech agglomerations in 1991 and 2001 and the influence of commuting to core-hinterland relations. The aim of this article is to study changes of these core-hinterland relations in the 1990s, suburbanisation trends included. Using census data commuting hinterlands of Prague, Brno and Plzeň are delimited. There is an evident increase of number of commuters in 1990s, together with a distinct enlargement of commuting hinterland and commuting flows in all cases. An increase of labour function of municipalities in the first belt of hinterland is also argued within the context of suburbanisation trends. This increase among others resulted in weakening in commuting intensity from the nearest hinterland of the above mentioned cities.
Anotace česky
Příspěvek se věnuje analýze dojížďky za prací do center největších českých aglomerací v letech 1991 až 2001 a vlivu dojížďky za prací na vztah jádra a zázemí aglomerace. Cílem příspěvku je postihnout právě změny vztahů mezi jádrem a zázemím v devadesátých letech včetně suburbanizačních trendů v tomto období. S využitím dat z censů jsou vymezena dojížďková zázemí Prahy, Brna a Plzně. Ve všech případech je patrný nárůst počtu dojíždějících v devadesátých letech, současně s výrazným rozšířením dojížďkového zázemí a počtu dojížďkových proudů. V souvislosti se suburbanizačními trendy se také prokazuje nárůst pracovní funkce obcí ležících v první zóně zázemí jádra. Tento nárůst vedl mimo jiné k oslabení intenzity dojížďky z nejbližšího zázemí do výše uvedených měst.
VytisknoutZobrazeno: 10. 5. 2021 20:21