KREJČÍ, Tomáš a Václav TOUŠEK. Vliv dojížďky za prací na situaci na trhu práce ve městě Brně. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 95-101. ISBN 80-210-3549-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv dojížďky za prací na situaci na trhu práce ve městě Brně
Název anglicky Commuting and its impacts on labour market situation in the City of Brno
Autoři KREJČÍ, Tomáš (203 Česká republika) a Václav TOUŠEK (203 Česká republika, garant).
Vydání První. Brno, VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů, od s. 95-101, 7 s. 2004.
Nakladatel Masarykova univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00010966
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-210-3549-8
Klíčová slova anglicky commuting; labour market; City of Brno
Štítky City of Brno, commuting, labour market
Změnil Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 11. 2. 2005 14:13.
Anotace
Příspěvek se věnuje analýze dojížďky za prací do města Brna v letech 1991 až 2001. Na příkladu dat z censů 1991 a 2001 o intenzitě dojížďky vymezují autoři dojížďkové zázemí brněnského regionu. Analýza prokazuje nárůst počtu dojížďkových proudů do Brna z větších vzdáleností (včetně území kraje Vysočina). V uvedeném období tedy došlo k výraznému rozšíření dojížďkového zázemí města, avšak za současného snížení intenzity dojížďky z obcí v nejbližším okolí Brna. Významnou skutečností je také růst podílu dojíždějících na obsazených pracovních místech, ačkoliv počet pracovních míst v Brně se při vzrůstající nezaměstnanosti za posledních deset let prakticky nezměnil.
Anotace anglicky
The contribution is concerned with an analysis of commuting to Brno from 1991 to 2001. According to data on commuting intensity from 1991 and 2002 censuses the authors delimit commuting hinterland of Brno region. The analysis shows the rise in a number of commuting flows to Brno from greater distances (areas of Vysočina region included). In the period mentioned above there was a distinct enlargement of the citys commuting hinterland, which was however connected with simultaneous decrease in commuting intensity from municipalities in the nearest surroundings of Brno. A rise in commuters portion on occupied labour positions is also a significant fact, although the number of labour positions in Brno have not changed, regarding the increasing unemployment during the last ten years.
Návaznosti
GA205/02/0321, projekt VaVNázev: Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v kontextu evropské integrace
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM 145600001, záměrNázev: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2021 08:29