Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP. 2014.
 2. 2013

 3. VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. In British Society of Gerontology´s 42nd Annual Conference; Velká Británie, Oxford,. 2013.
 4. 2010

 5. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Od pásu ke stánku - a zpět? Proměny ekonomických aktivit Vietnamců v České republice. In Vybrané aspekty života cizinců v české republice. První. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2010. s. 77-94, 17 s. ISBN 978-80-7416-067-7.
 6. 2009

 7. HORA, Ondřej. Český trh práce z hlediska vybraných forem flexibility a kvality pracovního života. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 3, č. 2, 9 s. ISSN 1802-5854.
 8. 2008

 9. POŘÍZKOVÁ, Hana. Analýza zahraniční zaměstnanosti v České republice; postavení cizinců na trhu práce a podmínky jejich ekonomické integrace. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008. 76 s. ISBN 978-80-87007-83-9.
 10. MALINOWSKA, Miroslava a Růžena LUKÁŠOVÁ. Conclusions. In Malinowska M. (ed.): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008. s. 185 - 187. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.
 11. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Institut starobního důchodu jako (de-) motivační faktor na trhu práce. In Winkler J. et al. (2008) Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 113-132, 19 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 12. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. Jaké vzdělání pro globalizovanou kulturu? In 6th Special Focus Smposium on CIESKS: Communication, Information and Economy Sciences in the Knowledge Society. Baden-Baden: The European Advanced and systems Research Center (ECNSI), 2008. s. 22-28. ISBN 978-953-7210-08-3.
 13. HOFÍREK, Ondřej a Radka KLVAŇOVÁ. K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 16-20. ISSN 1802-5854.
 14. MALINOWSKA, Miroslawa, Růžena LUKÁŠOVÁ a Pavol KITA. Labour market in the opinion of Czech, Polish and Slovak Students - field research results. In Malinowska, M. (ed): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008. s. 149 - 184. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.
 15. FRANC, Aleš. Migrace. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10 CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 88-98. ISBN 978-80-210-4725-9.
 16. KLIMPLOVÁ, Lenka. Monitoring a analýza kvalifikačních potřeb ve Švédsku. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 121-130. ISSN 1213-6204.
 17. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 121-131. ISBN 978-80-210-4762-4.
 18. PLASOVÁ, Blanka a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko. In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008. s. 37-60, 23 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 19. WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 5 - 14, 9 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 20. FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, CVKS, 2008. s. 90-106. ISBN 978-80-210-4786-0.
 21. FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008.
 22. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. System der beruflichen Integration in Tschechien. Überblick über die Angebote und Beispiele aus der Praxis. 2008.
 23. MUSIL, Petr. Trh práce. In Slaný a kol.: Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 38-56. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9.
 24. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace. In Tomeš, Z. - Žídek, L. a kol.: Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 18-45. CVKS. ISBN 978-80-210-4786-0.
 25. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 42 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 26. KOPŘIVOVÁ, Jitka a Igor JADVIDŽÁK. Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport MU FSpS v Brně na trhu práce. In Uplatnění absolventů studijního programu tělesná výchova a sport na trhu práce v České republice (1998-2005). Praha: Univerzita Karlova v Praze, FTVS, 2008. s. 95-104. Univerzita Karlova v Praze, 1. svazek. ISBN 978-80-86317-57-1.
 27. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. Brussels: Director General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2008. 7 s.
 28. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. In Peer Review meeting "The Individual Learner Plan: a new approach". 2008.
 29. HYÁNEK, Vladimír a Růžena LUKÁŠOVÁ. Young people on the labour market in Czech Republic in 1996 - 2006. In Malinowska M. (ed.): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008. s. 19 - 64, 45 s. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.
 30. 2007

 31. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Český trh práce a nezaměstnanost. In Psychológia práce a organizácie - 2007. Košice: Společenskovedný ústav SAV, Košice, 2007. s. 47-52. ISBN 978-80-969628-6-0.
 32. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Discrimination of Ukrainian and Romanian women in the Czech labour market and its impact on their social status. In Abstract Book: The 8th Conference of the European Sociological Association: Conflict, Citizenship and Civil Society. Glasgow: ESA, 2007. s. 456.
 33. WINKLER, Jiří a Klára VRBKOVÁ. Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti. Národní program výzkumu II. 2007.
 34. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - společenské a kulturní proměny práce. In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 22-29. ISBN 978-80-210-4422-7.
 35. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 160 s. ISBN 978-80-210-4723-5.
 36. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. 2007.
 37. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora jedinců s postižením při vstupu na volný trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 183-195. ISBN 978-80-7392-012-8.
 38. FRANC, Aleš. Pracovní migrace. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 59-66. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 39. KATRŇÁK, Tomáš a Petr MAREŠ. Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004. Sociologický časopis. Praha, 2007, roč. 43, č. 2, s. 281-304. ISSN 0038-0288.
 40. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference. Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007. 324 s. ISBN 9788021044395.
 41. MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
 42. WINKLER, Jiří­, Klára VRBKOVÁ a Lenka KLIMPLOVÁ. Spokojenost zaměstnavatelů s činností Úřadu práce Brno-venkov. In Seminář v rámci projektu Interreg IIIA Vědecké výsledky akademie expertů. 2007.
 43. MUSIL, Petr. Trh práce. In Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 33-49. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
 44. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 34 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 45. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost polské ekonomiky v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 33 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 46. MUSIL, Petr. Trh výrobních faktorů a konkurenceschopnost v SR v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 52 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 47. 2006

 48. TVRDOŇ, Michal. Analýza regulace trhu práce v Evropské unii a USA. In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference 2006. První vydání. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2006. 13 s. ISBN 80-7318-384-6.
 49. MUSIL, Petr. Czech labour market tendencies during the transition process. 2006.
 50. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ a Šárka PALCROVÁ. Hlavní poznatky z průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 111-116. ISBN 80-210-4155-2.
 51. FRANC, Aleš. Hlavní tendence ve vývoji pracovních migrací v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 27 s. WP č. 22. ISSN 1801-4496.
 52. GRYGAR, Jakub a Marek ČANĚK. Kvalifikace a uplatnění migrantů na trhu práce v České republice. Socioweb. Praha: Sociologický ústav, 2006, roč. 4, č. 11, s. 1. ISSN 1214-1720.
 53. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour Market Marginalisation and Deprivation. In Sirovátka, T. et al.: The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 39-57, 18 s. ISBN 80-87029-06-2.
 54. TVRDOŇ, Michal. Metodologická východiska institucionálního rámce fungování trhu práce. In Zborník 9.medzinárodnej vedeckej konferencie doktorantov EDAMBA 2006. První vydán. Bratislava: Obchodná fakulta EU v Bratislave, 2006. 12 s. ISBN v tisku.
 55. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Zuzana DARMOPILOVÁ. Postoje studentů ekonomicky zaměřených oborů VŠ k práci v zahraničí. Personál. Praha: PRATR, a.s., 2006, XII, září, s. 15 - 17. ISSN 1213-8878.
 56. FRANC, Aleš. Pracovní migrace v České republice. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 207-215, 375 s. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
 57. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Starší osoby na trhu práce a politika aktivního stárnutí - výběr ze statistik a sociologických šetření. In Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006. s. 112-127, 15 s. ISBN 80-86878-52-X.
 58. MUSIL, Petr. Tendence na českém trhu práce v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 28 s. Working paper č. 7/2006.
 59. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 125-133. CVKS. ISBN 8021041579.
 60. GRYGAR, Jakub, Marek ČANĚK a Jan ČERNÍK. Vliv kvalifikace na uplatnení a mobilitu na ceském trhu práce u migrantu ze tretích zemí. Praha: MKC Praha, 2006. 56 s. Studie. ISBN 80-239-7824-1.
 61. FRANC, Aleš. Vývoj pracovních migrací v České republice. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2006. s. 58-65, 202 s. ISBN 80-210-4087-4.
 62. 2005

 63. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Petr WIJA. Growing old in a new member state - the case of Czech Republic. In Building cohesion in an Ageing Europe. on line: Commitee of the Regions, 2005. s. 1-35.
 64. MAREŠ, Petr a Jiří VYHLÍDAL. Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005. 65 s. Výzkumné zprávy.
 65. HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 122-140. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
 66. VIDOVICOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha, Brno: VÚPSV, 2005. 54 s. Výzkumné zprávy.
 67. MUSIL, Petr. Zdanění práce a nezaměstnanost ve vybraných zemích OECD. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005. s. 42-49. ISBN 80-248-0943-5.
 68. BARTÁKOVÁ, Helena. Znevýhodnění žen s dětmi na trhu práce. In Winkler, J., Klimplová, L., Žižlavský, M. (eds.) Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 91-103. ISBN 80-210-3867-5.
 69. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. 3. mezinárodní konference o nezaměstnanosti a zdraví. Československá psychologie. Praha: Academia, 2005, XXXXIX, č. 4, s. 198-199, 1 s. ISSN 0009-062X.
 70. 2004

 71. ŽÍTEK, Vladimír. Can ALMP change the trends on the labour market? In 3rd International Conference for Young Researchers. Gödöllő: Szent István University, 2004. s. 407-414. ISBN 963-9483-44-3.
 72. MAREŠ, Petr. Faktory a úroveň motivace k zaměstnávání. In Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 100-113. není. ISBN 80-210-3867-5.
 73. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Marginalizace na trhu práce a materiální deprivace nezaměstnaných. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a mareginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. s. 61-74. ISBN 80-210-3455-6.
 74. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problém ekonomického rozvoje Jihomoravského kraje ve vztahu k nezaměstnanosti. In Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidských zdrojů. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. s. 156-166, 9 s. ISBN 80-7194-684-2.
 75. BARTÁKOVÁ, Helena. Příslušníci romských komunit na trhu práce v perspektivě marginalizace a sociální exkluze. In Šimíková, I., Vašečka, I. a kol. Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 29-65, 36 s. Sociologie a média. ISBN 80-7364-009-0.
 76. KREJČÍ, Tomáš a Václav TOUŠEK. Vliv dojížďky za prací na situaci na trhu práce ve městě Brně. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 95-101. ISBN 80-210-3549-8.
 77. WILDMANNOVÁ, Mirka. Vybrané problémy sociální politiky a trhu práce v Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně.
 78. 2003

 79. MAREŠ, Petr, Tomáš SIROVÁTKA a Jiří VYHLÍDAL. Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2003, roč. 39, č. 1, s. 37-54. ISSN 0038-0288.
 80. MUSIL, Petr. Komparace vládní a opoziční verze reformy veřejných financí s ohledem na dopady na trh práce. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2003, roč. 2003, č. 4, 16 s. ISSN 1213-2446.
 81. SIROVÁTKA, Tomáš. Politika pracovního trhu a sociální inkluze. Sociální studia 9. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2003, roč. 5, č. 9, s. 87-106. ISSN 1212-365X.
 82. SIROVÁTKA, Tomáš. Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. 2003. vyd. Brno, Praha: MPSV, 2003. 158 s. první.
 83. HORÁKOVÁ, Markéta a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003. s. 202-219. ISBN 80-210-3048-8.
 84. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.
 85. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8.
 86. TOUŠEK, Václav a Lenka VAŠKOVÁ. Trh práce ve městě Brně - změny po roce 1989. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 229-240. ISBN 80-210-3289-8.
 87. PALCROVÁ, Šárka a Václav TOUŠEK. Trh práce ve městě Brně na konci roku 2002. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, sv. 169, ř. 22, s. 169-174.
 88. 2002

 89. ODEHNALOVÁ, Alena a Martina PRINZOVÁ. Demografická charakteristika české populace. Kateřina Lišková a Jolana Navrátilová, ed. In Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001. 1. vyd. Brno: Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2002. s. 9-14.
 90. ŽÍTEK, Vladimír. Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ. In Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 223-232. ISBN 80-2102816-5.
 91. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002. 172 s. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3.
 92. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a. s., 2002. 236 s. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 93. FUCHS, Kamil. Nezaměstnanost v ekonomické teorii. In Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 57-74. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 94. ŽÍTEK, Vladimír. Possibilities of Assessment the Effectiveness of Active Employment Policy in the Czech Republic. In Employment, unemployment, under-employment. 1st ed. Aberdeen: The Robert Gordon University, 2002. s. 252-264.
 95. JARKOVSKÁ, Lucie. Propopulační politika, feminismus a rovné příležitosti. Kateřina Lišková a Jolana Navrátilová, ed. In Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001. 1. vyd. Brno: Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2002. s. 42-48.
 96. SIROVÁTKA, Tomáš a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy veřejně prospěšných prací k sociálnímu začlenění a k získání zaměstnání. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 2002. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 220-233. ISBN 80-210-3048-8.
 97. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Psychologie nezaměstnanosti. In Buchtová, B. eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a. s., 2002. s. 75-127. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 98. HROBAŘOVÁ, Hana. Trh práce a politika zaměstnanosti. In Specifika transformačního procesu v České republice. 1. vyd. Brno: MU, 2002. s. 76-96. ISBN 80-210-2783-5.
 99. VITURKA, Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. 169 s. ISBN 80-210-2813-0.
 100. 2000

 101. ŽÍTEK, Vladimír a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Efektivnost výdajů na APZ (případová studie absolventské praxe v okresech Blansko a Břeclav v roce 1999). In III. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 187-196. ISBN 80-210-2490-9.
 102. BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost a zdraví. In sborník z mezinárodní konference Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita 16. 11., 2000. s. 4-12. ISBN 80-210-2425-9.
 103. 1999

 104. FIALA, Tomáš, Josef KUNC a Václav TOUŠEK. Aktuální tendence v zaměstnávání cizinců na trhu práce v ČR. Geografie. Brno: PedF MU, 1999, XI, s. 45-50. ISSN 80-210-2138-1.
 105. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour market and human resources. In Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. s. 21-43. ISBN 80-200-0774-1.
 106. BUCHTOVÁ, Božena. Rozhovor o nezaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Univerzitní noviny.
 107. VAŠKOVÁ, Lenka, Václav TOUŠEK a Josef KUNC. Zaměstnanost a pracovní uplatnění obtížně umístitelných občanů na trhu práce (analýza dotazníkového šetření ve vybraných organizacích). Praha: VÚPSV, 1999. 61 s.
 108. MAREŠ, Petr. Zkušenost české populace s trhem práce. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1999, roč. 31, č. 5, s. 481-489. ISSN 0049-1225.
 109. KUNC, Josef. Změny v průmyslu města Brna a jejich vliv na situaci na trhu práce. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica. Prešov: Prešovská univerzita, 1999, XXXII, č. 3, s. 175-184. ISSN 80-88722-64-0.
 110. 1998

 111. WINKLER, Jiří a Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno: PC DIR, 1998. 107 s. EU.
 112. WINKLER, Jiří a Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno: PC DIR, 1998. 107 s. EU. ISBN 80-7226-195-9.
 113. KUNC, Josef. The Regionally Geographical View of Labour Market in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Institute of Geonics. Ostrava: AV ČR, 1998, roč. 6, č. 2, s. 8-17. ISSN 1210-8812.
 114. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Trh práce a lidské zdroje. In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. s. 21-44. ISBN 80-200-0703-2.
 115. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVATKA. Trh práce a lidské zdroje. In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. s. 15-43. ISBN 80-200-0703-2.
 116. KUNC, Josef. Vliv urbanizace na trh práce. In Podobnosti a rozdíly vývoje měst v ČR a SR po roce 1990. Sborník 2. česko - slovenského akademického semináře. Brno: Rediograph, 1998. s. 73-77. ISBN 80-901844-3-X.
 117. 1994

 118. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 1994. 151 s. Studijní texty 6. ISBN 80-901424-9-4.
 119. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Nezaměstnanost v České republice na počátku devadesátých let v regionálním pohledu. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 475-498. ISSN 0038-0288.
 120. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Nezaměstnanost v České republice na počátku 90. let v regionálním pohledu. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 479-498. ISSN 0038-0288.
 121. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Regionální nezaměstnanost v České republice. První. Brno: Research Support Scheme, Central European University in Prague, 1994. 140 s. není.
 122. 1992

 123. SOUČEK, Václav. 2. Contextualizing competency-based schooling. Perth, Western Australia: University of Western Australia, 1992. 5 s. The Australian Journal of Teacher Education.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2021 15:40