EN

Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference.

MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference.
Název anglicky Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.
Autoři MAREŠ, Petr (203 Česká republika, garant) a Ondřej HOFÍREK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 327 s. 2007.
Nakladatel Mezinárodní politologický ústav
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/07:00025668
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-4439-5
Klíčová slova česky sociální reprodukce;sociální integrace;socální exkluze;sociální inkluze;sociální identity;pracovní trh
Klíčová slova anglicky social reproduction; social integration; social exclusion; social inclusion; social identity; family; migration; education; labour market; ageing;
Štítky ageing, Education, Family, labour market, migration, social exclusion, social identity, social inclusion, social integration, social reproduction
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 11:22.
Anotace
Publikace je výběrem příspěvků, které byly předneseny na konferenci Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze pořádané Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v listopadu 2006. Příspěvky ve sborníku odráží současný stav poznání v oblasti zkoumání sociálních procesů, závažných pro biologické a sociální přežití společnosti v České republice. Současně se jedná o témata, která jsou v kontextu evropské sociologie a dalších sociálních věd včetně aplikovaných disciplín (veřejná a sociální politika, sociální práce) předmětem dynamického rozpracování: řešené problémy jsou aktuální nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropu. Vybrané příspěvky jsme rozdělili do pěti tématických oddílů věnovaných problematice sociální mobility a stratifikace, měnící se podoby rodiny a nových vzorců organizace intimity, vzdělání a trhu práce jako mechanizmů jak sociálního vyloučení, tak sociální integrace, otázkám sociálních identit a migrace a také prostorovým aspektům sociální exkluze.
Anotace anglicky
This publication is a selection of papers presented at the conference Social reproduction and integration: ideals and limits held by the Institute for research on social reproduction and integration of the Faculty of Social Studies in November 2006. Papers in the conference proceedings reflect the actual state of knowledge in the field of inquiry into social processes important for biological and social survival of the society in the Czech Republic. These themes are also topics of dynamic elaboration in the context of European sociology and other social sciences including applied disciplines (public and social politics, social work) - the solved problems are important in the European context as well. The selected papers are divided into five sections devoted to the problems of social mobility and stratification, the changing forms of family and new patterns of intimacy organization, education and labour market as mechanisms of social exclusion and social inclusion, the problems of social identities and migration and also the spatial aspects of social exclusion.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 08:17

Další aplikace