Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Od pásu ke stánku - a zpět? Proměny ekonomických aktivit Vietnamců v České republice. In Vybrané aspekty života cizinců v české republice. První. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2010. s. 77-94, 17 s. ISBN 978-80-7416-067-7.
 2. 2009

 3. ŠTĚTKA, Václav. Media Events and European Visions: Czech Republic in the 2007 Eurovision Song Contest. Communications - European Journal of Communication Research, 2009, roč. 34, č. 1, s. 21-38. ISSN 0341-2059.
 4. 2007

 5. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference. Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007. 324 s. ISBN 9788021044395.
 6. MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
 7. 2006

 8. 2004

 9. SLANÝ, Antonín a Vojtěch KREBS. Causes of Changes in Social Protection Systems. Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2004, IV., č. 1, s. 41-47. ISSN 1213-2446.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 1. 2020 20:12