MULÍČEK, Ondřej a Luděk SÝKORA. The Post-Socialist Metropolis: From Mono to Poly-Centricity. In A Suburban World? Global Decentralization and the New Metropolis. International Conference. Reston, Washington, USA. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Post-Socialist Metropolis: From Mono to Poly-Centricity
Název česky Post-socialistická metropole: od mono k polycentricitě
Autoři MULÍČEK, Ondřej (203 Česká republika) a Luděk SÝKORA (203 Česká republika, garant).
Vydání A Suburban World? Global Decentralization and the New Metropolis. International Conference. Reston, Washington, USA. 2008.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00030076
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky decentralization; polycentricity; metropolis; commuting;
Štítky commuting, decentralization, metropolis, polycentricity
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., učo 7678. Změněno: 26. 3. 2010 11:31.
Anotace
The socialist cities were characterized by strong compactness and monocentricity. City centers accommodated large share of administration and retail and hierarchically organized secondary centers dwarfed in their shadow. Suburbanization has not developed and suburban areas accounted for only small share of population and negligible share on jobs. This situation rapidly changed with the transformation towards market economy. Under capitalist condition, suburbanization developed rapidly. Importantly, non residential decentralization got strong impetus with foreign firms expanding on new markets. Shopping parks, warehousing, distribution and industries and even first signs of offices started to form new suburban nuclei. These new suburban areas act as job centers that are reshaping the internal organization of post-socialist metropolitan areas. These job centers are new commuting to work destinations. Importantly, the character of low-paid jobs located in areas of residential suburbanization of wealthy generates socio-spatially reverse commuting flows signaling the development of spatial mismatch between the development of places of work and housing. Furthermore, shopping and entertainment centers offer services to population having major impact on the time-space allocation of activities and mobility in metropolitan spaces. For instance, the direction of travel for shopping has completely reversed in past 15 years. The paper is using data on population, jobs and commuting in detail spatial breakdown to document transformations in the spatial organization of pot-socialist metropolis in the period 1991-2001. Empirically, it analyses Prague and Brno, two metropolitan areas in the Czech Republic. The purpose of the paper is to show the ongoing transformation from mono to polycentric structure. Furthermore, the paper argues that the ways of the spatial integration of metropolitan areas is changing substantially with hierarchical centripetal ties to city centre being supplemented with centrifugal relations to new suburban job and service centers. A more complex spatial integration of metropolitan areas is developed with a plurality of hierarchical and reciprocal relations between the city and settlements in its suburban zone. Despite this transformation is rather in its initial phase, we can already document the major ongoing trends and attempt to assess the anticipated future developments.
Anotace česky
Socialistická města byla charakteristická kompaktností a monocentrickým uspořádáním. V městských jádrech byl lokalizován velký podíl administrativních či maloobchodních funkcí, význam sekundárních center byl nepoměrně nižší. Rozsah suburbanizačních procesů byl zanedbatelný. Tato situace se dramaticky změnila v transformačním období - v tržních podmínkách došlo k rychlému rozvoji suburbanizace. Nerezidenční suburbanizace byla významně podpořena příchodem zahraničních společností expandujících na nové trhy. Nákupní parky, distribuční centra a průmyslové parky se staly zárodky nových suburbánních jader. Nové suburbánní prostory představují shluky pracovních aktivit měnící vnitřní organizaci post-socialistických metropolitních areálů, zejména dojížďkové vzorce. Příspěvek s využitím dat o pracovních příležitostech a pracovní dojížďce analyzuje prostorové a funkční změny post-socialistické metropole mezi roky 1991 a 2001. Empiricky je zvýšená pozornost věnována metropolitním oblastem Brna a Prahy a dokumentován nárůst centrifugálních proudů na úkor proudů centripetálních, stejně jako procesy směřující k pluralitě pracovních center na území metropolitního regionu.
Návaznosti
WD-40-07-1, projekt VaVNázev: Podpora polycentrického regionálního rozvoje
Investor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Výzkum pro řešení regionálních dispartit
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2021 08:31