EN

Zahraniční migrace v České republice v letech 1991-2004

HUBL, Richard. Zahraniční migrace v České republice v letech 1991-2004. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 60-66, 7 s. ISBN 80-210-4148-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zahraniční migrace v České republice v letech 1991-2004
Název česky Zahraniční migrace v České republice v letech 1991-2004
Název anglicky Foreign Migration in the Czech Republic in years 1991-2004
Autoři HUBL, Richard (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů, od s. 60-66, 7 s. 2006.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Rektorát
ISBN 80-210-4148-X
Klíčová slova anglicky Migration;Foreigners;Immigration Conditions;Statistics
Štítky Foreigners, Immigration Conditions, migration, statistics
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Richard Hubl, učo 13390. Změněno: 3. 8. 2008 15:52.
Anotace
Příspěvek se zabývá strukturou zahraniční migrace v České republice v letech 1991 - 2004. Význam zahraniční migrace v populačním vývoji České republiky v 90. letech 20. století oproti minulosti značně vzrostl. Autor výše zmíněné období rozčleňuje do tří etap (1991 - 1995, 1996 - 2000 a 2001 - 2004), ve kterých sleduje jak změny migračního chování a hlavní migrační proudy na základě standardních ukazatelů, tak i změny metodického přístupu v hodnocení zahraničních migrací, zejména po roce 2000. Zvláštní pozornost je věnována migračním proudům se Slovenskem a cílovým územím pro imigranty do České republiky.
Anotace anglicky
The article deals with structure of foreign migration in Czech Republic during the period 1991-2004. The importance of foreign migration in the population development of the Czech Republic was increased. The author divides the above mentioned period into three phases (1991 - 1995, 1996 - 2000 and 2001 - 2004) in which he focuses on changes of patterns of migration behavior and most significant migration streams. Theses are based on standard indicators. Also the changes in methodology of registering migration after year 2000 are taken in. The migration streams with the Slovak Republic are considered as very important as well as the final destination of immigrants to the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 10:51

Další aplikace