MAREČKOVÁ, Pavla. Deutschunterricht in Firmenkursen II. Ergebnisse der Umfrage vom Sommer 2009. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Pedagogická fakulta MU, 2010, roč. 3/1, 30.06.2010, s. 55-68. ISSN 1803-4411.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deutschunterricht in Firmenkursen II. Ergebnisse der Umfrage vom Sommer 2009
Název česky Výuka německého jazyka ve firmách II. Výsledky dotazníkového šetření z léta 2009
Název anglicky German language course in companies II. Research results from summer 2009
Autoři MAREČKOVÁ, Pavla (203 Česká republika, garant).
Vydání Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno, Pedagogická fakulta MU, 2010, 1803-4411.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00045170
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky firemní jazykové kurzy;výuka cizího jazyka;dotazník
Klíčová slova anglicky company language courses;foreign language teaching;questionnaire
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D., učo 15352. Změněno: 25. 10. 2010 13:02.
Anotace
Die Zahl der Firmen bzw. Institutionen, die für ihre Angestellten einen Sprachkurs organisieren, nimmt in den letzten Jahren zu. Aus didaktischer Sicht fehlt es jedoch an Fachliteratur, die die Gesetzmässigkeiten eines solchen Fremdsprachenunterrichts komplex behandeln würde. Daher wurde eine Umfrage unter LektorInnen und KursteilnehmerInnen durchgeführt, die eine Vorstellung über die gegenwärtige Situation ermöglichen sollte. Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse präsentiert, die die Antworten der KursteilnehmerInnen widerspiegeln.
Anotace česky
Počet firem či institucí, které organizují pro své zaměstnance jazykové kurzy, v posledních letech roste. Z didaktického hlediska se však potýkáme s nedostatkem odborné literatury, jež by komplexně pojednávala o zákonitostech této specifické cizojazyčné výuky. Z toho důvodu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi lektory a účastníky firemních kurzů, které mělo za cíl zmapovat současnou situaci.V následujícím příspěvku jsou prezentovány výsledky odrážející výpovědi účastníků kurzů.
Anotace anglicky
In the last few years, the number of companies and institutions that organize a language course for their employees has been growing rapidly. From the viewpoint of the methodology, however, there is a lack of technical literature discussing the regularities of such language courses. That is why a survey was conducted with teachers and participants of these courses that was meant to outline the present situation. The paper at hand presents the evaluation of the participants answers.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 16:55