HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. The Ecotherapeutic Potential of Nature and Taking Care of One´s Health. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Papers on Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 201-212, 12 s. ISBN 978-80-210-5260-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Ecotherapeutic Potential of Nature and Taking Care of One´s Health
Název česky Ekoterapeutický potenciál přírody a péče o zdraví
Autoři HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA.
Vydání 1. vyd. Brno, Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Papers on Health, od s. 201-212, 12 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5260-4
Klíčová slova česky Kvalita života; environmentální výchova; ekoterapie; formy ekoterapie; ekoterapeutický potenciál přírody; vnímání přírody; relaxace v přírodě; péče o zdraví; výchova ke zdraví
Klíčová slova anglicky uality of life; environmental education; ecotherapy; forms of ecotherapy; ecotherapeutic potential of nature; perception of nature; relaxation in nature; health care; education for health
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 12. 1. 2011 22:17.
Anotace
The authors focus on the improvement of quality of life by a renewed relationship of humans to nature in terms of its ecotherapeutic potential. The positive influence of nature on physical and mental health is examined in the context of environmental education and health education. The individual components of ecotherapy are related to the development of ecological feeling, ecological thinking and education for searching for the sense of life. To illustrate, they present results of a descriptive investigation exploring how student teachers for primary schools associate health care with relaxation in natural environment.
Anotace česky
Autoři se zabývají zvyšováním kvality lidského života aktualizací vztahu člověka k přírodě z hlediska jejího ekoterapeutického potenciálu. Pozitivní vliv přírody na fyzické i psychické zdraví sledují v kontextu environmentální výchovy a výchovy ke zdraví. Jednotlivé úrovně ekoterapie dávají do souvislostí s rozvojem ekologického cítění, ekologického myšlení a výchovou k hledání smyslu života. Pro ilustraci uvádějí výsledky šetření ke zjištění toho, jak studenti oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy spojují péči o zdraví s relaxací v přírodním prostředí.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 8. 7. 2020 13:55