EN

Czech National Cancer Screening Programmes in 2010

MÁJEK, Ondřej, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, Vladimír DVOŘÁK, Štěpán SUCHÁNEK, Bohumil SEIFERT, Pavel KOŽENÝ, Stanislava PÁNOVÁ a Ladislav DUŠEK. Czech National Cancer Screening Programmes in 2010. Klinická onkologie, Brno: ČLS JEP, 2010, roč. 23, č. 5, s. 343-353. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech National Cancer Screening Programmes in 2010
Název česky České programy screeningu zhoubných nádorů v roce 2010
Autoři MÁJEK, Ondřej (203 Česká republika, domácí), Jan DANEŠ (203 Česká republika), Miroslav ZAVORAL (203 Česká republika), Vladimír DVOŘÁK (203 Česká republika), Štěpán SUCHÁNEK (203 Česká republika), Bohumil SEIFERT (203 Česká republika), Pavel KOŽENÝ (203 Česká republika), Stanislava PÁNOVÁ (203 Česká republika) a Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Brno, ČLS JEP, 2010, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00040809
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky screening;zhoubné nádory;informační system
Klíčová slova anglicky cancer screening;malignant neoplasms;information system
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., učo 150629. Změněno: 1. 9. 2011 14:30.
Anotace
All three cancer screening programmes recommended by the Council of the EU are available to defined target age groups in the Czech Republic. Organized programmes for screening of breast, colorectal and cervical cancer have been initiated in the last decade. A system for information support, as an essential component of organized screening programmes, has been implemented in all screening programmes. It comprises the Czech National Cancer Registry to monitor the cancer burden and population impact of the programmes, the National Reference Centre as a provider of nationwide insurance claims data, and the specialised databases of all three programmes, which collect information on screening, diagnostics and final diagnoses.
Anotace česky
V České republice jsou mužům a ženám v definovaných cílových skupinách dostupné programy pro screening zhoubných nádorů dle doporučení Rady EU. V posledním desetiletí byly postupně zahájeny organizované programy screeningu karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu a karcinomu děložního hrdla. Systém informační podpory, který je klíčovou součástí organizovaných screeningových programů, byl zaveden ve všech programech. Systém zahrnuje Národní onkologický registr ČR pro sledování populační zátěže zhoubnými nádory a vlivu screeningových programů, Národní referenční centrum jako poskytovatele údajů získaných sběrem dokladů plátců zdravotní péče a specializované databáze jednotlivých screeningových programů, které sbírají údaje o screeningu, diagnostice a konečných diagnózách.
Návaznosti
NS10650, projekt VaVNázev: Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2019 16:51

Další aplikace