MAŠOVÁ, Šárka, František MORAVEC, Vlastimil BARUŠ and Mária SEIFERTOVÁ. Redescription, systematic status and molecular characterisation of Multicaecum heterotis Petter, Vassiliades et Marchand, 1979 (Nematoda: Heterocheilidae), an intestinal parasite of Heterotis niloticus (Osteichthyes: Arapaimidae) in Africa. Folia Parasitologica. Česká republika: Institute of Parasitology, Acad. Sci., 2010, vol. 57, No 4, p. 280-288. ISSN 0015-5683.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Redescription, systematic status and molecular characterisation of Multicaecum heterotis Petter, Vassiliades et Marchand, 1979 (Nematoda: Heterocheilidae), an intestinal parasite of Heterotis niloticus (Osteichthyes: Arapaimidae) in Africa
Authors MAŠOVÁ, Šárka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), František MORAVEC (203 Czech Republic), Vlastimil BARUŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Mária SEIFERTOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Folia Parasitologica, Česká republika, Institute of Parasitology, Acad. Sci. 2010, 0015-5683.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.533
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00045546
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000285031200003
Keywords in English Nematoda; Brevimulticaecum; Multicaecum; Senegal; Sudan; Africa; Heterotis; barcoding; 18S rDNA sequences; ITS2 sequences
Tags Africa, Brevimulticaecum, Multicaecum, Nematoda, nematode, SEM study, Senegal, SSU, Sudan, West Africa
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Changed: 30/3/2011 19:03.
Abstract
Ascaridoid nematodes referable to Brevimulticaecum heterotis (Petter, Vassiliades et Marchand, 1979) Khalil, 1984 were recorded from the intestine of the African bonytongue, Heterotis niloticus (Cuvier) (Arapaimidae, Osteoglossiformes), from the Mare Simenti in the Niokolo Koba National Park, East Senegal and from Kosti, Sudan. Their examination using light microscopy and for the first time both environmental scanning electron microscopy and scanning electron microscopy revealed some previously unreported morphological features and made possible a detailed redescription of this species. The most important finding is the presence of dentigerous ridges on the inner edges of the lips, which confirms the attribution of this species to Multicaecum Baylis, 1923, where it was originally placed, and not to Brevimulticaecum Mozgovoy in Skryabin, Shikhobalova et Mozgovoy, 1951 where it had subsequently been transferred.
Abstract (in Czech)
Ascaridoidní nematody popisovaní jako Brevimulticaecum heterotis (Petter, Vassiliades et Marchand, 1979) Khalil, 1984 byly nalezeny ve střevech Heterotis niloticus (Cuvier) (Arapaimidae, Osteoglossiformes), na lokalitách Mare Simenti v Niokolo Koba Národním parku, východní Senegal a Kosti, Súdán. Vyšetřní hlísctic pomocí metod světelné mikroskopie a poprvé také environmentální skenovací elektronová microscopie a skenovací elektronová mikroskopie odhalilo dříve nepopsané morfologické znaky a umožnilo detailní redeskribci tohoto druhu. Nejdůležitějším nálezem byla přítomnost ozubených hřebenůna vnitřní hraně hlavových pysků, které potvrzují zařazení do rodu Multicaecum Baylis, 1923, kde také tento druh byl původně zařazen, a nepatří tudíž do rodu Brevimulticaecum Mozgovoy in Skryabin, Shikhobalova et Mozgovoy, 1951 kam byl přeřazen. V práci je přítomen i klíč k určení druhů rodů Brevimulticaecum a Multicaecum.
Links
GD526/09/H025, research and development projectName: Evolučně-ekologická analýza společenstev a populací
Investor: Czech Science Foundation, Evolutionary ecological analysis of communities and populations
LC522, research and development projectName: ICHTYOPARAZITOLOGIE - centrum základního výzkumu
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Ichtyoparazitology - the center of basic research
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Diversity of Biotic Communities and Populations: Causal Analysis of variation in space and time
MUNI/A/0976/2009, interní kód MUName: Biodiverzita - analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (Acronym: BIDA)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23/6/2024 16:42