ČORNEJOVÁ, Michaela. Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik. In Michaela Čornejová, Lucie Rychnovská, Jana Zemanová. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)/History of Czech Orthography (up to 1902). Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 53-74. ISBN 978-80-7294-508-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik
Název anglicky Specific Graphic Features of Oldest Czech Words from the Field of Toponymy
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)/History of Czech Orthography (up to 1902), od s. 53-74, 22 s. 2010.
Nakladatel Host - Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00051557
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7294-508-5
Klíčová slova česky bohemika; onomastika; toponomastika; digrafy; spřežky; český pravopis; A. Profous; L. Hosák; R. Šrámek
Klíčová slova anglicky Bohemica; Onomastics; Toponomastics; Digraphs; Czech Orthography; A. Profous; L. Hosák; R. Šrámek
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 10. 2016 14:25.
Anotace
Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik V centru pozornosti textu stojí nejstarší česká slova (bohemika) dochovaná v nejstarších latinsky psaných listinách týkajících se českého území a edičně vydaných (edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I–VI). Studie se zaměřuje na dvě témata: 1. zhodnocení postavení, jakého se bohemikům dostalo ve vybraných publikacích. Ukazuje se, že při uvádění nejstarších českých slov často chybí důležité údaje týkající se např. pravosti listin, v nichž jsou dochovány, nesprávné údaje se týkají i uvádění počtu bohemik (ve skutečnosti je jich mnohem více, než uvádí literatura). 2. analýza grafiky hlásek ř, č a diftongů ě/ie. Její výsledky ukazují, že vývoj od grafiky období bohemik (období 10.–13. stol.) ke zformování vyspělých spřežkových pravopisných systémů ve 14. století nebyl tak plynulý, jak se v literatuře někdy uvádí, neboť pro zápis uvedených hlásek se u bohemik užívaly jiné způsoby, než které se staly základem spřežkového pravopisu.
Anotace anglicky
The study is focused on oldest Czech words (bohemika) as they can be found in oldest Latin documents relating to the Czech territory, published in Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae Vols. I–VI. The study pays attention to two main topics: 1. Evaluation of the Czech words in the selected sources. The study proves that important data (relating e.g. to the authenticity of the particular materials) are often missing, when the Czech words are presented, incorrect data relate also to the number of Czech words (in fact there are many more of them than stated in the sources). 2. The analysis of graphic presentation of sounds ř, č and diphthongs ě/ie. Conclusions prove that the development from the graphics of the 10th-13th ct., i.e. from the period of isolated Czech words, to the formation of a well developed system of digraphs in the 14th century was not as fluent as it is sometimes stated in literature, since ways other than those that became the basis of the digraphic system of orthography were used in the previous periods to write down the above-mentioned sounds.
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 7. 5. 2021 01:20