ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: État de la question. Anne Brenon. In 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier? Portet-sur-Garonne: Loubatieres, 2010. s. 31-44, 14 s. ISBN 978-2-86266-629-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: État de la question
Název česky Niquintova listina a shromáždění v Saint-Félix: Stav diskuse
Název anglicky Charter of Niquinta and the Meeting at Saint-Félix: State of research
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Anne Brenon.
Vydání Portet-sur-Garonne, 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier? od s. 31-44, 14 s. 2010.
Nakladatel Loubatieres
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00049036
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-2-86266-629-7
Klíčová slova česky Niquintova listina; Papas Nicheta; Saint-Félix; katarství; kataři
Klíčová slova anglicky Charter of Niquinta; Papas Nicetas; Saint-Félix; catharism; cathars
Štítky antiheretical discourse, Charter of Niquinta, RIV-OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Změněno: 30. 1. 2013 13:55.
Anotace
La Charte de Niquinta, texte qui rapporte un grand rassemblement hérétique a Saint-Félix de Lauragais en 1167 et qui se réclame de la provenance dissidente, est un enjeu essentiel de la recherche actuelle sur le catharisme et le bogomilisme. La Charte est le seul document dissident a témoigner d'une organisation assez solide de la dissidence cathare dans le Midi des le XIIe siecle et a postuler les liens des hérétiques méridionaux avec la dissidence orientale. L'hypothese d'un faux moderne se montre plutôt improbable. Mais il reste plusieurs autres hypotheses de sa rédaction au Moyen Âge, donc de son interprétation : il peut s'agir d'une stylisation antihérétique, d'un document relatant largement des faits historiques, d'un faux dissident, d'une légende dissidente du XIIIe siecle. Cet article résume l'état actuel de la discussion et apporte des arguments pour et contre les différentes hypotheses.
Anotace česky
Niquintova listina, která hovoří o velkém kacířském setkání v Saint-Félix v roce 1167 a která se dovolává disidentského původu, je zásadním sporným bodem současných debat o katarství a bogomilství. Je jediným dokumentem, který dosvědčuje pevnou organizaci jihozápadofrancouzského nesouhlasného hnutí v již tak rané době a uvádí vazby na východní disidenci. Studie prověřuje různé hypotézy o sestavení dokumentu: moderní falsum, protikacířská stylizace, dokument zachycující historická fakta, disidentské falsum, disidentská legenda ze 13. století. Článek shrnuje současný stav diskuse.
Anotace anglicky
The Charter of Niquinta speaking about a great heretical meeting at Saint-Félix in 1167 and claiming dissident origin is a crucial point of current debates on catharism and bogomilism. It is the only document proving the solid organization of south-western-France dissent already in the 1160s and claims it to be linked to oriental dissent. The paper tests different hypotheses about the origin of the document: modern forgery, anti-heretical stylisation, document relating a historical meeting, dissident forgery, dissident legend from the 13th century. The paper resumes the current state of the debate.
Návaznosti
GP401/09/P191, projekt VaVNázev: Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 04:34