EN

Studie CORD - analýza nemocných starších 80 let a nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí

ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. Studie CORD - analýza nemocných starších 80 let a nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí. Kardiologická revue, 2010, roč. 12, č. 1, s. 21-27. ISSN 1212-4540.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Studie CORD - analýza nemocných starších 80 let a nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí
Název anglicky CORD study - an analysis of patients aged 80 years and patients with isolated systolic hypertension
Autoři ŠPINAR, Jindřich (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří VÍTOVEC (203 Česká republika, domácí), Miroslav SOUČEK (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika) a Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika).
Vydání Kardiologická revue, 2010, 1212-4540.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00045801
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Losartan; Ramipril; Systolic Hypertension; Older Age
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., učo 52483. Změněno: 15. 12. 2010 09:37.
Anotace
Studie CORD - COmparison of Recomended Doses - je jednou z největších českých klinických studií u hypertenze. Studie se zúčastnilo 585 center a bylo screenováno 11 284 nemocných, ze kterých 11 284 nemocných bylo randomizováno do studie CORD A nebo CORD B. U nemocných starších 80 let byl pozorován stejný efekt jako u nemocných mladších 80 let, nenalezli jsme rozdíl v poklesu krevního tlaku, ani ve výskytu nežádoucích účinků, včetně renálních funkcí. U nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí byl zásadní rozdíl především v ovlivnění diastolického krevního tlaku, který byl jen minimálně snížen, zatímco pokles systolického tlaku byl srovnatelný s nemocnými se systolicko?diastolickou hypertenzí. Tento fakt byl vysoce statisticky významný. Losartan u nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí byl účinnější na pokles systolického krevního tlaku (p = 0,02) než ramipril při stejném poklesu diastolického krevního tlaku.
Anotace anglicky
The CORD study - COmparison of Recommended Doses - was one of the largest Czech Republic-based clinical studies in hypertension. The study involved 585 centres and 11,284 screened patients, out of which 11,284 were randomised into the CORD A or CORD B study. The effect observed in patients above the age of 80 was the same as in patients under 80 years of age; we did not identify any difference in the reduction of blood pressure or in the incidence of adverse events, including renal functions. Patients with isolated systolic hypertension differed from the others particularly with respect to the effects on diastolic blood pressure that was only marginally reduced while the reduction of systolic pressure was comparable to patients with systolic-diastolic hypertension. This observation was highly statistically significant. In patients with isolated systolic hypertension, losartan was more effective than ramipril in reducing systolic blood pressure (p = 0.02), while both agents produced equal reduction of diastolic blood pressure.
Návaznosti
MSM0021622402, záměrNázev: Časná diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2019 10:01

Další aplikace