EN

Not the body is primarily endangered by contemporaneity or, concerning many a shortage of psychical ...

DOKULIL, Miloš. Not the body is primarily endangered by contemporaneity or, concerning many a shortage of psychical hygiene first of all. In Řehulka E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 9 - 31, 23 s. ISBN 978-80-210-5259-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Not the body is primarily endangered by contemporaneity or, concerning many a shortage of psychical hygiene first of all
Název česky Nikoli především tělo je dneškem ohroženo, aneb o nedostatcích především duševní hygieny
Autoři DOKULIL, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Řehulka E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration, od s. 9 - 31, 23 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00045988
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-5259-8
Klíčová slova česky dynamická soustava; vzájemně rozvrstvený vztah žáka k učiteli; jednotně synchronizovaný nervový systém; přípravný potenciál; umělá inteligence; životní souvislosti; exponenciála; osvobození ženy z područí muže; prvních šest let věku dítěte; riziko z prodlení;"mindrák" a náhradní vyniknutí; exhibicionismus; extrasenzorická bludička; kult celebrity; "duše"; paměťový automat; touha po vzdělání; údiv nad životem; požadavky; osobní identita; občan
Klíčová slova anglicky synchronized nervous system; readiness potential;; first six years of a child; exhibitionism; extrasensory friar’s lantern; celebrity cult; "soul"; craving for education; wonderment over life; exam requirements; personal identity; citizen
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 4. 2011 20:26.
Anotace
(1) In our context, it is authoritative that humans and their life environment are dynamic systems. (2, 3) In two chapters, the author fights with the mechanical and determinist model of the mind. (4) Then, in eight shown perspectives, he presents potential life connections conditioning the contemporary approach to the problem. (5) In 10 actual examples, he illustrates the hindrances preventing the necessary reforming evolution towards the desirable goal, i.e., global health. (6) Some problems mentioned by the author at this conference last year and still remaining being very relevant, have been reminded again. (7) No conclusion can be final. A hopeful key to a better health both of the youth and all other generations may be supportively given by the school. “Tractional” models have to be found in teachers qualified not only in their subjects, but also by their characters which, of course, is a policy not immediately solvable.
Anotace česky
(1) Pro vytčenou tématiku je především směrodatné, že lidé a jejich životní prostředí jsou dynamickými soustavami. (2, 3) Ve dvou kapitolách autor textu zápasí s mechanicko-deterministickým modelem mysli. (4) Nato v osmi vytčených perspektivách uvádí možné životní souvislosti obecně podmiňující současný přístup k problematice. (5) Na 10 současných konkrétních příkladech ilustruje překážky brzdící nezbytný reformní vývoj žádoucím směrem, tj. ke komplexnímu zdraví. (6) Zčásti jsou připomenuty některé otázky, o nichž se autor zmiňoval již na loňské konferenci a jež zůstávají stále nadmíru aktuální. (7) Žádný závěr nemůže být definitivní. Nadějný klíč k lepšímu zdraví mladých i všech ostatních generací může podpůrně škola dát. „Tažné“ vzory třeba najít v učitelkách a učitelích kvalifikovaných nejen odborně, ale i charakterem, což ovšem je – bohužel – ne okamžitě řešitelné politikum.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2019 13:12

Další aplikace