FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7043-951-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd
Název anglicky Krishna Devotees. Hare Krishna Movement from perspective of social sciences
Autoři FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ.
Vydání Plzeň, 256 s. 2010.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7043-951-7
Klíčová slova česky Haré Kršna;tradice;modernita;nová náboženská hnutí
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Změněno: 1. 12. 2016 23:26.
Anotace
Eseje v této knize tematizují tři okruhy problémů. Prvním je popis nauky a praxe kršnovské bhakti v rámci hnutí Haré Kršna. Druhý okruh vytyčuje snaha o deskriptivní rekonstrukci dějin oddanosti Kršnovi na Západě a v českých zemích. Při této rekonstrukci byla v největší míře použita data z terénního výzkumu prováděného Dušanem Lužným v různé intenzitě od roku 1990 zejména na ekofarmě Kršnův dvůr. Třetí problematický okruh představují interpretace vývoje a stávajícího stavu hnutí Haré Kršna v kontextu sociálních, kulturních a historických podmínek jeho vzniku a v kontextu široké problematiky kulturní výměny, kulturní změny a kulturního přenosu. Tento okruh problémů je spíše než pravidelným kruhem velice zamotaným klubkem, jež se jednotlivé eseje snaží rozmotávat z různých stran.
Anotace česky
Eseje v této knize tematizují tři okruhy problémů. Prvním je popis nauky a praxe kršnovské bhakti v rámci hnutí Haré Kršna. Druhý okruh vytyčuje snaha o deskriptivní rekonstrukci dějin oddanosti Kršnovi na Západě a v českých zemích. Při této rekonstrukci byla v největší míře použita data z terénního výzkumu prováděného Dušanem Lužným v různé intenzitě od roku 1990 zejména na ekofarmě Kršnův dvůr. Třetí problematický okruh představují interpretace vývoje a stávajícího stavu hnutí Haré Kršna v kontextu sociálních, kulturních a historických podmínek jeho vzniku a v kontextu široké problematiky kulturní výměny, kulturní změny a kulturního přenosu. Tento okruh problémů je spíše než pravidelným kruhem velice zamotaným klubkem, jež se jednotlivé eseje snaží rozmotávat z různých stran.
VytisknoutZobrazeno: 20. 9. 2020 20:26