BAZALOVÁ, Barbora. Psychopedie. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. s. 289-304. ISBN 978-80-7315-198-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychopedie
Název česky Psychopedie
Název anglicky Psychopaedia
Autoři BAZALOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno, Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky, od s. 289-304, 16 s. 2010.
Nakladatel Paido Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00046109
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-198-0
Klíčová slova česky psychopedie; mentální retardace; mentální postižení; demence; sociálně podmíněná mentální retardace; etiologie; klasifikace; Downův syndrom; edukace; speciálně pedagogické centrum; mateřská škola; mateřská škola speciální; základní škola; základní škola praktická; základní škola speciální; odborné učiliště; praktická škola; večerní škola; kurz k doplnění vzdělání
Klíčová slova anglicky psychopaedia; intellectual disability; dementia; etiology; classification; Down syndrome; education; counselling centre; pre-schools; primary schools; vocational schools; courses
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 19. 4. 2012 13:44.
Anotace
Kapitola knihy je věnována základům z oboru psychopedie, tedy edukace jedinců s mentálním postižením. Autorka charakterizuje obor psychopedie, definuje mentální retardaci, demenci a sociálně podmíněnou mentální retardaci. V textu je dále popsána etiologie mentálního postižení a uvedena klasifikace a charakteristika jednolivých stupňů mentální retardace dle WHO. Další část textu je věnována charakteristice Downova syndromu. Text dále přináší shrnutí edukačního systému pro žáky s mentálním postižením od předškolního věku až po dospělost, který je v České republice postaven na dlouhodobém výzkumu v oblasti psychopedie.
Anotace anglicky
The book chapter presents basic data from the field Psychopeadia which means education of individuals with intellectual disabilities. The author characterizes this field of study, defines mental retardation, dementia and socially caused mental retardation. The author describes the etiology of mental retardation, classification and characteristics of particular types of mental retardation according to WHO. Down syndrome is also mentioned in the text. A very important part of the text is the summary of the educational system for pupils with intellectual disabilitis from pre-school age till the adulthood, which is a system based on long term research studies in the Czech Republic.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 17:28