RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ and Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách (Two decades of post-November developments and the social sciences). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách
Name in Czech Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách
Name (in English) Two decades of post-November developments and the social sciences
Authors RYBÁŘ, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marta GOŇCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr JEMELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Oldřich KRÁLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miloš VÍTEK (203 Czech Republic), Erika VONKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radim ŠTĚRBA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Svatopluk NOVÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Iva SCHLIXBIEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk HONS (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří NOLČ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milan VALACH (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 112 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141, 2010.
Publisher Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/10:00046372
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5374-8
Keywords (in Czech) Výchova; občanství; evropanství; současná česká společnost; postkomunistická situace
Keywords in English Education; citizenship; European citizenship; contemporary Czech society; post-communist society
Tags Munipress, RIV-OK
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D., učo 1221. Changed: 27/2/2013 09:53.
Abstract
O uplynulých dvou desetiletích vývoje v české republice nebyly doposud zpracovány odpovídající odborné studie, které by nám pomohly udělat si o této době objektivní a ucelený názor. Zamýšlet se nad uplynulým dvacetiletým vývojem české společnosti nelze ovšem bez pohledu v širším kontextu řady společenských věd. V uplynulém dvacetiletí jsme zaznamenali zásadní a pozitivní vývoj v oblasti občanských práv a svobod, snahu o návrat ke klasickým principům ve státoprávním uspořádání a v samotném fungování státu jako instituce, na druhé straně ovšem vnímáme také méně pozitivní jevy, které minulý i současný vývoj provázejí. Publikace je tak integrovaným výsledkem dlouhodobého společenskovědního výzkumu na katedře Občanské výchovy PdF MU.
Abstract (in English)
The past two decades of development in the Czech Repuiblic has not yet been processed by an appropriate scientific studies that would help us to do about this time an objektive and comprehensive view. Reflect on the passing of twenty years of development of Czech but not without looking at the broader context of a number of social sciences. In the past two decades have seen a substantial and positive development in the area of civil rights and freedoms, the pursuit of a return to classical principles of the constitutional arrangement and functioning of the state itself as an institution, on the other hand, we perceive a less positive effects that past and current developments lifetime. The publication is the result of an integrated long-term social science research in the Department of Civic Education.
PrintDisplayed: 9/2/2023 01:22