GOŇCOVÁ, Marta. Krize demokracie ve 20.století a Evropa. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 182 s. ISBN 978-80-210-5346-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krize demokracie ve 20.století a Evropa
Název česky Krize demokracie ve 20.století a Evropa
Název anglicky Crisis of democracy in 20th century and Europe
Autoři GOŇCOVÁ, Marta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, 182 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00046431
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5346-5
Klíčová slova česky demokracie totalitarismus autoritativní režim globalizace kosmopolitismus polyarchie deliberativní demokracie defektní demokracie občanská společnost
Klíčová slova anglicky democracy totalitarianism authoritative government globalization cosmopolitanism polyarchy deliberate democracy defunct democracy civic society
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 4. 4. 2011 10:46.
Anotace
Práce obsahuje výsledky dlouholetého výzkumu problematiky demokracie. Evropa je ve 20. století prostorem pro vznik, rozvoj i pád různých variant demokratických i nedemokratických režimů. Politická teorie reflektuje probíhající procesy a pokouší se definovat pozitiva i negativa demokratizace, různé varianty demokratických systémů, vnitřní i vnější příčiny odklonu společnosti směrem k autoritativním, nebo totalitním režimům.Pozornost je věnována střední Evropě, která se pokoušela přičlenit k západním demokraciím v letech 1918, 1945, 1989. Již vývoj v meziválečném období ukázal, že demokratické ústavy, zákony, instituce, které vytváří formální charakter demokracie, nestačí, je potřebná kultivace politické společnosti, prostor pro účinnou participaci občanů na řízení společnosti.
Anotace anglicky
The work contains the results of long-term research on the issues of democracy. In the 20 th century, Europe was an area, where different varieties of democratic and nondemocratic regimes arose, developed and perished. Political theory reflects ongoing processes, tries and defines positive and negative sides of democratization, different types of democratic systems, internal and external factors that caused the society to turn to authoritative or totalitarian government. Central Europe wanted to join Western democracies in 1918,1945 and 1989. The development before world wars showed that democratic constitutions and formal democratic institutions were not enough;political society had to be raised and space for activite participation of citizens on government had to be created.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2024 20:08