GOŇCOVÁ, Marta, Ľuboš BLAHA, Ivan DUBNIČKA, Marcela GBÚROVÁ, Vladimír GONĚC, Svetozár KRNO, Dušan LEŠKA, Jozef LYSÝ, Ľudmila MALÍKOVÁ, Jiří NESIBA, Jiří POKORNÝ, Radovan RYBÁŘ, Milan VALACH and Erika VONKOVÁ. Evropská politická společnost (European political society). první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 350 pp. ISBN 978-80-210-5354-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evropská politická společnost
Name in Czech Evropská politická společnost
Name (in English) European political society
Authors GOŇCOVÁ, Marta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Ľuboš BLAHA (703 Slovakia), Ivan DUBNIČKA (703 Slovakia), Marcela GBÚROVÁ (703 Slovakia), Vladimír GONĚC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Svetozár KRNO (703 Slovakia), Dušan LEŠKA (703 Slovakia), Jozef LYSÝ (703 Slovakia), Ľudmila MALÍKOVÁ (703 Slovakia), Jiří NESIBA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří POKORNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radovan RYBÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milan VALACH (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Erika VONKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, 350 pp. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/10:00046444
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5354-0
Keywords (in Czech) občanská společnost víceúrovňové vládnutí evropské politické strany identita sociální stát média
Keywords in English Civic society multi-level government freedom European parties identity social state media
Tags Munipress, RIV-OK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Hana Ambrožová, učo 1759. Changed: 5/2/2013 11:25.
Abstract
Práce obsahuje výsledky dlouholetého výzkumu problematiky evropské politické společnosti. V době globalizace se posouvají centra moci z národních států na transnacionální seskupení, prostor pro občanskou participaci se zmenšuje. Autoři se zamýšlí nad důsledky víceúrovňového vládnutí, analyzují postavení evropských politických strany v procesech vytváření evropské občanské společnosti, roli médií, proměny identity. Revolty proti konzumní společnosti z let šedesátých minulého století dostávají na počátku 21. století novou formu, ale podstata zůstává stejná, je to snaha vrátit člověku duchovní rozměr, důstojnost, svobodu.
Abstract (in English)
The work contains the results of long-term research on the issues of European political society. In the time of globalization, the powe centers are shifting from national states to transnational groups and the space for the participation of citizens is reduced. Multi-level government control the society; European parties are looking for their role in the process of formation of European civic society, the position of media is changing as well as identity. The revolts against the society that appeared on 1960s appear now in new form, however, their principle has not changed,the peuple should have back their spiritual dimension, worthiness and freedom.
PrintDisplayed: 31/1/2023 14:16