MUŽÍKOVÁ, Leona. Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 141 s. ISBN 978-80-210-5328-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů
Název anglicky Suggestions for Health Education Implementation in School Educational Programmes for Primary and Lower Secondary School
Autoři MUŽÍKOVÁ, Leona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 141 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00046462
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5328-1
Klíčová slova česky výchova ke zdraví; kurikulum; kurikulum výchovy ke zdraví; výzkum kurikula; model kurikula; základní škola; školní vzdělávací programy
Klíčová slova anglicky health education; curriculum; health education curriculum; curriculum research; curriculum model; primary and lower secondary school; school educational programmes
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D., učo 45625. Změněno: 4. 6. 2012 14:09.
Anotace
Publikace je příspěvkem k řešení výzkumného záměru s názvem Škola a zdraví pro 21. století. Publikace se opírá o výzkumy autorky v oblasti kurikula výchovy ke zdraví a přináší konkrétní podněty pro pedagogickou praxi. Úvodní kapitoly vymezují cíl publikace, definují základní pojmy a shrnují poznatky o výzkumu kurikula výchovy ke zdraví. Těžištěm publikace jsou výsledky výzkumu názorů ředitelů českých základních škol a názorů české veřejnosti na realizaci výchovy ke zdraví v základním vzdělávání. Významným podnětem pro pedagogickou praxi jsou kapitoly o modelování kurikula výchovy ke zdraví ve školních vzdělávacích programech a poznatky o výchově ke zdraví v zahraničí. V závěru publikace jsou formulovány podněty pro teorii, pro výzkum, pro školní praxi i pro českou společnost.
Anotace anglicky
This publication is a contribution to School and Health for 21st Century research plan solution. It is based on author`s previous research in the health education curriculum field and produces concrete suggestions that can be used in pedagogical training. Introductory chapters define the aim of the publication, specify basic terminology and summarize information about research into health education curriculum. The publication focuses on research results of Czech primary school headmasters and the representative group of Czech citizens opinions of health education implementation in primary and lower secondary school. Chapters related to developing of health education curriculum model in school educational programmes and knowledge on health education in foreign countries could be considered as a significant suggestion for pedagogical training. In conclusion chapter, various inspirations for theory, research, school training as well as for Czech society are formulated.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 2. 2020 18:55