BLAŽEK, Ladislav. Management. vydání první. Praha: Grada, 2011. 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Management.
Název česky Management
Název anglicky Management
Autoři BLAŽEK, Ladislav.
Vydání vydání první. Praha, 191 s. 2011.
Nakladatel Grada
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-247-3275-6
Klíčová slova česky organizování rozhodování ovlivňování
Klíčová slova anglicky organizing decision making influencing
Změnil Změnil: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., učo 921. Změněno: 11. 1. 2011 17:58.
Anotace
Publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu.Úvodní část se zabývá vymezením pojmu management.V dané části je též uveden historický vývoj managementu. Těžiště tématického okruhu organizování tvoří vysvětlení tři parametrů organizační struktury, a to parametru dělby práce v organizaci, parametru rozpětí řízení a parametru dělby pravomoci. V další části, zaměřené na problematiku rozhodování, je nejdříve vysvětlena podstata rozhodování. Těžištěm dané problematiky je podrobný výklad vybraných metod rozhodovací analýzy, sloužících pro objektivizaci rozhodování za podmínek jistoty, rizika a nejistoty. Poslední část je věnována problematice ovlivňování. Nejprve je uveden přehled motivačních teorií. V návaznosti jsou vysvětleny tři základní motivační nástroje. Je to odměna za práci, podmínky práce a práce samotná. Kniha je určena studentům vysokých škol a MBA studií, dále pak manažerům, podnikatelům i širší odborné veřejnosti.
Anotace anglicky
The book focuses on key management areas. The initial part deals with the definition of management. This section also comprises the historical development of management. The concept of organizing emphasizes the explanation of three parameters of an organizational structure, i.e. division of labor in an organization, span of management, and division of responsibilities. The next part, focusing on decision-making, specifies the principles of decision-making first of all. This issue focuses mainly on a detailed explanation of selected methods of a decision analysis; these methods serve for objectification of decision-making acts under certainty, risk, and uncertainty. The last part deals with influencing. A survey of motivation theories is listed first. They include remuneration for work, working conditions, and the work itself. The book is designed for university and MBA students as well as managers, businesspeople and the professional public.
VytisknoutZobrazeno: 2. 6. 2020 13:47